Organisatie

MeanderGroep is één van de grootste zorgverlenende organisaties in Limburg en met ongeveer 5.500 medewerkers ook meteen één van de grootste werkgevers in deze provincie. De activiteiten van MeanderGroep zijn gefocust op de regio Parkstad Limburg. MeanderGroep kenmerkt zich door een hoge gedrevenheid, ambitie en innovatiekracht met als doel de beste zorg voor haar cliënten te verlenen. Daarbij hecht men een groot belang aan haar maatschappelijke rol en zet men stevig in op initiatieven rondom Social Return. MeanderGroep heeft in 2017 de prijs van Beste werkgever van Limburg ontvangen als beloning voor haar vooruitstrevende rol op het gebied van werkgeverschap. De organisatie heeft een jaaromzet van circa €180 miljoen. Aan het roer van de organisatie staat een 2-hoofdige Raad van Bestuur. Naast een staf is de organisatie opgedeeld in 5 clusters waarvan 4 clusters zijn gericht zijn op het verrichten van zorg, onderverdeeld naar Verpleeghuizen, Wijkzorg Centra, V&V Thuiszorg, Bijzondere Dienstverlening/WMO. Naast de 4 zorgclusters is er een cluster Bedrijfsvoering met daarin alle primair proces ondersteunende activiteiten. Ieder cluster heeft een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de gehele operatie en bedrijfsvoering van dat cluster. Onderdeel van het cluster Bedrijfsvoering is de afdeling Meander Wonen. De afdeling Meander Wonen faciliteert de organisatie op het gebied van het beheer en onderhoud van het vastgoed. Dit wordt gehuurd of is in eigendom.

Functie

Binnen de afdeling Meander Wonen is vanwege een interne verschuiving de vacature ontstaan van Coördinator contracten en facilitaire zaken (28-36 uur).

De afdeling
MeanderWonen wil de komende periode haar visie op regie en ketensamenwerking uitwerken. Hiertoe zal zij intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties aangaan met keten- en servicepartners, met als doel om innovatiever en efficiënter te werken én maximaal resultaat te behalen voor haar bewoners en de zorgclusters. Meander Wonen faciliteert het dagdagelijkse en planmatig onderhoud aan gebouwen en groenvoorziening voor de verschillende locaties. De afdeling wordt aangestuurd door de Manager Meander Wonen er werken circa 20 medewerkers.

De opdracht
Als coördinator contracten en facilitaire zaken beheer je contracten en coördineer je facilitaire zaken. Je bouwt en onderhoudt een relatienetwerk ten behoeve van het contractbeheer, in samenwerking met inkoop voer je onderhandelingen over contracten en samenwerkingsovereenkomsten. Tevens coördineer je de facilitaire zaken als post, receptie, schoonmaak en afvalstromen. Zo lever je een bijdrage aan de dienstverlening richting de organisatie en waarborg je de belangen van Meander Wonen en haar klanten (“de zorg ontzorgd”).

De taken
De functie heeft de volgende elementen:

  • Je bent verantwoordelijk voor contractbeheer. Dat betekent dat je contacten met externe partijen opbouwt en onderhoudt, je in samenwerking met inkoop inhoudelijke input levert aan de op te stellen contracten. Na het afsluiten van het contract onderhoud je de relatie met de externe partij, je houdt zicht op naleving van de gemaakte afspraken, je maakt de planning met betrekking tot uitvoering werkzaamheden, stemt timing en voorwaarden af zowel onderling tussen leveranciers als met de zorg. Ook ga je aan de slag met herijking van het meerjarenonderhoudsplan, je stelt bij waar nodig, beheert deze planning contract- en budgetmatig. Je werkt veel samen met de Regiocoördinator en de projectmanager. Je informeert de Ketenregisseur over alle zaken aangaande contract- en planmatig onderhoud.
  • Daarnaast ben je de coördinator Facilitaire Zaken voor post, repro, archief en receptie als ook de coördinatie van schoonmaak, afvalstromen en energie. Dit houdt in dat je aanspreekpunt bent voor de betreffende medewerkers van post, repro, archief en receptie, je regelt continuïteit in bezetting, je beoordeelt processen en doet verbetervoorstellen. Hierbij kun je altijd terugvallen op de Manager Wonen. Met betrekking tot de afvalstromen en energie draag je zorg voor centraal hebben van benodigde informatie (zoals bv meterstanden) en lever je input voor besluitvorming op deze thema’s. Met betrekking tot schoonmaak onderhoud je de contacten met de dienstverlener, stem je werkzaamheden af en controleer je de uitvoering.

Functie eisen

Voor deze functie heb je een HBO denk en/of werkniveau op juridisch, facilitair of economisch gebied met kennis van wet- en regelgeving. Je hebt affiniteit met bouw en facilitaire zaken, bent in staat kritisch te kijken naar geschreven stukken als het gaat om juridische, functionele of technische specificaties. Je bent in staat gemaakte afspraken duidelijk te verwoorden en uit te leggen. Je werkt graag zelfstandig, bent alert op risico’s en je bent secuur met oog voor detail. Je bent collegiaal in de omgang en klantgericht. Tot slot vind je het leuk om planningen te maken en te laten werken, je hebt goede kennis van Excel.

Aanbod

Meander’s sterke punten zijn haar doorgroei- en loopbaanmogelijkheden en de ruimte voor eigen regie. Geboden wordt een uitdagende functie waarbij nog ruimte is voor ontwikkeling binnen het cluster. Salariëring is conform cao vvt. Daarbij betreft het een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Hebben wij je belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je graag uit om direct via onze website www.delfin.eu op deze vacature te reageren voor 8 augustus aanstaande. Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Elise Lansu, partner Delfin Executives, 06-23909009. Je kunt ook contact opnemen met ons kantoor te Maastricht op 043-3285110.

Zelf geen interesse, deel dan deze vacature