Introductie

Ben jij de strategisch adviseur op het gebied van water & riolering voor de Gemeente Simpelveld?

Organisatie

“We maken er werk van, met elkaar! Collegiaal en voortvarend, zo doen we dat hier”. In dit citaat is de cultuur van Gemeente Simpelveld compact weergegeven. Wil jij meewerken om de ambities van Gemeente Simpelveld waar te maken?

Op de grens van het verstedelijkt gebied Parkstad Limburg en het Heuvelland ligt Simpelveld. Een kleine gemeente met grote ambities en gemotiveerde medewerkers die daar samen met het bestuur inhoud en uitvoering aan geven. Het is een voortvarende forensengemeente met bijna 11.000 inwoners, een hoog voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. De gemeente is financieel gezond en het bestuur is laagdrempelig en vindt kwaliteit belangrijk. Er wordt in Simpelveld en Bocholtz volop gebouwd aan levendige dorpskernen en ook in toerisme wordt geïnvesteerd, als economische drager voor de toekomst. Dat is indirect ook een investering in leefbaarheid en dus in mensen want die staan centraal in de gemeente. Taken op gebied van zorg, jeugd en participatie worden met succes uitgevoerd. Door samen te werken, benut gemeente Simpelveld haar mogelijkheden optimaal om nog beter te presteren voor de samenleving.

Functie

Je bent dé adviseur die helpt om het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsprogramma’s gericht op het aandachtsgebied water en riolering te ontwikkelen en tot uitvoer te brengen. Klimaatadaptatie is hierbij een belangrijk thema, als ook de uitvoering van de Kader Richtlijn Water en Deltaplan Hoge Zandgronden. Hiertoe analyseer en actualiseer je het bestaande beleid en organiseer en bewaak je het planmatig beheer van de gemeentelijke (afval)watersystemen. Projecten en beleid op het gebied van klimaatadaptatie, riool en water worden door jou geïnitieerd en begeleid. Je bent echter niet alleen regisseur en adviseur op het aandachtsgebied water en riolering, maar als een echte allrounder en teamspeler word je ook ingezet in het brede taakgebied van het team beheer openbare ruimte, waar jij deel van uitmaakt.

Tenslotte vertegenwoordig je de gemeente en participeer je in regionale overlegstructuren en bewerkstellig je waar mogelijk de samenwerking en afstemming met andere overheden en instellingen.

Functie-eisen

Natuurlijk bezit je deskundigheid en ervaring op het gebied van met name waterbeheer en klimaatadaptatie, verkregen door een gerichte opleiding op minimaal HBO-niveau en bij voorkeur enkele jaren werkervaring op dit vakgebied binnen een overheidsorganisatie. Deskundigheid is niet alleen kennis, maar ook het vermogen om alle belanghebbenden daarover te adviseren, beleid te ontwikkelen en te implementeren. Je bent zelfstandig, maar je kunt ook effectief samenwerken en fungeren als projectleider.

Omdat je gaat werken voor het lokaal bestuur, beschik je over een uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je snapt waar onze organisatie mee bezig is en je voelt je medeverantwoordelijk voor de resultaten die wij als gemeente boeken.

Als je daarbij van aanpakken weet en houdt van een werkomgeving waarbij je werkdag wel eens anders wordt dan je van te voren had verwacht (en er daarom een beroep wordt gedaan op je creativiteit en flexibiliteit), dan zal je je bij de gemeente Simpelveld thuis voelen. En tenslotte, maar zeker niet minder belangrijk, zoeken we namens gemeente Simpelveld een leuke collega en een teamspeler waar we op kunnen bouwen en vertrouwen.

Aanbod

De functie is ingeschaald in salarisschaal 10a van de cao Gemeenten met een maximumsalaris van bruto €4.831,- per maand bij een fulltime dienstverband.

De cao Gemeenten biedt prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%. Dit IKB kun je bijvoorbeeld maandelijks laten uitbetalen of sparen voor een latere uitbetaling. Je kunt er ook verlof voor kopen of op een fiscaal aantrekkelijke manier je reiskosten vergoed krijgen. Onze gemeente heeft daarnaast uitstekende lokale arbeidsvoorwaarden, zoals extra verlof, flexibele werktijden en een mobiele telefoon, die je ook privé mag gebruiken.

Inlichtingen

Gemeente Simpelveld wordt bij de werving- en selectie van de beleidsadviseur beheer openbare ruimte ondersteund door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342. Indien je geïnteresseerd bent in genoemde functie en je voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan kun je je motivatiebrief en curriculum vitae voor 6 mei 2021 uploaden via de sollicatiebutton op deze pagina.

Share This