VACATURE

Maastricht University_logo_DelfinExecutives

UM – Lid Raad van Toezicht

met focus op processen binnen bedrijfsvoering, financiering en digitale transformatie.

organisatie

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar ruim 20.000 studenten en 4.400 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs.

Dankzij de hoge kwaliteit van het onderzoek en onderwijs, maar ook een sterke maatschappelijke oriëntatie, heeft de universiteit in haar korte bestaan een solide reputatie opgebouwd. Ze wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend.

Missie
De Universiteit Maastricht (UM) is een jonge universiteit in het hart van Europa met een duidelijk mondiaal perspectief en een sterke focus op innovatieve onderwijs- en onderzoeksstrategieën. De UM ziet zichzelf in de allereerste plaats als een open en inclusieve academische gemeenschap die streeft naar een goede mix van Nederlandse, Europese en andere internationale studenten en die in haar onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zowel Europese als mondiale kwesties aan de orde stelt.

De missie en strategie van de UM voor de toekomst zijn gebaseerd op vier kernwaarden:

 • Een vernieuwer zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek door introductie van de CORE-filosofie op onze universiteit;
 • Een inclusieve aanpak hanteren en onze deuren openen voor alle studenten en medewerkers die bij ons profiel passen en onze kernwaarden onderschrijven;
 • Onze sociale verantwoordelijkheid serieus nemen door verbanden te leggen tussen de universiteit en de samenleving, van lokaal tot mondiaal niveau;
 • Een duurzame instelling zijn in de breedste zin van het woord.

Brightlands Campussen

De UM werkt intensief samen met een aantal kenniscentra, overheden en ondernemingen in de regio en ondersteunt strategische kansen voor verdere internationalisering van onderzoek en onderwijs. De Brightlands Campussen zijn een goed voorbeeld van de triple helix samenwerking tussen de Provincie Limburg, de universiteit en andere onderwijsinstellingen en ondernemingen. Via de vier gespecialiseerde Brightlands Campussen wordt innovatie en interdisciplinaire samenwerking in de regio en daarbuiten gestimuleerd.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en toetst de uitvoering van het goedgekeurde beleid van het College van Bestuur en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de universiteit en bewaakt het kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur en benoemt en evalueert het College van Bestuur.

Om goed en effectief toezicht te borgen heeft de voltallige Raad van Toezicht aantoonbare affiniteit met het werk en de activiteiten van de universiteit in het algemeen en de universitaire doelstellingen in het bijzonder. Is een brede maatschappelijke binding aanwezig en toegang tot diverse voor de UM relevante netwerken. Binnen de Raad van Toezicht opereren de leden vanuit een onafhankelijke positie en kritische blik ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie over de samenstelling en taken van de Raad van Toezicht, de naleving van gedragscodes en andere relevante informatie vindt u op de website van UM.

Vacature Lid Raad van Toezicht

Per 1 juli 2021 komt de portefeuille vacant met focus op processen binnen bedrijfsvoering, financiering en digitale transformatie. Naast deze focus sluiten uw kennis en kunde als Lid Raad van Toezicht ook aan op de gewenste ontwikkelingen binnen de UM en het daaraan gekoppelde Strategisch Programma zoals een nog betere aansluiting van interne processen op de ontwikkeling van de organisatie en verdere internationalisering.

Als Lid van de Raad van Toezicht geldt in het algemeen dat u:

 • De doelstellingen van de universiteit onderschrijft en affiniteit heeft met het werk en de activiteiten van de universiteit;
 • Solide staat van dienst heeft op het gebied van bestuur, integer bent en van onbesproken gedrag en voor een gezond evenwicht zorgt tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid
 • Aantoonbare kwaliteiten heeft om te fungeren als adviseur en sparringpartner en een teamspeler bent.
 • De eisen begrijpt die aan de universiteit worden gesteld om haar kwaliteit, effectiviteit en continuïteit te waarborgen;
 • Voldoende tijd heeft om uw taken binnen de Raad van Toezicht te vervullen.

Specifiek voor de vacante positie komen wij graag in contact met een potentieel Lid Raad van Toezicht die woont en/of werkzaam is in Limburg. Daardoor toegang heeft tot een breed relevant netwerk, bekend is met de diverse ontwikkelingen in de Euregio en begrijpt op welk speelveld de UM in de regio beweegt. Denk daarbij aan de ontwikkelingen rondom de Brightlands Campussen en de relatie met MUMC+.

Daarnaast herkent u zichzelf in het volgende:

 • U heeft een solide trackrecord opgebouwd in een directie- of executive positie bij voorkeur in het bedrijfsleven. Of u bent als management consultant werkzaam (geweest) en bekend met de dynamiek van de board-room.
 • U bent een klankbord op het terrein van bedrijfsvoeringsprocessen (finance, IT, HR, etc.);
 • Bij voorkeur heeft u ervaring met digitale transformatieprocessen;
 • U bent meer dan voldoende financieel onderlegd en bekend met risicomanagement en financiële verslaglegging. Binnen deze portefeuille bent u lid van de Auditcommissie van UM;
 • U heeft ervaring met governance van complexe organisaties, organisatieontwikkeling, beleid in het algemeen en verandermanagement van processen en diensten in het bijzonder;
 • Ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende rol.

Wij komen graag in contact met kandidaten die de verdere diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht bevorderen.

Overige Informatie

De voltallige Raad van Toezicht van UM vergadert minimaal vijf maal per jaar, daarnaast komt de auditcommissie  4 à 5 keer per jaar bij elkaar. De Raad van Toezicht is tevens aanwezig bij (netwerk)bijeenkomsten van de Universiteit zoals Opening van het Academisch Jaar en Dies Natalis.

Honorering vindt plaats op basis van de Code Goed Bestuur Universiteiten van de VSNU en is in overeenstemming met de WNT.

Inlichtingen en Solliciteren

De Raad van Toezicht van Maastricht University wordt in de procedure begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Lansu (06-23909009) of Mark Simons (06-52376775), beide partner bij Delfin Executives

Heeft u interesse, dan ontvangen wij graag uiterlijk op 6 juni 2021 uw CV en motivatiebrief. Klik op onderstaande button om eenvoudig te solliciteren via het sollicitatieformulier.