Koraal - Sittard

Onafhankelijk Voorzitter Centrale Cliëntenraad

De reactietermijn is gesloten.

Mee-denken, Mee-praten, Mee-beslissen! Jij bent die onafhankelijke voorzitter die vergaderingen leidt, oog én oor heeft voor ieders betrokkenheid en stem en op een verbindende manier contact onderhoudt met de overige gremia en de Raad van Bestuur van Koraal.

___::DELETED!!___

Dit is waarom de rol van onafhankelijk voorzitter voor jou interessant is

Mee-denken, Mee-praten, Mee-beslissen! Dat is de kern van Cliënt-medezeggenschap die bij Koraal hoog in het vaandel staat. Jij vindt het van nature belangrijk dat cliënten en verwanten van Koraal een stem hebben! Jij bent die onafhankelijke voorzitter die vergaderingen leidt, oog én oor heeft voor ieders betrokkenheid en stem en op een verbindende manier contact onderhoudt met de overige gremia en de Raad van Bestuur van Koraal. Je komt samen met de leden van de centrale cliëntenraad (CCR) op voor de belangen van alle cliënten van Koraal. Je bent onafhankelijk omdat je geen verwanten hebt die zorg of ondersteuning krijgen bij Koraal.

Over Koraal

Bij Koraal wordt gewerkt voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Koraal biedt zowel zorg als onderwijs en arbeid. Dit integrale aanbod is uniek. Hierdoor is Koraal in staat om cliënten en leerlingen altijd die ondersteuning te bieden die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. Koraal doet dat deels vanuit eigen scholen en instellingen, aangevuld door samenwerking met ketenpartners.

Koraal heeft uitgebreide specialistische kennis en ervaring in huis: jeugdhulp, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding. Samen met cliënten, leerlingen en hun netwerk wil Koraal ontdekken waar krachten gebundeld en verder ontwikkeld kunnen worden met als doel dat iedere mens op zijn eigen manier kan meedoen in de samenleving.

Centrale cliëntenraad

Binnen Koraal wordt veel aandacht besteed aan inspraak en participatie. Samen met cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers worden belangrijke onderwerpen, zoals beleidsstukken, de begroting en strategische ontwikkelingen besproken.

De belangen van cliënten en verwanten worden in de diverse regio’s waar Koraal actief is behartigd door leden van de cliëntenraden. Overkoepelend is er een centrale cliëntenraad die naast de onafhankelijk voorzitter bestaat uit 6 leden. De CCR wordt gevoerd door de deelraden bewoners, jeugd en verwanten. Elke deelraad vaardigt 2 leden uit hun midden af aan de centrale cliëntenraad. De CCR voert samen met zijn deelraden zijn taken binnen de vastgestelde kaders onafhankelijk uit. Naast de wettelijke kaders is een reglement voor de centrale cliëntenraad van kracht. De cliëntenraad heeft professionele ondersteuning en beschikt over een eigen budget.

___::DELETED!!___

De rol van onafhankelijk voorzitter CCR

Het woord klinkt vanzelfsprekend maar we benadrukken het graag: een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter van de CCR van Koraal is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraden. We zoeken een verbinder, iemand die weet, begrijpt en voelt wat het inhoudt om de belangen van cliënten te behartigen. Samen met medewerkers, organisatie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zorgen voor een optimaal leefklimaat en welzijn van cliënten. Niet tegenover elkaar maar met elkaar. De onafhankelijk voorzitter versterkt de CCR in haar rol als sparringpartner richting de deelraden, het bestuur en, waar aan de orde, Raad van Toezicht. De spin in het web. Iemand die in staat is veranderprocessen te doorzien, standvastig is en de dialoog boven het conflict verkiest. Kortom, een stevige functionaris die ook als voorzitter fungeert in het samenspel van de lokale voorzitters van de cliëntenraden.

Met wie komen we graag in contact

Voor de functie van onafhankelijk voorzitter CCR komen we graag met je in contact! We denken aan een voorzitter met een hbo/wo werk- en denkniveau en gevoel voor bestuurlijke processen. Minstens zo belangrijk is je invoelingsvermogen met de cliënten en verwanten. Je begrijpt hen en zij begrijpen jou. Je weet je te verplaatsen in hen. Kennis van, en/of affiniteit met jeugdhulp en/of gehandicaptenzorg een pré is. Dat je gestructureerd en besluitvaardig bent, is vanzelfsprekend.

Oprechte interesse in de overige leden van de CCR en degenen die zij vertegenwoordigt is een vereiste. Daarnaast is het handig als je kennis hebt van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of in elk geval bereid bent je hierin te verdiepen. Kortom, je beweegt als voorzitter tussen de diverse vertegenwoordigende gremia en de Raad van Bestuur om de gezamenlijke missie van iedereen bij Koraal te blijven omarmen. Iedere mens moet op zijn eigen manier kunnen meedoen in de samenleving.

Aanbod

Om je rol als onafhankelijk voorzitter CCR goed uit te oefenen is er professionele inhoudelijke en secretariële ondersteuning. Het betreft een bezoldigde functie.

Inlichtingen

De CCR van Koraal wordt bij het werving- en selectietraject van de onafhankelijk voorzitter begeleid door Delfin impact executives. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Max Ruiters, partner, tel. 06-46117342.

Meer informatie over medezeggenschap bij Koraal kun je inzien via deze link naar de site van Koraal.

Sollicitatie

Wil jij impact maken en je inzetten voor cliënten van Koraal vanuit deze interessante en verantwoordelijke functie, dan kun ontvangen we graag je curriculum vitae en motivatiebrief vóór 25 oktober 2023. 

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Max Ruiters.