Delfin Executives - de 5 vragen aan - Christine van Basten Bodin - toezicht
De vijf vragen aan….. Christine van Basten-Boddin
Door Max Ruiters

Foto: Lindy Wintraecken

Gepubliceerd op 15 september 2020
Delfin Executives - de 5 vragen aan - Christine van Basten Bodin - toezicht
De vijf vragen aan….. Christine van Basten-Boddin
Door Max Ruiters

Foto: Lindy Wintraecken

Gepubliceerd op 15 september 2020

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder.

 

“van Angst naar Vertrouwen”, Christine van Basten-Boddin

We spraken Christine van Basten-Boddin, Burgemeester van de Gemeente Beek, voorzitter van Veldeke Limburg en lid van de Raad van Toezicht van het VISTA College.

Waarom wilde je toezichthouder worden?

Naast mijn werk vind ik het belangrijk dat ik in de bestuurlijke of toezichthoudende rol maatschappelijk kan bijdragen. Dat heeft een positieve werking naar beide kanten. Vanuit mijn ambt als burgemeester kan ik waarde toevoegen aan Veldeke Limburg, een regionale vrijwilligersorganisatie waar ik voorzitter ben. Dat geldt ook in mijn functie als lid van de Raad van Toezicht van het VISTA College, een grote onderwijswijsinstelling in Limburg. Aan de andere kant verrijken deze organisaties mij ook bij mijn hoofdfunctie. Die wederkerigheid heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Voordat ik burgemeester werd, was ik werkzaam als Managing Director bij het Institute for Corporate Law, Governance & Innovation Policies van de Universiteit Maastricht. Vanuit die rol wilde ik toentertijd graag iets betekenen in het onderwijs waardoor de functie van lid Raad van Toezicht bij Gilde Opleidingen op mijn pad kwam. Ook hier weer mooi om elkaar te versterken.

Wat is belangrijk in een toezichthoudende rol?

Een toezichthoudende functie is een vak, geen hobby. Dat houdt in dat je goed geïnformeerd moet zijn over je taken, je rollen en de organisatie waar je toezicht houdt. Voorbereiding, goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Open staan voor informatie zowel formeel als informeel. Toezichthouden is geen kunstje dat je leert. De Nyenrode Commissarissencyclus heeft voor mij een enorme toegevoegde waarde gehad. De do’s en de don’ts van toezichthouden. Daarbij ben ik een grote voorstander van het ‘nieuwe toezicht’. Bij zowel Gilde Opleidingen als het VISTA college heb ik de kans gekregen om binnen de Raad van Toezicht een transformatie te mogen meemaken naar dit nieuwe toezicht vanuit een meer traditionele setting. Het samenspel, het teamwork, is vele malen belangrijker dat de kennis en kunde van elke individuele toezichthouder.

Wat zou morgen in toezichthoudend Nederland direct veranderd moeten worden?

Het zou fantastisch zijn als vanaf morgen Raden van Toezicht ‘iets losser worden’. Vaak zie je dat toezichthouders nog erg controlerend zijn. En natuurlijk, dat is ook een zeer belangrijke taak. Maar we mogen elkaar én de bestuurders ook meer vertrouwen geven. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, maar je moet ergens beginnen. Bij de ene organisatie is dat ook makkelijker dan bij de andere en je hebt altijd met personen te maken. Soms moeten ook ego’s aan de kant gezet worden, maar dan is dat maar eenmaal zo. Van Angst naar Vertrouwen, meer openheid en transparantie. Als je dat weet te bereiken, komt dat je organisatie alleen maar ten goede.

Wat is bij goed toezicht in jouw ogen belangrijk?

Timing en samenwerking. De juiste persoon, op het juiste moment. Dat klink wellicht cliché maar is echt van uitermate belang. Je moet weten wat er speelt, je moet je voelsprieten uitsteken. Bij goed toezicht moet je ook rekening houden met je rol. Jij moet als toezichthouder niet op de voorgrond staan, dat moet je bestuurde zijn. Goed toezicht als je goed kunt samenwerken mét de bestuurder en niet waken óver de bestuurder.

Welke tips heb je voor een nieuwe toezichthouder?

Ben bewust van je rol en investeer in relaties in je organisaties. Te beginnen met de bestuurder en de andere leden van de RvT, het is teamwork zoals ik al eerder noemde. Zorg dat je rolvast bent en ben je bewust van de passie van de medewerkers of vrijwilligers. Als je besluiten moet nemen, kan dat zakelijk zijn, hetgeen vaak ook moet en van je verwacht wordt. Denk dan telkens aan ‘het waarom’ van de besluitvorming. Je neemt besluiten ten goede van medewerkers, vrijwilligers, cliënten, bewoners, leerlingen, de organisatie….noem maar op. Met andere woorden, je bent niet voor niets benoemd in die functie en daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. Dus, solliciteer ook gericht en niet ‘omdat je een commissariaat wilt’. De verantwoordelijkheid die je in je hoofdfunctie hebt, moet je ook voelen in je nevenfunctie als toezichthouder.

max ruiters

partner

Max Ruiters is sinds 2012 als partner verbonden aan Delfin Executives en gespecialiseerd in het vervullen van zowel structurele als interim-vacatures binnen de non-profitsector. Zijn expertise wordt verder ingezet bij ontwikkelingen, zelfevaluaties en vacatures bij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen.