REFERENTIE

RD Maasland

WERVING & SELECTIE DIRECTEUR

“De samenwerking met Delfin was niet alleen professioneel en succesvol maar ook plezierig. De lijnen zijn kort en gedurende het proces was er veel contact. Ik heb de samenwerking vooral ervaren als ‘partners’ in plaats van een ‘klant-leverancier’-verhouding, waardoor dit resultaat is geboekt.”

– Piet Verlinden,
voorzitter bestuur RD Maasland

Namens Algemeen Bestuur van Reinigingsdienst Maasland, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Leudal, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren, heeft Delfin Executives het volledige wervings – en selectietraject verzorgd voor de vacature van directeur. Een bijzonder mooie en complexe opdracht met veel stakeholders. Een verkenning van de wensen en de politieke uitdagingen voor RD Maasland als uitvoeringsorganisatie vormde de basis van het traject. Voordat we een concept-functieprofiel samenstelden is er uitgebreid gesproken met medewerkers en bestuurders van de aangesloten organisaties zodat alle neuzen dezelfde kant op wezen.

Uitgelichteafbeelding_privacyofficerbeschikbaar

WERVING

De wervingscampagne werd ondersteund door een #jobclip, speciaal gemaakt voor deze vacature waarin de adjunct-directeur van RD Maasland op zoek gaat naar een nieuwe directeur. In de wervingsfilm is vooral aandacht besteed aan een kennismaking met nieuwe collega’s en de voorzitter van het bestuur. De jobclip is parallel gestart met een online-campagne waarin de doelgroep van potentiële kandidaten is benoemd en ‘getarget’.

Uitgelichteafbeelding_privacyofficerbeschikbaar

WERVING

De wervingscampagne werd ondersteund door een #jobclip, speciaal gemaakt voor deze vacature waarin de adjunct-directeur van RD Maasland op zoek gaat naar een nieuwe directeur. In de wervingsfilm is vooral aandacht besteed aan een kennismaking met nieuwe collega’s en de voorzitter van het bestuur. De jobclip is parallel gestart met een online-campagne waarin de doelgroep van potentiële kandidaten is benoemd en ‘getarget’.

SELECTIE

Het selectieproces is in gezamenlijkheid met het Dagelijks Bestuur en een afvaardiging van het MT van RD Maasland vormgegeven. Er is gebruik gemaakt van een digitaal portal waarin de sollicitaties in een afgeschermde digitale omgeving inzichtelijk waren voor de selectiecommissie. Delfin heeft geadviseerd in de voorselectie en uiteindelijk zijn er met een select aantal kandidaten 2 gesprekken gevoerd. Bij de uiteindelijke kandidaat heeft ook nog een ODC-assessment plaatsgevonden om de diepere drijfveren van een kandidaat inzichtelijk te krijgen, naast competenties en opgedane ervaring.

Het zorgvuldige werving- en selectieproces waarin Delfin Executives de regie voerde, heeft geresulteerd in een unaniem besluit van het bestuur tot de benoeming van de nieuwe directeur.

Sollicitatietip_weestransparant_DelfinExecutives
Sollicitatietip_weestransparant_DelfinExecutives

SELECTIE

Het selectieproces is in gezamenlijkheid met het Dagelijks Bestuur en een afvaardiging van het MT van RD Maasland vormgegeven. Er is gebruik gemaakt van een digitaal portal waarin de sollicitaties in een afgeschermde digitale omgeving inzichtelijk waren voor de selectiecommissie. Delfin heeft geadviseerd in de voorselectie en uiteindelijk zijn er met een select aantal kandidaten 2 gesprekken gevoerd. Bij de uiteindelijke kandidaat heeft ook nog een ODC-assessment plaatsgevonden om de diepere drijfveren van een kandidaat inzichtelijk te krijgen, naast competenties en opgedane ervaring.

Het zorgvuldige werving- en selectieproces waarin Delfin Executives de regie voerde, heeft geresulteerd in een unaniem besluit van het bestuur tot de benoeming van de nieuwe directeur.

volg delfin

vacature alert
executive bericht

of via social media

WERVING & SELECTIE - Interim management - Toezichthouders - linkedWERVING & SELECTIE - Toezichthouders - Interim management - twitter

COPYRIGHT © 2023

overige info

Nieuws
Contact
privacy statement
Disclaimer

KvK: 14076898
btw: NL8142.78.504.B01

stuur ons een bericht