Adviseur Duurzaamheid

Introductie Maak jij Woonpunt groen en lever je een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de bestaande sociale woningvoorraad? Organisatie Woonpunt maakt een transitie door. Als corporatie werkt ze al honderd jaar aan betaalbare en prettige huisvesting in... Lees meer

Directeur / Bestuurder Menswel

Introductie Ben jij de ondernemende, verbindende leider met een uitstekend bestuurlijk gevoel? Organisatie “Wat is er nodig voor een fijn leven? Voldoende beweging, mensen om je heen, hulp als het nodig is en de gebouwen om dat allemaal mogelijk te maken. In de regio... Lees meer

Coördinator Sociaal Domein

Introductie Deze procedure is door Delfin Executives succesvol ingevuld“We maken er werk van, met elkaar! Collegiaal en voortvarend, zo doen we dat hier.” Op de grens van het verstedelijkt gebied Parkstad Limburg en het Heuvelland ligt Simpelveld. Een kleine gemeente... Lees meer

Bestuurs- & Directiesecretaris

Introductie U kunt niet meer reageren op deze positie Organisatie Ben jij de spin in het web voor GGD Zuid-Limburg?De GGD Zuid Limburg is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg en heeft als taak de gezondheid van alle Zuid-Limburgers te beschermen,... Lees meer

Directie-adviseur

Introductie Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld Organisatie Werken aan een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners en bedrijven in de regio Zuid-Limburg, dat gaat een stuk efficiënter en professioneler wanneer je dat als gemeenten en... Lees meer

Portefeuille Manager

Introductie U kunt niet meer reageren op deze positie, gesprekken bevinden zich in vergevorderd stadium Organisatie Woonpunt levert betaalbaar en prettig wonen aan mensen met lage inkomens. Samen met bewoners en andere partners werkt Woonpunt aan duurzame en leefbare... Lees meer