Organisatie

LIOF is met ruim 45 medewerkers dé uitvoeringsorganisatie van het regionaal economisch beleid voor de provincie Limburg. Dit doet LIOF namens het ministerie van Economische Zaken en de provincie Limburg. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij stimuleert LIOF de economische structuurversterking in Limburg en creëert zij groei en banen. De belangrijkste doelgroep voor LIOF is het MKB in Limburg.

LIOF helpt het MKB van ‘voor de start tot voorbij de finish’ met innoveren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. LIOF financiert de start en groei van kansrijk MKB en initieert projecten en programma’s om de concurrentiekracht van het MKB te versterken. Ook werft LIOF buitenlandse bedrijven, in nauwe samenwerking met NFIA en de provincie Limburg, en zorgt dat hun vestiging en ontwikkeling in Limburg soepel verloopt.

Tot slot schept LIOF de voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de sectoren industrie, agrofood en logistiek. En werkt zij, samen met de Brightlands campussen, voor bedrijven in deze sectoren die aansluiten op de Limburgse campusdomeinen: agro/food, chemie & materialen, smart services en life sciences & health.

Ter ondersteuning van het MKB biedt LIOF een samenhangend geheel van kennis, kapitaal en netwerk.

Er is een Raad van Commissarissen die de toezichtfunctie uitoefent op de organisatie. Parallel aan de RvC wordt een investeringscommissie ingericht die de investeringsvoorstellen (financieringen en participaties) zal toetsen.

In verband met het verstrijken van de statutaire zittingstermijn komt de positie van lid Raad van Commissarissen beschikbaar.

Functie

De leden van de Raad van Commissarissen LIOF moeten over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van LIOF en met het bedrijfsleven in Limburg. De RvC heeft oog voor en affiniteit met het maatschappelijk karakter van de bedrijfsdoelstelling van LIOF en de publieke status van haar aandeelhouders. Tevens is het van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Op basis van de gewenste kennis, ervaring en deskundigheid die nodig is om als RvC als geheel toezicht te houden op de werkterreinen van LIOF is per lid een apart profiel geformuleerd. Deze profielen bestaan uit een aantal specifieke eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden. Individuele leden van de RvC beschikken over een dusdanige combinatie van een aantal van deze eisen zodat alle gewenste kennis, ervaring en deskundigheden door de voltallige RvC zijn afgedekt.

Functie eisen

Als lid RvC met profiel Business Development, Innovatie & Acquisitie brengt u kennis invan regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen. Meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, clustervorming en valorisatie van kennis en onderzoeksresultaten (van kennis naar kunde naar kassa). Dit bij voorkeur passend binnen de inhoudelijke focusgebieden van LIOF.

Daarnaast worden de volgende kenmerken van belang geacht:

  • Ervaring als ondernemer of directeur met innovatie & business development c.q. ervaring met het in de markt zetten van nieuwe producten, diensten en/of bedrijven;
  • Is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van research & development in het algemeen;
  • Ervaring met en visie op kennisintensieve en resultaatgerichte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden;
  • Is op de hoogte van regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen en innovatieprogramma’s;
  • Kennis en ervaring op het gebied van research & development, business development en kennis valorisatie. Dit bij voorkeur binnen de inhoudelijke focusgebieden van LIOF;
  • Affiniteit met of bij voorkeur ervaring met het acquireren van bedrijven of bedrijvigheid;
  • Kennis en ervaring op het gebied van internationale marketing en/of (strategische) acquisitie
  • Kennis van trends in internationale investeringsstromen, visie op strategische acquisitie.

Inlichtingen

LIOF wordt bij dit Werving- en Selectietraject begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Buren (06-52376777) of Mark Simons (06-52376775).

Voor meer informatie over LIOF verwijzen wij u graag door naar www.liof.nl

Sollicitatie

De reactietermijn voor deze vacature is inmiddels gesloten. Mocht u toch interesse hebben neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt een van beide personen die genoemd worden bij Inlichtingen hiervoor benaderen.

Zelf geen interesse, deel dan deze vacature