Introductie

Ben jij de spin in het web voor GGD Zuid-Limburg?

Organisatie

De GGD Zuid Limburg is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg en heeft als taak de gezondheid van alle Zuid-Limburgers te beschermen, bewaken en bevorderen, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen; ze bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen. De diensten van de GGD zijn onder te verdelen in vier programma’s: GGD (o.a. de wettelijke taken), Jeugdgezondheidszorg, Acute zorg en Veilig Thuis.

GGD Zuid-Limburg is een organisatie van mensen, voor mensen. Alleen met betrokken en bevlogen medewerkers is de GGD in staat haar missie te realiseren. Daarom is de visie van de GGD Zuid Limburg erop gericht om de vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van haar medewerkers te stimuleren.

Binnen het Bestuurs- en Directiebureau is door het aanstaande vertrek van de huidige functionaris een vacature ontstaan voor een Bestuurs-en Directiesecretaris.

Functie

Als Bestuurs- en Directiesecretaris ben je de spin in het web voor bestuur, directie en organisatie als strategisch sparringpartner en adviseur. Je draagt zorg voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van GGD-brede bestuurlijke en ambtelijke vergaderingen en vervult een bestuurlijke expertrol op het gebied van wet- en regelgeving voor de GGD-organisatie. Je participeert in het bestuursoverleg, directieoverleg en aanpalende commissies. Je onderhoudt een goede en constructieve relatie met de bestuurders en ambtenaren van de 16 betrokken gemeenten. Je bent de spil in de verbinding tussen bestuur, directie en organisatie. Je werkt nauw samen met je directie collega Bestuurs-en Directiesecretaris en je andere collega’s van het Bestuurs- en Directiebureau. De functie is gepositioneerd onder de directie.

Strategische Beleidsontwikkeling

Je neemt het voortouw in de ontwikkeling van de GGD in strategische portefeuilles als de meerjarenvisie en de begroting, je levert hieraan een inhoudelijke bijdrage. Datzelfde geldt voor actuele inhoudelijke beleidsthema’s als bijvoorbeeld het fusietraject Ambulancediensten, doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en Trendbreuk Een gezonder Zuid-Limburg en natuurlijk de bestrijding van het coronavirus.

Je toetst voorstellen op politiek-bestuurlijke haalbaarheid en schat kansen en risico’s in. Je bent adviseur en sparringpartner voor directie en bestuur op het brede terrein van preventieve gezondheid en veiligheid. Je signaleert en adviseert directie en bestuur over de mening- en besluitvorming binnen de deelnemende gemeenten.

Besluitvorming

Je bereidt inhoudelijk en organisatorisch de vergaderingen voor van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, MT en je borgt het proces van besluitvorming. Je draagt zorg voor de kwaliteit van de voor te leggen stukken en adviseert over de inhoud. De genomen besluiten vertaal je intern door in de organisatie, je verzorgt de externe terugkoppeling naar gemeenten en bewaakt de voortgang. Je bent zowel intern als extern aanspreekpunt en vraagbaak en treedt sturend en verbindend op waar nodig.

Bestuurlijke omgeving

Je hebt een centrale positie in de samenwerking tussen bestuur, organisatie en betrokken ambtenaren bij de aansloten gemeenten. Je spreekt daarbij de taal van bestuurders (burgemeester en wethouders) en ambtenaren.

Je volgt en vertaalt ontwikkelingen binnen het bestuursrecht, gezondheidsrecht, de gemeenschappelijke regeling, wet publieke gezondheid en wet op de veiligheidsregio’s naar de GGD.

PROFIEL

Voor deze uitdagende rol zoeken we een zelfstandige en stevige persoonlijkheid die zich thuis voelt bij een dynamische organisatie in een complex en continue veranderend werkveld. Je hebt strategisch inzicht, ziet verbanden en hebt goede bestuurlijk-politieke voelsprieten. Je ontzorgt en faciliteert directie en bestuur, durft kritische tegenspraak te geven en houdt een spiegel voor. In het streven naar eenduidigheid in politiek/bestuurlijke porcessen en gezamenlijke standpunten ben je in staat bruggen te slaan en verschillen van inzicht te overbruggen. Je bent gedreven en proactief maar tegelijkertijd een verbindende teamplayer die op alle dossiers intern en extern collegiaal en professioneel samenwerkt.

Functie-eisen

Je hebt een academische achtergrond, ervaring in het publieke domein en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en integriteit. Een achtergrond in de zorg is niet nodig, affiniteit met de stevige opgave van de GGD, op het snijvlak van gezondheidszorg en openbaar bestuur, wel. Je staat stevig in je schoenen, bent communicatief sterk , verantwoordelijk en draagt niet actief een politieke kleur uit. Je bent flexibel, gericht op samenwerking en innovatief.

Aanbod

De GGD creëert een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. De GGD is een lerende organisatie, dit betekent dat ze elk dag beter willen worden in wat ze doen en willen leren van fouten. Een organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én waar van de medewerker wordt verwacht dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor een goede balans en loopbaan. Hiermee is persoonlijk leiderschap én samenwerking voor eenieder vanzelfsprekend. In het gedachtengoed van positieve gezondheid, dat de GGD omarmt, is het hebben van zinvol en plezierig werk één van de factoren die bijdraagt aan gezondheid.

Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week, 32 uur is bespreekbaar. Het salaris is maximaal €5.872,- bruto per maand (schaal 12 CAO SGO) bij een fulltime dienstverband. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een eindejaarsuitkering, het kopen en verkopen van verlof, flexibel werken en de mogelijkheid om thuis te werken, de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding en/of aanvullende cursussen en korting bij verschillende sportfaciliteiten. Ook word je gefaciliteerd met een Iphone en notebook.

Inlichtingen

GGD Zuid Limburg wordt bij deze werving begeleid door Werving & Selectiebureau Delfin Executives.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elise Lansu, partner bij Delfin Executives, bereikbaar op 06-23909009 of per mail e.lansu@delfin.eu.Sollicitatie

Hebben wij je interesse gewekt? Verras ons dan uiterlijk 3 juni 2021 en stuur ons je motivatiebrief en CV. Gesprekken voor deze vacature staan gepland voor week 23 en 24. Solliciteren kan eenvoudig via onderstaande button.

Share This