Jo Ritzen nieuwe voorzitter RvT van LVO
Door Max Ruiters
Gepubliceerd op 21 maart 2019
Jo Ritzen nieuwe voorzitter RvT van LVO
Door Max Ruiters
Gepubliceerd op 21 maart 2019

Per 1 april 2019 is voormalig onderwijsminister prof. dr. ir. J.M.M. (Jo) Ritzen benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Met de komst van Jo Ritzen is de Raad van Toezicht van LVO weer op volle sterkte.

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur kijken uit naar de samenwerking onder het nieuwe voorzitterschap. “Ik ben enorm gemotiveerd om LVO door deze fase van ontwikkelingen én uitdagingen in het onderwijs te begeleiden,” aldus Jo Ritzen.

De Raad van Toezicht bestaat per 1 april 2019 uit:

  • dhr. prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen (voorzitter)
  • dhr. drs. W.T.G. Dresscher, portefeuilles algemeen bestuurlijk, personeel en onderwijs
  • dhr. M.J.A.L. van Haasteren MA (vicevoorzitter), portefeuilles algemeen bestuurlijk, financiën, personeel en bedrijfsleven
  • dhr. mr. dr. E.R. Helder, portefeuilles algemeen bestuurlijk en juridische zaken
  • mw. C.E.P.M. den Houting-Stevens, portefeuilles algemeen bestuurlijk en financiën
  • mw. drs. A.C. Mengde-Kruithof, portefeuilles algemeen bestuurlijk, personeel en onderwijs

Over Jo Ritzen
Jo Ritzen, afkomstig uit Heerlen, had voor zijn ministerschappen aanstellingen aan o.a. de Erasmus Universiteit (hoogleraar Openbare financiën) en de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu de Radboud Universiteit).Van 1989 tot 1998 was Jo Ritzen minister, daarmee één van de langst dienende ministers van onderwijs ter wereld. In 1989 werd hij namens de Partij van de Arbeid minister van Onderwijs en Wetenschappen in het Kabinet-Lubbers III. Bij het aantreden van het Kabinet-Kok I in 1994 werd hij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Als minister was hij o.a. verantwoordelijk voor de invoering van de OV-studentenkaart en de prestatiebeurs.

Na zijn ministerschappen werd hij één van de 30 vicepresidenten van de Wereldbank. Hij droeg ook bij aan werkzaamheden van o.a. UNESCO en OECD, in het bijzonder op het gebied van onderwijs, economie en sociale ontwikkelingen. Van 2003 – 2011 was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht.In 2011 was hij initiatiefnemer van Vibrant Europe Forum, een transnationale beweging vanuit bestaande Europese progressieve partijen. Van 2011-2018 was hij senior beleidsadviseur bij IZA, een arbeidsinstituut in Duitsland. Hij is ook voorzitter van het Conflict and Education Learning Laboratory. Deze stichting zet zich in voor een internationale overeenkomst om negatieve stereotypen in schoolboeken te verminderen.

Momenteel is Jo Ritzen verbonden aan de Universiteit Maastricht als honorair hoogleraar ‘International economics of science, technology and higher education’ (Faculty of Humanities and Sciences). Tevens is hij auteur en adviseur op diverse gebieden, van onderwijs tot economie.

max ruiters

partner

Max Ruiters is sinds 2012 als partner verbonden aan Delfin Executives en gespecialiseerd in het vervullen van zowel structurele als interim-vacatures binnen de non-profitsector. Zijn expertise wordt verder ingezet bij ontwikkelingen, zelfevaluaties en vacatures bij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen.