REFERENTIE

krijtland wonen

Directeur / Bestuurder

“Een uitdagende rol binnen een nieuwe fusiecorporatie: Woningstichting Simpelveld & Krijtland Wonen”

– Max Ruiters

Woningstichting Simpelveld en Krijtland Wonen waren voornemens om per 1 januari 2021 te fuseren, hetgeen ook gerealiseerd is. De toezichthouders van beide corporaties besloten om een extern bureau in te schakelen voor de werving en selectie van een nieuwe directeur/bestuurder. Een mooie natuurlijke kans om de nieuwe fusie-organisatie een directeur/bestuurder te gunnen van buiten beide organisaties. Delfin Executives won de aanbesteding en een intense samenwerking startte. Een complex traject omdat de fusie nog via de personeelsvertegenwoordigingen en de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd moest worden.

WERVING & SELECTIE - delfin executives - werving en selectie - executive search - recruitment is marketing

werving- en selectietraject

Het werving- en selectietraject was gebaseerd op vele gesprekken en een vertrouwensband met medewerkers, toezichthouders, huurdersbelangenverenigingen en de ondernemingsraden van beide organisaties. Deze intensieve omgevingsanalyse zorgde voor tijdwinst verderop in het traject. Iedereen was betrokken bij de samenstelling van het profiel en de communicatielijnen waren kort. De samenwerking met betrokkenen, belanghebbenden en huurders was goed en constructief, hetgeen tot een succesvolle invulling van de vacature leidde.

WERVING & SELECTIE - delfin executives - werving en selectie - executive search - recruitment is marketing

werving- en selectietraject

Het werving- en selectietraject was gebaseerd op vele gesprekken en een vertrouwensband met medewerkers, toezichthouders, huurdersbelangenverenigingen en de ondernemingsraden van beide organisaties. Deze intensieve omgevingsanalyse zorgde voor tijdwinst verderop in het traject. Iedereen was betrokken bij de samenstelling van het profiel en de communicatielijnen waren kort. De samenwerking met betrokkenen, belanghebbenden en huurders was goed en constructief, hetgeen tot een succesvolle invulling van de vacature leidde.

wervingscampagne

De wervingscampagne werd ondersteund door een print-advertentie in Dagblad De Limburger en een online campagne. Verder hebben wij ons netwerk ingeschakeld om potentiële kandidaten te attenderen op de functie. De gesprekken met de toezichthouders, de huurdersvertegenwoordiging én personeelsvertegenwoordiging hebben plaatsgevonden op een externe locatie, terwijl nog steeds niet duidelijk was of de fusie groen licht kreeg van de Autoriteit Woningcorporaties. Een bijzondere situatie, niet in de laatste plaats voor de kandidaten zelf die solliciteerden op een functie die wellicht niet kwam als de fusie op formele gronden zou afketsen.

Sollicitatietip_weestransparant_DelfinExecutives
Sollicitatietip_weestransparant_DelfinExecutives

wervingscampagne

De wervingscampagne werd ondersteund door een print-advertentie in Dagblad De Limburger en een online campagne. Verder hebben wij ons netwerk ingeschakeld om potentiële kandidaten te attenderen op de functie. De gesprekken met de toezichthouders, de huurdersvertegenwoordiging én personeelsvertegenwoordiging hebben plaatsgevonden op een externe locatie, terwijl nog steeds niet duidelijk was of de fusie groen licht kreeg van de Autoriteit Woningcorporaties. Een bijzondere situatie, niet in de laatste plaats voor de kandidaten zelf die solliciteerden op een functie die wellicht niet kwam als de fusie op formele gronden zou afketsen.

WERVING & SELECTIE - delfin executives - werving en selectie - executive search - recruitment is marketing

‘fit en propertraject’

Na goedkeuring van de fusie én een goed en professioneel selectietraject, heeft Delfin Executives de nieuwe fusiecorporatie en de kandidaat begeleid in het ‘fit en propertraject’. De Woningwet schrijft voor dat een bestuurder voordat hij of zij (her)benoemd wordt, wordt getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid door de Autoriteit Woningcorporaties. Het resultaat is succesvol: de fusie is goedgekeurd en de nieuwe directeur/bestuurder is op 1 januari 2021 gestart bij Krijtland Wonen, zoals de fusieorganisatie nu heet.

WERVING & SELECTIE - delfin executives - werving en selectie - executive search - recruitment is marketing

‘fit en propertraject’

Na goedkeuring van de fusie én een goed en professioneel selectietraject, heeft Delfin Executives de nieuwe fusiecorporatie en de kandidaat begeleid in het ‘fit en propertraject’. De Woningwet schrijft voor dat een bestuurder voordat hij of zij (her)benoemd wordt, wordt getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid door de Autoriteit Woningcorporaties. Het resultaat is succesvol: de fusie is goedgekeurd en de nieuwe directeur/bestuurder is op 1 januari 2021 gestart bij Krijtland Wonen, zoals de fusieorganisatie nu heet.

|

“De samenwerking met Delfin was erg plezierig. In een complexe situatie waarin twee corporaties wilden fuseren en aan elkaar moesten wennen, zijn we door Delfin Executives professioneel begeleid in onze zoektocht naar een directeur/bestuurder. De communicatielijnen waren kort waardoor actuele ontwikkelingen die ook voor potentiële kandidaten van belang waren snel op de plaats van bestemming waren. Ook de nazorg, de begeleiding bij de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets van de Autoriteit Woningcorporaties, is prima verlopen. Met een voor alle partijen een prima resultaat: een unanieme benoeming van een directeur/bestuurder voor Krijtland Wonen.”

Hans Rijvers – voorzitter Raad van Commissarissen Krijtland Wonen

volg delfin

vacature alert
executive bericht

of via social media

WERVING & SELECTIE - Interim management - Toezichthouders - linkedWERVING & SELECTIE - Toezichthouders - Interim management - twitter

COPYRIGHT © 2023

overige info

Nieuws
Contact
privacy statement
Disclaimer

KvK: 14076898
btw: NL8142.78.504.B01

stuur ons een bericht