Introductie

STMG staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Veranderingen die een positieve impact hebben op de omvang van de organisatie. Samen met de financieel krachtige moederorganisatie Vebego heeft STMG een ambitieus koersdocument opgesteld. Dit gaat er voor zorgen dat zorgorganisatie STMG een speler van formaat gaat worden. En daar kun jij als Manager Bedrijfsvoering een heel belangrijke rol in gaan spelen.

Als Manager Bedrijfsvoering fungeer je als linker- en rechterhand van de directeur-bestuurder en ben je een belangrijke sturende kracht die in staat is de bedrijfsprocessen op een effectieve en efficiënte wijze in te richten. Daarnaast adviseer en ondersteun je als Manager Bedrijfsvoering de Directeur-Bestuurder bij organisatie- en marktontwikkelingen.

De Directeur – Bestuurder is nadrukkelijk op zoek naar een sparringpartner van formaat. Samen gaan jullie de koers uitzetten om de ambitieuze doelen te bereiken.

Organisatie

Zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, daar zetten de 1.200 medewerkers van STMG zich voor in. Professionele zorg van STMG is aanvullend op de mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar naaste omgeving. Binnen de organisatie werken betrokken, verantwoordelijke en gemotiveerde medewerkers. STMG faciliteert haar medewerkers zo goed mogelijk bij het werk en het invullen van de eigen professionele regelruimte. Medewerkers blijven betrokken en gemotiveerd door goed werkgeverschap. STMG gaat voor toekomstbestendige zorg.

Om toekomstbestendige zorg te kunnen garanderen is ook een toekomstbestendige organisatie nodig. Intern wordt hard gewerkt om de organisatie compact, efficiënt en effectief in te richten. Waarbij de zorg voor mensen prioriteit nummer 1 heeft.

Functie

Als Manager Bedrijfsvoering heb je twee belangrijke aandachtsgebieden binnen de organisatie. Enerzijds zoals eerder vermeld samen met de Bestuurder de organisatie door ontwikkelen. Anderzijds ben je ook verantwoordelijk voor de afdeling Bedrijfsvoering en ga je er voor zorgen dat deze afdeling zo ingericht is, dat schaalvergroting relatief eenvoudig op te vangen is. Je zorgt er dus voor dat de afdeling Bedrijfsvoering een duidelijke verbinding heeft met de uitgezette strategie van de organisatie.

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering zijn de volgende afdelingen ondergebracht: ICT, Financial Control, Business Control, Salarisadministratie, Facilitaire Zaken en Teamondersteuning. 25 Medewerkers die met hart voor de zaak hun beste beentje voorzetten, maar ook een manager nodig hebben die hun met raad en daad bijstaat.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid met betrekking tot de diverse disciplines binnen de Afdeling Bedrijfsvoering. Beleid dat aansluit op de strategische visie en koers van STMG zodat richting wordt gegeven aan en bewaking van de doelstellingen en activiteiten van de organisatie;
 • Een efficiënte en effectieve uitvoering van de financiële- en loonadministratie, zodat de organisatie beschikt over een juiste, tijdige en volledige administratie en de benodigde managementinformatie, die de realisatie van de primaire processen optimaal ondersteunt;
 • Het coördineren en het opstellen van de begroting en het adviseren over het vaststellen van de verschillende budgetten, binnen de kaders van het beleid en de jaarlijkse doelstellingen, om zo een meest optimale begroting op te stellen;
 • Het tijdig, juist en volledig samenstellen van financiële stuurinformatie ten behoeve van alle intern en extern belanghebbenden teneinde inzicht te verkrijgen in de financiën en bedrijfsvoering waardoor besluiten kunnen worden genomen en financiële risico’s kunnen worden beheerst;
 • Het adviseren op organisatie breed gebied, passend binnen de wet en regelgeving en passend binnen het beleid, teneinde bij te dragen aan een optimaal financieel c.q. organisatieresultaat;
 • De kwalitatieve ontwikkeling en uitvoering van het ICT beleid, zodanig dat deze aansluit bij het business plan en de technologische ontwikkelingen;
 • Het aansturen, faciliteren en coachen van de medewerkers zodat zij in staat zijn een op de klant toegesneden dienstverleningsaanbod te leveren.
 • Het bekend zijn bij relevante organisaties en instanties en het doelmatig inzetten van het netwerk;
 • Het onderhandelen over en aangaan van SLA’s en behalen van optimale resultaten. Zowel op de inhoud als het onderhouden van de relatie.


Functie eisen

De Manager Bedrijfsvoering waar STMG behoefte aan heeft toont leiderschap, is strategisch adviseur en is in staat een afdeling op de kaart te zetten.

Daarnaast herken je jezelf in het volgende:

 • Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met specifieke vakopleidingen op financieel gebied;
 • Minimaal 8 jaar werkervaring bij voorkeur binnen een zorgorganisatie;
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Je bent ondernemend, resultaat- en klantgericht;
 • Beschikt over zowel analytisch als abstraherend vermogen;
 • Communiceert helder en je bent motiverend en overtuigend;
 • In staat om (cijfermatige) informatie te vertalen naar alle niveaus en je kunt op een inhoudelijke, maar voor iedereen begrijpelijke wijze inzicht geven in de status van de organisatie en adviseren over gewenste maatregelen om doelstellingen te halen;
 • Je beschikt over organisatiebewustzijn en integriteit;
 • Je hebt een duidelijke visie en bent in staat deze te vertalen in je dagelijkse werkzaamheden.

Aanbod

Een veelzijdige functie binnen een organisatie waar je het verschil kunt maken. Een functie waar je een eigen afdeling op basis van jouw visie kunt neerzetten. Deze functie is voor nu gewaardeerd in FWG 70.

Gezien de ambitieuze groeiplannen van de organisatie is de kans groot dat bij realisatie een andere inschaling in beeld komt. Dus durf jij nu te investeren in jouw toekomst, dan komen wij graag met jou in contact.

Daarnaast is STMG onderdeel van Vebego, een van de grootste familiebedrijven van Nederland met een omzet van circa € 1 mrd. Werken bij STMG is daarom ook bouwen aan je carrière binnen Vebego.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Mark Simons via +31 (6) – 52 37 67 75. Wil je direct reageren, dan ontvangen wij graag jouw CV met Motivatiebrief via de sollicitatielink onderaan deze pagina.

Zelf geen interesse, deel dan deze vacature