Introductie

Het team Financiën van Gemeente Venlo is op zoek naar een Beleidsadviseur Planning en Control

Organisatie

Gemeente Venlo
De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.

Team Financiën
Het team Financiën is verantwoordelijk voor de financiële advisering aan de teamleiders binnen de gemeente Venlo. Daarnaast draagt het team zorg voor het proces van totstandkoming van de Planning & Control producten. Betrouwbare periodieke financiële rapportages worden opgeleverd aan teamleiders, programmamanagers en directie zodat effectieve sturing van de organisatie kan plaatsvinden. Ook is het team Financiën verantwoordelijk voor de uitvoering en controle op de naleving van het vastgestelde financiële beleid.

Functie

De beleidsadviseur Planning en Control
Het cluster P&C is verantwoordelijk voor de procesgang van de totstandkoming van de P&C producten zoals Begroting, Kadernota, Vorap en Jaarstukken. De beleidsadviseur P&C heeft met name de taak om als regisseur op te treden voor genoemde producten en tevens een inhoudelijke toetsing en advisering op deze producten te verzorgen. Aangeleverde documenten worden beoordeeld aan de hand van de financiële kaders en tevens wordt gekeken naar de relevantie met het politiek bestuurlijke besluitvormingstraject. Het betreft zowel een tekstueel als een financieel inhoudelijk toets op kwaliteit van de aangeleverde documenten van de lijnafdelingen. De concernbrede analyses en kwaliteitsbewaking van het concernresultaat is een belangrijk aspect in de functie, die kunnen resulteren in concernadviezen ter verbetering van financieel-economische bedrijfsvoering. Een ander aspect in de functie is het vertalen van financieel beleid in richtlijnen, beheersinstrumenten en implementatie, waarbij tevens toetsing van effectiviteit en toepasbaarheid van beleidskaders bekeken wordt. Relevante informatie met betrekking tot het gemeentefonds en circulaires worden kritisch gevolgd en vormen input voor de P&C processen en producten van de gemeente Venlo.

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van Bedrijfeconomie, Bedrijfskunde, Finance & Control of vergelijkbaar.
 • Je hebt ruime ervaring met P&C processen binnen de (gemeentelijke) overheid.
 • Je beschikt over een grote mate van politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Je hebt specialistische kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van gemeentefinanciën (BBV).

Competenties

 • Aandacht voor details
 • Omgevingsbewustzijn
 • Politieke sensitiviteit
 • Probleemanalyse
 • Visie
 • Ondernemerschap

Aanbod

 • Een salaris van maximaal € 5.410,00 bruto per maand (functieschaal 11A), bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Plaats onafhankelijk werken
 • Flexibele werktijden
 • Opleidingsmogelijkheden

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Mark Simons van Delfin Executives. Mark is te bereiken op 06-52376775.


Sollicitatie

Interesse, dan ontvangen wij graag jouw CV. Door op de sollicitatielink te klikken kun je deze uploaden

Share This