delfin executives - zw - werving selectie - executive search - toezichthouders - rvc - rvt
65 jaar? Sorry, niet competent
Door Max Ruiters
Gepubliceerd op 28 juni 2019
delfin executives - zw - werving selectie - executive search - toezichthouders - rvc - rvt
65 jaar? Sorry, niet competent
Door Max Ruiters
Gepubliceerd op 28 juni 2019

Wie heeft het voor het zeggen bij de Stichting GoudApo? Afgelopen week trok een bericht in de Goudsepost mijn aandacht: “Toezichthouders GoudApot per direct opgestapt”. Dat is nog al wat. Alleen al die krantenkop wekt je interesse. De inhoud van het artikel is op zijn minst bijzonder: de Raad van Toezicht is het niet eens met het bestuur en stapt daarom op. Volgens mij moet het juist andersom, als je niet eens bent over het bestuur, stuur je het bestuur naar huis en niet de toezichthouders. Wie is nu de baas van wie? Het jaarverslag van 2018 is daar op pagina 15 overigens duidelijk over: “In de Statuten die zijn opgesteld bij de oprichting van Stichting GoudApot is notarieel vastgelegd dat er een Raad van Toezicht is, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Ook (her)benoemt en ontslaat de Raad de bestuursleden”. Ik ben niet bekend met de ins- en outs van de redenen van opstappen, maar dat is nu ook niet relevant. Belangrijk is wie opstapt. Als de Raad van Toezicht het niet eens is over haar eigen functioneren, snap ik het, hoewel. Opstappen hoeft dan niet, je kunt ook zaken verbeteren. Uit de berichtgeving in de media maak ik echter op dat er een verschil van inzicht is over het functioneren van het bestuur. De Raad van Toezicht stuurt dus niet het bestuur naar huis, maar stapt zelf op. Een bijzondere situatie.

Leeftijdsdiscriminatie in de RvT

GoudApot staat volgens haar eigen website klaar voor elke Goudse initiatiefnemer die de straat, de wijk of de stad een stuk leuker of beter wil maken”. Een mooie doelstelling die blijkbaar volledig wordt ondersteund door de gemeente Gouda. Bijzonder is wel dat je als 65+’er niet meetelt, althans, je wordt niet geschikt geacht voor een functie in de Raad van Toezicht. Volgens de personeels- advertentie die het bestuur publiceert mag je volgens lid c van de vereisten niet ouder zijn dan 65 jaar. Bijzonder dat anno 2019 nog altijd leeftijdsdiscriminatie van toepassing is. Je leeftijd is in Gouda blijkbaar een belangrijker criterium dan competenties van toezichthouder. Volgens mij vindt de Grondwet daar in artikel 1 ook iets van.

Al met al verdient GoudApot geen schoonheidsprijs en rammelt de structuur -ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen om initiatieven te steunen- aan alle kanten. Als je subsidiegeld beheert, moet je ook je organisatie op orde hebben. Ik gun GoudApot een stevige nieuwe Raad van Toezicht en daar mag best iemand bij zijn van 65 jaar of ouder die de competenties bezit die het nieuwe toezicht aan een toezichthouder stelt. 

max ruiters

partner

Max Ruiters is sinds 2012 als partner verbonden aan Delfin Executives en gespecialiseerd in het vervullen van zowel structurele als interim-vacatures binnen de non-profitsector. Zijn expertise wordt verder ingezet bij ontwikkelingen, zelfevaluaties en vacatures bij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen.