Twee Leden Raad van Toezicht

Introductie MIK en PIW-groep willen fuseren. Voor de nieuwe fusieorganisatie zoekt Delfin Executives Twee Leden voor de Raad van Toezicht. Organisatie MIK-PIW Groep is een fusieorganisatie van twee belangrijke spelers in Limburg in de kinderopvang en het sociaal... Lees meer

Lid Raad van Toezicht

Introductie Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld Organisatie INNOVO is een organisatie voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg met op 1 augustus 2018 44 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal... Lees meer

Twee leden Raad van Toezicht

Introductie De reactietermijn is verstreken Organisatie Stichting Restauratie Atelier Limburg – kortweg SRAL – is een beeldbepalend instituut gespecialiseerd in conservering en restauratie van schilderijen, beelden, historische interieurs en moderne kunst.... Lees meer

Voorzitter Raad van Toezicht

Introductie Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld Organisatie Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft ten doel de behartiging en de bevordering van een samenhangend en divers voortgezet onderwijs, aansluitend aan het basisonderwijs,... Lees meer

Lid Raad van Commissarissen

Introductie Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld Organisatie In een wereld waarin kennis, ondernemerschap en innovatie elkaar versterken wordt hard gebouwd aan de hotspot op het gebied van smart services. De Brightlands Smart Services Campus in... Lees meer

Twee leden Raad van Commissarissen

Introductie Deze vacatures zijn door ons succesvol ingevuld Organisatie L1 met de merken L1 en 1Limburg, is toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk en maatschappelijk relevant. Van belang en... Lees meer