Organisatie

De LEVANTOgroep bestaat uit de werkmaatschappijen RIMO, RIBW H&M en biedt ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid- en Midden-Limburg. Dat kan in de vorm van tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen, ondersteuning thuis, cursussen en trainingen en/of begeleiding op gebied van werk en dagbesteding. LEVANTOgroep richt zich daarbij altijd op herstel; ondersteunen waar nodig en laten los waar kan. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

De GGZ-MO markt staat – zoals alle sectoren in de gezondheidszorg – voortdurend bloot aan vele veranderingen. De marktverhoudingen wijzigen en samenwerking met andere partners krijgt steeds meer aandacht waarbij het belang van de cliënt voorop staat (white label). Daarnaast worden kosteneffectiviteit en waarde creatie in de vorm van verbetering van de levenskwaliteit van cliënten steeds nadrukkelijker aandachtspunten. Innovatie en verandering op diverse terreinen geboden. De Raad van Toezicht kan behulpzaam zijn bij deze processen, onder meer via een externe signaleringsfunctie en een netwerkfunctie.

Functie

Leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende algemene competenties:

 • De doelstelling en zorgfunctie van de groep wordt onderschreven
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Bezitten een juist evenwicht tussen bestuurlijke betrokkenheid en afstand
 • Kunnen beoordelen en toetsen van de Raad van Bestuur op basis van relatief beperkte informatie
 • Mee kunnen denken en adviseren van de Raad van Bestuur
 • Ontwikkelingen in de zorg in de samenleving op de voet kunnen volgen en absorberen
 • Goed begrip hebben van het reilen en zeilen van een moderne complexe zorgorganisatie
 • Een antenne voor precaire situaties en onderstromen in de organisatie hebben
 • In staat zijn tot een kritische en productieve dialoog met de Raad van Bestuur
 • Initiatief tonen
 • Integriteit
 • Up-to-date zijn door een actieve participatie in het arbeidsproces en/of de maatschappij.

Specifiek voor deze de portefeuille zorg & kwaliteit geldt:

 • Brede achtergrond / werkervaring in de zorg om directie of bestuurlijk niveau
 • Inzicht in zorgontwikkelingen en transities binnen de sector
 • Netwerk in het sociaal domein

Functie eisen

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moet gezekerd zijn dat de leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de Raad van Bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren. De samenstelling kenmerkt zich door diversiteit als afspiegeling van de samenleving. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervaring als toezichthouder wenselijk doch staat men graag open voor kandidaten die deze ervaring nog niet hebben.

De Raad van Toezicht oefent haar taak uit op basis van de Governance Code Zorg. Om een goede taakvervulling te waarborgen dienen de leden van de Raad van Toezicht voldoende beschikbaar en flexibel in tijd te zijn. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kost de leden gemiddeld minimaal 1 dag per maand.


Aanbod

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium in overeenstemming met de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders; daarnaast worden scholingskosten en de daarmee gepaard gaande reiskosten vergoed. De zittingstermijnen zijn in overeenstemming met de Governance Code Zorg en bedragen vier jaar. Herbenoeming is – na beraad – voor één periode mogelijk.

Inlichtingen

De Raad van Toezicht van LEVANTOgroep wordt bij de werving en selectieprocedure van lid Raad van Toezicht begeleid door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342. Indien u interesse heeft in deze toezichtfunctie en u voldoet aan het profiel, dan nodigen wij u graag uit om uw curriculum vitae en motivatiebrief voor 9 april 2018 te uploaden via onderstaande sollicitatiebutton.

Zelf geen interesse, deel dan deze vacature