Introductie

Wil jij helpen om het inkoop- en aanbestedingsproces in goede banen te leiden?

Organisatie

De gemeente Valkenburg aan de Geul bruist. Met een inwonersaantal van nog geen 17.000 inwoners behoort de gemeente tot de kleinere gemeenten in het land. Dit staat in schril contrast met het aantal bezoekers dat jaarlijks naar de gemeente komt. Met meer dan 1 miljoen overnachtingen kent de gemeente Valkenburg aan de Geul een dynamiek die niet te vergelijken is met andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zorgt voor een uitdagend takenpakket voor haar medewerkers. Zij maken niet alleen mooie plannen, ze voeren ze ook uit. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een uniek ambtelijk apparaat: gewend om mee te denken met inwoners en ondernemers, korte lijnen met bestuur, hoog ambitieniveau en altijd resultaatgericht.

Over de organisatie

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een uniek ambtelijk apparaat: gewend om mee te denken met inwoners en ondernemers, korte lijnen met bestuur, hoog ambitieniveau en altijd resultaatgericht. De gemeente Valkenburg aan de Geul is een organisatie met ongeveer 130 gedreven medewerkers. Een platte organisatie met een gemeentesecretaris en afdelingshoofden. De lijnen binnen de organisatie zijn kort. Er is een informele sfeer, je loopt makkelijk bij elkaar binnen. De medewerkers zijn trots op datgene wat zij met elkaar bereiken. Elke afdeling heeft een afdelingshoofd en die vormen samen met de gemeentesecretaris het managementteam van de organisatie. In deze voor de gemeente nieuwe functie maak je onderdeel uit van de afdeling financiën.

Functie

De gemeente Valkenburg aan de Geul voert veel taken in samenwerking uit en is in veel samenwerkingsverbanden actief. Soms gericht op interbestuurlijke (op beleidsterreinen), soms gericht op intergemeentelijke samenwerking (gericht op het verkrijgen van schaalgrootte). Daarmee is de afgelopen jaren de afhankelijkheid van andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen sterk toegenomen. Gemeente Valkenburg aan de Geul is (deels) een regie-organisatie die ook taken bij commerciële partijen heeft ondergebracht. De regie voeren op de diensten en expertise die worden uitbesteed is een uitdaging op zich.

Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt en rechtmatig verloop van aanbestedingen. Je handelt hierbij binnen de wettelijke en gemeentelijke beleidskaders en adviseert en ondersteunt onze beleidsadviseurs en afdelingshoofden hierover. Je gaat aan de slag om kennis over aanbestedingstrajecten bij ambtenaren die hierbij regelmatig betrokken zijn bij te verbeteren. Ook wordt van je verwacht om na te denken of deze gemeentelijke beleidskaders nog wel passen en ga je eventueel de besluitvorming voorbereiden als dit aangepast moet worden. Je houd je bezig met lichte, gemiddelde, complexe en zeer complexe openbare aanbestedingsprocedures voor leveringen, werken en diensten op een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige manier.

Samen met onze concernjuristen, de collega’s van Financiën en Gegevensbeheer ga je aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van instrumenten, methoden en technieken gericht op een efficiënt, resultaatgericht en klantgericht proces van inkoop en aanbesteden. Je brengt de beleidsadviseurs en afdelingshoofden naar een hoger niveau van contractmanagement. Jij adviseert over het inhoudelijk managen van de relatie (regie) alsook het zakelijke aspect van contractmanagement zoals het sturen op de inhoud en de kosten. Daar waar nodig schuif je aan bij gesprekken met leveranciers.

Functie-eisen

De adviseur inkoop en aanbesteding die we zoeken vindt het leuk om in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving te werken. Je weet wat er speelt in de samenleving en waar risico’s kunnen zitten. Je bent iemand die snel contacten kan leggen met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming. Je kunt snel schakelen, prioriteiten stellen en hoofdlijnen vasthouden zonder de details te vergeten. Je bent enthousiast, benaderbaar, durft een afwijkende mening te hebben, maar brengt dit met tact en overtuigingskracht. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder en compact standpunten en adviezen samenvatten en formuleren. Zelfstandig kunnen werken en de verantwoordelijkheid nemen zit in je bloed. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Je bent in staat om procedures en relevante landelijke en (toegepaste) ontwikkelingen snel eigen te maken.

Aanbod

De functie is ingeschaald in functieschaal 10A CAO Gemeenten (max. € 5.021,- bij een dienstverband van 36 uur per week). Daarnaast biedt de gemeente een vrij besteedbaar budget: een Individueel Keuze Budget (IKB 17,05% van je maandsalaris).

Inlichtingen

Nieuwsgierig? Hebben we jouw interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde eisen? Dan komen we graag met je in contact om verder te praten over deze uitdagende functie. Meer informatie over gemeente Valkenburg aan de Geul vind je uiteraard terug op www.valkenburg.nl. De gemeente wordt bij het Werving- en Selectietraject van deze vacature ondersteund door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342 en Elise Lansu, tel. 06-23909009). Je kunt solliciteren door je curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk 25 augustus 2022 te uploaden via de solliciatiebutton op deze pagina.

Share This