Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

Gemeente Beek bestaat uit bijna 16.000 inwoners en is gelegen in Zuid-Limburg. De toekomstvisie van Gemeente Beek is treffend verwoord in de slogan Ondernemend Beek, dat is de Gemeente Beek! Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie. Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening. Bij de afdeling Samenleving van de Gemeente Beek een vacature voor Beleidsadviseur Samenleving (1 fte)

De organisatie
De Gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning en telt ca. 114 medewerkers.

De afdeling Samenleving is een afdeling waar alle taken zijn ondergebracht op het gebied van Externe dienstverlening, Burgerzaken en Burgerlijke Stand, het Sociaal Domein (3D’s) alsmede de overige beleidsvelden op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en aanverwante beleidsvelden. De afdeling Samenleving heeft tot taak om:

 • Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de inwoners van de Gemeente Beek, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen en doelstelling van de klant binnen de geldende wettelijke normen en kaders;
 • de inwoners van Beek te ondersteunen bij het benutten van de eigen mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en daar waar nodig bieden van toegang tot hulp en zorg.

Functie

De beleidsadviseur Samenleving maakt deel uit van een beleidsteam van 9 medewerkers binnen het Sociaal Domein. De beleidsadviseur die wij namens de Gemeente Beek zoeken:

 • is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en adviseren over beleid rondom Participatiewet, Sociale werkvoorziening, Arbeidsmarktbeleid, Minimabeleid, Inburgering en Schuldhulpverlening (met uitzondering van het Minimabeleid en Schuldhulpverlening is de uitvoering van deze beleidsvelden uitbesteed aan de gemeente Sittard-Geleen en het WSW-bedrijf Vixia)
 • biedt ondersteuning aan bestuurders bij (externe) overleggen;
 • zoekt verbinding met andere beleidsvelden zoals economie, wmo, jeugd en onderwijs;
 • onderhoudt het netwerk met andere gemeenten, werkgevers, subsidierelaties en uitvoeringsorganisaties;
 • verzorgt beleidsnota’s en college- en raadsvoorstellen;
 • verzamelt, analyseert en beoordeelt interne en externe informatie
 • is ambtelijk aanspreekpunt voor de gemeenschappelijke regelingen (Vixia en Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek) en vertegenwoordigt hierbij de Gemeente Beek
 • stelt documenten op in het kader van de P+C-cyclus

Functie-eisen

Deze boeiende functie vergt veel zelfstandigheid. Als beleidsadviseur Samenleving krijg je ruimte om zelf op strategisch niveau namens de Gemeente Beek beleid te ontwikkelen. Een goed politiek gevoel en de drive om met andere gemeenten samen te werken zijn onontbeerlijk. Naast een gedegen financiële kennis en kennis van het Sociaal Domein, heb je vooral ook gevoel met de doelgroep: inwoners van de Gemeente Beek die op hulp van de gemeente zijn aangewezen. Je bent duidelijk in communicatie op alle niveaus.

Specifiek vragen we

 • een HBO werk- of denkniveau
 • meerdere jaren relevante werkervaring
 • ervaring met intergemeentelijke complexe dossiers (financieel en bestuurlijk)
 • resultaatgerichtheid, teamplayer
 • gevoel voor politieke verhoudingen

Aanbod

De Gemeente Beek kent goede arbeidsvoorwaarden waaronder een Individueel Keuze Budget en ruimte mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Het betreft een fulltime functie (36 uur) met flexibele werktijden. De functie is ingeschaald in schaal 11 (max. € 4.589) met afhankelijk van opleiding en ervaring uitloopschaal 12 (max. € 5.520).

Sollicitatie

Is je interesse gewekt voor deze uitdagende functie van Beleidsadviseur Samenleving? Gemeente Beek wordt bij de werving- en selectieprocedure begeleid door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives. Voor meer informatie kun je hem bereiken via 06-46117342. Als je direct wilt reageren, kun je je curriculum vitae en je motivatiebrief waarom jij dé kandidaat bent die we zoeken uiterlijk 20 november 2018 uploaden via www.delfin.eu.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This