De vijf vragen aan….. Steph Feijen
Door Max Ruiters
Gepubliceerd op 2 december 2019
De vijf vragen aan….. Steph Feijen
Door Max Ruiters
Gepubliceerd op 2 december 2019

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder.

We spraken Steph Feijen, tot 31 december 2019 werkzaam als lid van de Raad van Bestuur bij Vebego International bv. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van Lindström (Finland). Delfin Executives heeft hem mogen bemiddelen als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Vista College, de nieuwe fusieorganisatie van de voormalige ROC’s Arcus & Leeuwenborgh.

Waarom heb je je beschikbaar gesteld als lid van een RvC of RvT?

Aan het eind van het jaar stop ik met mijn hoofdfunctie als lid van de Raad van Bestuur bij Vebego. Een mooie maar zeer drukke baan. Mijn gehele werkzame leven stond in het teken van zoals het woord al zegt ‘werken’. Met veel plezier maar daardoor te weinig aandacht voor de gemeenschap. Ik ben opgegroeid en woon er trouwens nog steeds, in Welten, ‘inne jong van ’t durp’. Nu heb ik de tijd én de gelegenheid om iets terug te doen voor de maatschappij die ook mij veel heeft gebracht. Zo ben ik bijvoorbeeld bestuurslid van Stichting Ut Paternaat in mijn eigen wijk, een stichting om te zorgen dat deze gemeenschapsvoorziening voor de wijk behouden blijft. Een functie van voorzitter RvT bij Vista College past ook bij mijn drive om me in te zetten voor anderen. Zeker als je kijkt naar de doelgroep van een ROC past dat bij me. Veel jongeren die een MBO-opleiding volgen, hebben een stukje extra begeleiding nodig, anderen zijn kwetsbaar en weer anderen zijn enorm gedreven. Een grote diversiteit van studenten die ontzettend belangrijk zijn voor onze maatschappij. Vanuit een toezichthoudende rol wil ik mijn steentje bijdragen aan een goede organisatie die het mogelijk maakt om kansen te bieden en te creëren voor deze veelal jongeren. Nu is een ROC er niet alleen voor jongeren maar deze groep spreekt mij erg aan. De doelgroep is heel hard nodig en samen met het bestuur en de overige leden van de Raad van Toezicht kan ik hen verder brengen in hun ontwikkeling.

Wat zou morgen in toezichthoudend Nederland direct veranderd moeten worden?

Om mij heen zie ik vaak dat Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen goed ‘bemenst’ zijn met verschillende disciplines. Diverse vakgebieden zoals financiën of een juridische portefeuille zijn volop aanwezig. Het is belangrijk om verschillende expertises in je Raad vertegenwoordigd te hebben. Nog belangrijker vind ik dat ze ook op persoonlijk niveau complementair moeten zijn. De ‘nieuwe toezichthouder’ mag wat mij betreft meer verbindend zijn. Denken vanuit een gedeelde visie, waar liggen grenzen, kun je doorpakken, ga je kijken op de werkvloer. Allemaal elementen om je vakkennis ten dienste van de organisatie nog meer uit te nutten. Toezicht & Inzicht zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Dat zijn elementen waar Toezichthoudend Nederland wat mij betreft meer energie in mag steken.

Wat is jouw belangrijkste advies aan een toekomstige toezichthouder?

Het allerbelangrijkst is dat je onafhankelijk bent. Verdiep je van tevoren zoveel mogelijk in de organisatie waar je toezicht op zult houden. Ik werd zelf ‘knettergek’ van alle afkortingen die in het onderwijs gebruikt worden. Laat je hierdoor niet afleiden, stel vragen! Stel net zolang vragen tot je het écht weet of begrijpt. Het vergt ook tijd om ‘de taal van de sector’ te spreken en te doorgronden als je uit een andere sector komt. Gebruik die tijd en ga niet overhaast te werk. Ben bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt om goed toezicht uit te voeren in het belang van de organisatie en de doelgroep.

Welke vaardigheden en competenties zijn in jouw ogen onmisbaar om je functie uit te oefenen?

In mijn ogen heb je een gedegen opleidingsniveau nodig om vaak complexe situaties te kunnen bevatten. Regels en wetten worden steeds ingewikkelder en je moet ook ‘door de beleidsdocumenten het bos kunnen zijn’. Dat vergt nogal wat. Verder moet je een bewustwording hebben van je rol als toezichthouder. Hoe goed je op jouw vakgebied ook bent, je bent toezichthouder en geen bestuurder. Houdt toezicht op hoofdlijnen en laat de details aan de organisatie over. Je moet verder ook besluitvaardig kunnen zijn. Als voorzitter komt daar nog bij dat je ruimte moet bieden aan de overige toezichthouders. Als aanspreekpunt voor een Raad van Bestuur dien je ook goed beslagen ten ijs te komen. Je moet houden van dit soort uitdagingen anders moet je er niet aan beginnen.

Hoe ziet de ideale Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen uit?

Dit lijkt een open deur en ik vind het woord niet sexy, maar toch: diversiteit. Jong, oud, man, vrouw, verschillende disciplines en noem maar op.  Een Raad van Toezicht met 5 mannen met dezelfde achtergrond is evenmin wenselijk als 5 vrouwen die op hetzelfde niveau in dezelfde sector hetzelfde werk doen. Een breed competentieveld is belangrijk voor het optimaal functioneren van de Raad. En ik herhaal nogmaals de verbindende factor. Iedereen met zijn eigen specialisme of achtergrond maar wel samen voor dezelfde taak in hetzelfde team.

max ruiters

partner

Max Ruiters is sinds 2012 als partner verbonden aan Delfin Executives en gespecialiseerd in het vervullen van zowel structurele als interim-vacatures binnen de non-profitsector. Zijn expertise wordt verder ingezet bij ontwikkelingen, zelfevaluaties en vacatures bij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen.