Lid Raad van Commissarissen

Introductie Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld Organisatie In een wereld waarin kennis, ondernemerschap en innovatie elkaar versterken wordt hard gebouwd aan de hotspot op het gebied van smart services. De Brightlands Smart Services Campus in... Lees meer

Twee leden Raad van Commissarissen

Introductie Deze vacatures zijn door ons succesvol ingevuld Organisatie L1 met de merken L1 en 1Limburg, is toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk en maatschappelijk relevant. Van belang en... Lees meer

Twee Leden Raad van Toezicht

Introductie Deze vacature is door ons succesvol ingevuld Organisatie Het Fusiecollege (werktitel) is het Zuid-Limburgse Regionaal Opleidingencentrum, dat per fusiedatum ontstaat uit de fusie van Leeuwenborgh Opleidingen en het Arcus College als de formele goedkeuring... Lees meer