Introductie

Ervaren Financial die makkelijk de verbinding legt.

Organisatie

De Midden-Limburgse gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (MER-gemeenten) hebben samen de gemeenschappelijke regeling (GR) opgericht.

Deze GR Servicecentrum MER richt zich op intergemeentelijke samenwerking bij de realisatie van diverse taken op het gebied van bedrijfsvoering en taken in de backoffice van de dienstverlening. De GR kent een Algemeen Bestuur, bestaande uit de drie Colleges en een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de drie burgemeesters. De directie van het Servicecentrum wordt gevormd door de drie gemeentesecretarissen.

In september 2013 is de GR Servicecentrum MER gestart met een gezamenlijke omgevingsdienst. Het betrof hier de backoffice ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein als onderdeel van het Servicecentrum MER gestart.

Afdeling
Vanaf 1 juli 2017 is de Afdeling Bedrijfsvoering ondergebracht in de GR en gevestigd in Sint-Odiliënberg (gemeente Roerdalen). De contouren van de afdeling zijn vastgelegd in het bedrijfsplan bedrijfsvoering die de beoogde verandering tot 2019 aangeven.

Ten aanzien van de ambitie voor 2019 is uitgangspunt dat onze opdrachtgever een servicecentrum wil zijn dat model staat voor de samenwerking op interne dienstverlening in gemeenteland. Het servicecentrum blinkt uit doordat de klant centraal staat, het werk op een efficiënte manier wordt gedaan, de klant integrale adviezen ontvangt en er wordt samengewerkt. Medewerkers zijn dienstbaar waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen en kennis wordt gedeeld en is geborgd. Medewerkers die in het servicecentrum werken zijn trots op de behaalde resultaten, doen met passie en plezier hun werk en kunnen zich ontwikkelen.

De nieuwe afdeling bestaat uit het team Advies (30 fte) dat overwegend beleidsadviserend en specialistisch van aard is en het team Service en Beheer (47 fte) dat beheersmatige – en kortcyclische werkzaamheden uitvoert. De totale afdeling bedrijfsvoering bestaat uit circa 80 fte.

Functie

Als Senior Adviseur Financiën heb je de volgende kerntaken:

 • Functioneel leiding geven aan de medewerkers financiën binnen het team Advies (12 fte). Je plant, verdeelt bewaakt, borgt en toetst voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden;
 • Optreden als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het vakgebied;
 • Bij gesprekken in het kader van de jaarlijkse gesprekscyclus voor medewerkers binnen het team Advies lever je inhoudelijke feedback;
 • Adviseren over complexe en integrale vraagstukken op het gebied van financiën en bedrijfsvoering (voor de vier organisaties) en de domeinen;
 • Eerste aanspreekpunt en relatiehouder voor (business) controllers van de moederorganisaties en managers binnen het Servicecentrum MER ten aanzien van het uitwerken en het op elkaar afstemmen van de P&C cycli. Daarnaast bewaak en bevorder je in de rol van projectleider de samenhang met betrekking tot de uitvoering van de P&C cycli;
 • Bevorderen van het stroomlijnen en uniformeren van P&C processen, legt verbinding tussen de verschillende disciplines, teams en clusters binnen MER-Bedrijfsvoering, signaleert onregelmatigheden en adviseert over de consequenties in tijd, kosten en kwaliteit;
 • Zorgdragen voor het genereren van financiële gegevens (van o.m. de financieel adviseurs en specialisten) en veredelt deze gegevens tot (periodieke) management- en verantwoordingsinformatie;
 • Intensief contact onderhouden met de financieel adviseurs, financieel specialist, coördinator financieel beheer en de andere medewerkers financieel beheer met betrekking tot zijn rol als relatiehouder, functionele leidinggevende en aanspreekpunt voor advies financiën en aansturing van de P&C cycli;
 • Samen met de collega adviseurs de integrale samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten bewaken;
 • Zorgdragen voor afstemming, verbinding leggen en contact onderhouden met de verschillende disciplines binnen de afdeling Bedrijfsvoering en met partijen en belanghebbenden uit de organisaties (Servicecentrum MER en moedergemeenten).

Functie eisen

Als Senior Financieel Adviseur ben je een deskundige op het gebied van (gemeente)-financiën en sterk in het fungeren als sparringpartner binnen en buiten de afdeling.

Adviesvaardigheden zijn hierin zeer belangrijk, maar ook zul je een stevige financiële basis mee moeten nemen om kwalitatief goed werk te verrichten. Tijdige en betrouwbare informatie voorzien van kwalitatief sterke analyses is een speerpunt binnen financieel advies.

Daarnaast besef je dat de afdeling nog in opbouw is en dat processen en procedures niet volledig uitgekristalliseerd zijn. Hier schrik je niet van terug, maar zorgt voor extra energie om een nog duidelijkere structuur neer te zetten.

Daarnaast herken je je als Senior Adviseur Financiën in onderstaande:

 • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en beschikt over een ruime praktijkervaring binnen het werkterrein van gemeenten of aanpalende organisaties zoals Gemeenschappelijke Regelingen.
 • Je kunt goed planmatig en zelfstandig werken, maar je bent ook een teamplayer. Je beschikt over een ondernemende en flexibele werkhouding.
 • Evenzo belangrijke competenties die je als Senior Adviseur Financiën meebrengt zijn klant- en resultaatgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn, oordeelsvorming, flexibiliteit, creativiteit, integriteit en stressbestendigheid.

Aanbod

Naast een uitdagende, zelfstandige en veelzijdige functie met verantwoordelijkheden in een plezierige werkomgeving bedraagt het salaris maximaal € 4.740,– bruto per maand (functieschaal 11) bij een volledige werkweek. Eventueel mag deze functie in 32 uur per week uitgevoerd worden.

Het Servicecentrum MER biedt verder een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. De Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) is van toepassing.

Inlichtingen

De werving voor deze positie wordt begeleid door Delfin Finance. Voor meer informatie over de organisatie klik op Servicecentrum MER. Voor meer informatie over deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Mark Simons +31 (6) – 52 37 67 75.

Je kunt reageren tot en met 11 september 2017

Wil je direct reageren, dan ontvangen wij graag jouw CV met Motivatiebrief (inclusief vakantieplanning) via de sollicitatielink onderaan deze pagina.


Zelf geen interesse, deel dan deze vacature