Toezicht houden bij een professionele voetbalclub een “mission impossible”? (2)
Door Frank van Buren
Gepubliceerd op 13 januari 2020
Toezicht houden bij een professionele voetbalclub een “mission impossible”? (2)
Door Frank van Buren
Gepubliceerd op 13 januari 2020

In mijn vorige artikel heb ik stil gestaan bij de problemen die kunnen ontstaan als iemand besluit lid te worden van een Raad van Commissarissen (RvC) van een professionele sportorganisatie in het algemeen en een voetbalclub in het bijzonder (werkenalscommissaris.nl 28 augustus 2019).

Ik formuleerde, zeven aanbevelingen om tot een betere toezichthoudende structuur bij professionele (voetbal)clubs te komen. Twee aanbevelingen wil ik in dit artikel nader bespreken.

Onderzoek hoe de zeggenschapsstructuur binnen de overkoepelende sportbond geregeld is.

Naar mijn mening dient elk lid van een RvC van een sportclub opgeleid te worden, om inzicht te krijgen hoe de “overkoepelende wetgeving” van een tak van sport waar hij of zij toezichthouder in wordt, is ingericht en welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de bond liggen en welke de verantwoording en bevoegdheden van de club zelf zijn.

In de Volkskrant van 9 januari j.l. stond een interview met mr. Theo van Seggelen, oud prof voetballer en oud secretaris-generaal van de internationale spelersvakbond Fifpro, onder de titel “Voetbal nog niet vrij van corruptie” (1), die een boekje open deed over wat hij in veertig jaar heeft meegemaakt in het internationale prof voetbal circuit. Quote: “alle toewijzingen van WK’s van Frankrijk 1998 tot en met Quatar 2022 zijn door corruptie toegewezen geworden.” Door inspanningen van de FBI zijn uiteindelijk 7 FIFA bestuurders gearresteerd en veroordeeld en totaal voor $ 150 miljoen aan betaalde steekpenningen bewezen. Ook doet Van Seggelen een boekje open over de rol van makelaars in het betaald voetbal dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Volgens Van Seggelen komt het regelmatig voor dat makelaars, tegelijkertijd behartiger zijn van de belangen van de verkopende club, de aankopende club en de betrokken speler.

Bij de behandeling van een transfer voorbeeld case, tijdens een post doc studie onder de supervisie van de UM die ik afgelopen jaar volgde, kwam aan de orde dat een betrokken makelaar de volledige geldstroom via zijn rekeningen op een Caribisch eiland wilde laten lopen. De twee betroffen voetbalclubs, uit Noordwest Europa,  zijn daar uiteindelijk niet mee akkoord gegaan. Mijn aanbeveling aan een toetredend lid, of zittende leden van een RvC van een professionele sportorganisatie is dan ook, vergewis u van de regelementen en bevoegdheden van de (inter)nationale sportkoepel waar uw sportorganisatie onder ressorteert. Die kennis is onontbeerlijk om goed toezicht te kunnen houden en om bij de organisatie waar u lid wordt van de RvC, hiaten te kunnen aanvullen in de eigen (in te richten) Governance Structuur.

Een houding van “het zal wel door de bond geregeld zijn” is niet meer van deze tijd en aan de hand van het reilen en zeilen van de FIFA ook ver bezijden de waarheid gebleken.

Richt vervolgens een op maat gesneden Governance Structuur in die draagvalk krijgt van alle shareholders en stakeholders van uw organisatie en pas die regelmatig aan.

Waarom is dat laatste noodzakelijk? In het FD van zaterdag 4 januari j.l. stond een artikel onder de titel “Straks maakt de hele eredivisie reclame voor online gokken” (2) door Tim Wilms, advocaat bij CMS. Er komt een nieuwe wet “Kansspelen op afstand” die op 1 januari 2021 waarschijnlijk zal ingaan, waardoor Nederlandse gokkers kunnen gaan gokken op online platforms die onder Nederlandse regelgeving gaan vallen. Ook de entree van online gokbedrijven op de sponsormarkt zal mogelijk gaan worden. Club Brugge in België heeft al een sponsordeal met Unibet gesloten voor € 3 miljoen per jaar. In de Premier League in Engeland hebben 17 van de 24 clubs een shirtsponsor contract met een gokbedrijf en in de Spaanse Primera Division, 8 van de 20 clubs. Hier ligt dus onmiddellijk belangenverstrengeling op de loer en zal de RvC een enorme extra toezichthoudende taak krijgen. De Governance Structuur van de organisatie zal daar op moeten worden ingericht, en leidt naar mijn mening maar tot een conclusie:

“De instelling van een Compliance Officer moet verplicht worden bij elke prof voetbalclub ”

Bij deze houd ik dus een krachtig pleidooi voor de verplichte aanstelling van een gecertificeerde en volledig opgeleide Compliance Officer bij elke betaalde voetbalclub in Nederland, die alle bestuursdaden kan, mag en moet controleren en daarover onafhankelijk periodiek rapporteert aan de RvC. De laatste stelt deze functionaris ook aan. In dit voorbeeld kan de KNVB dan een onafhankelijke Auditor laten controleren of de Compliance Officer zijn of haar taken adequaat uitvoert.

Bent u ook benieuwd of de KNVB mij gaat bellen om mijn opinie nader toe te lichten?

  • Stam Jaap; “Voetbal nog niet vrij van corruptie”, Volkskrant, 9 januari 2020, 28-29.
  • Wils Tim; “Straks maakt de hele eredivisie reclame voor online gokken…”, Het Financieele Dagblad, 4 januari 2020, 27.

FRANK VAN BUREN

managing partner

Binnen Delfin gespecialiseerd in vacatures binnen de bancaire sector, variërend van directie tot specialistische functies.

Daarnaast  gespecialiseerd in het invullen van directie en toezichthoudende functies.