Nieuws

Wouter Akkersdijk benoemd als directeur van Delfin Corporate Services B.V.

Nieuws
Wouter Akkersdijk directeur Delfin Corporate Services B.V.
Met ingang van 1 mei j.l., is Wouter Akkersdijk, na toestemming van De Nederlandsche Bank N.V., benoemd als directeur van Delfin Corporate Services B.V.
Wouter Akkersdijk is in januari 2014 gaan werken voor Delfin Corporate Services als Trust Officer, en heeft in de afgelopen 4 jaar een intensief, intern- en extern opleidingsprogramma gevolgd. De afgelopen jaren volgde hij met succes de opleiding tot Certified Trust Officer en recent tot Certified Compliance Officer. Daarvoor was Akkersdijk al sinds 2007 in dienst van Delfin Executives als Senior Recruiter.

Delfin Corporate Services is licensee van De Nederlandsche Bank N.V., in het kader van de Wet Toezicht Trustkantoren, hetgeen impliceert dat benoeming van directieleden uitsluitend kan geschieden met toestemming van De Nederlandsche Bank N.V., die toekomstige directieleden toetst op integriteit en professionaliteit.

Met deze benoeming heeft Delfin een belangrijke stap gezet die de groei, de continuïteit en verdergaande professionalisering van Delfin mogelijk maken.

De directie van Delfin Corporate Services B.V. bestaat daarmee, naast Wouter Akkersdijk, uit oprichter en Managing Partner, Frank van Buren. Beiden zijn algemeen bevoegd.

Deel dit bericht met je netwerk

Wij helpen organisaties
succesvoller te worden

Volg Delfin

twitterlinked

Kamer van Koophandel: 14076898

Btw nummer: NL8142.78.504.B01

© 2016 Delfin Holding nv