Introductie

De reactietermijn is gesloten.


Ben jij een duizendpoot en zit warme zakelijkheid in je DNA? Kijk dan snel verder voor de functie van bestuurssecretaris bij Sevagram.

Organisatie

Sevagram biedt als maatschappelijk betrokken zorgorganisatie mensgerichte zorg in de regio’s Heerlen, Heuvelland en Maastricht. Ruim 2750 medewerkers en 1200 vrijwilligers zijn, elke dag weer, betrokken, gepassioneerd, innovatief en resultaatgericht aan het werk. Met passie voor zorg en welzijn bieden zij Zorg met Bezieling. In elk van de 19 zorgcentra, het geriatrisch revalidatiecentrum, de thuiszorg én de beide hospices dragen zij allen bij aan ieders welzijn. Mensgericht denken, kijken, luisteren en doen is het uitgangspunt vanuit de Planetree-zorgvisie. Een zorgvisie, die erop is gericht dat cliënten zorg als goede zorg ervaren en medewerkers met plezier uitstekende zorg verlenen.

Sevagram betrekt ook de naasten van haar cliënten graag als partners bij de zorgverlening. Hun waardering (zie Zorgkaart Nederland) toont aan dat Sevagram haar beloftes echt waarmaakt. De zorg van vandaag is morgen alweer beter! Sevagram is Planetree-gecertificeerd: een internationale erkenning voor mensgerichte zorg.

Sevagram blijft investeren in de kwaliteit van haar professionals, vrijwilligers en de organisatie, zodat elke cliënt bij haar in goede handen is. Ook de inzet van innovatieve technologie tilt de zorg naar een hoger niveau. Als slimme apparatuur een oogje in het zeil houdt en cliënten ondersteunt, ontstaan voor hen meer mogelijkheden om veilig en onbezorgd zo veel mogelijk regie over hun eigen leven te behouden. Het stelt professionals bovendien in staat zich met volle aandacht te richten op de zorg van mens tot mens.

Functie

De functie van bestuurssecretaris is een complexe functie waarvan de taken niet eenduidig zijn. Je bent een verbindingsofficier die het geweten is van de organisatie. De trend in de afgelopen jaren is dat een bestuurssecretaris van bewaker van de formele juridische procedures is geschoven naar bewaker van de waarden van de organisatie. De functie van bestuurssecretaris kent een aantal pijlers:

Secretarisrol

Je begeleidt het proces rondom de Raad van Bestuur (RvB ), Raad van Toezicht (RvT), de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR). Je bent secretaris ven de RvB en van de RvT. De rol van de bestuurssecretaris is bewaken dat prioriteiten worden afgestemd, dat de juiste personen worden betrokken en sparren met de collega’s over de aanpak. Je stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid om op basis van adviezen /scenario’s besluiten te nemen.

Manager

De bestuurssecretaris bij Sevagram is ook manager van het team Beleid en Juridische Zaken (team BJZ, 10 medewerkers) en van het bestuurssecretariaat (4 medewerkers). Als leidinggevende ben je ook die verbinder en bied je ruimte tot zelfontplooiing. Je zorgt dat het team op het juiste niveau is aangehaakt. De bestuurssecretaris kan het team goed meenemen en begeleiden in de ontwikkelingen die spelen zodat de teamleden vervolgens hun concern brede taken kunnen uitvoeren. De bestuurssecretaris dient daarmee ook over de competenties te beschikken om een team te kunnen aansturen en ook de teamontwikkeling verder vorm te geven.

Linking pin

De bestuurssecretaris is een linking pin tussen allerlei gremia en onderdelen van de organisatie. Je schuift bij de diverse overleggen aan, weet welke onderwerpen spelen en kan op inhoud verbinden. Dit biedt voor Sevagram enorme toegevoegde waarde. Er is een grote behoefte vanuit alle geledingen in de organisatie aan een linking-pin. Iemand die kan schakelen tussen de verschillende partijen. Een persoon die de inhoud begrijpt, maar er niet per se zelf van hoeft te zijn. Iemand die relaties op alle niveaus kan onderhouden en thema’s en gremia aan elkaar kan verbinden zodat er efficiëntie en synergie ontstaat. Die in staat is goed te analyseren wat er speelt en de sensitiviteit heeft om te voelen welke onderstromen relevant zijn. Iemand die vervolgens wel in staat is zaken goed te organiseren en structureren. Dit vraagt om een bestuurssecretaris met senioriteit en in staat is de RvB en de directeuren te helpen reflecteren en prioriteren.

Functie-eisen

Het accent ligt meer op zaken organiseren in plaats van zelf uitvoeren. Je hebt een bedrijfskundige/organisatiekundige achtergrond en kunt je bij uitstek verbinden op inhoud en relatie (analytisch vermogen en sensitiviteit). De bestuurssecretaris die we zoeken is in staat een proces te organiseren en hierop te sturen. Je kunt mensen begeleiden /coachen en bent tegelijkertijd dienend aan de RvB. Je bent op het juiste niveau een sparringpartner en hebt de stevigheid om je rol in de diverse gremia te vervullen.

Kortom, een duizendpoot bij wie warme zakelijkheid in het dna zit. Verbinden, professionaliseren, kwaliteit, teammanager, brugfunctie, spin in het web: begrippen die je niet alleen aanspreken maar die maken wie je bent. Je bent het geweten van de organisatie en vooral: je wílt het geweten zijn en ernaar acteren.

Aanbod

De functie van bestuurssecretaris is ingeschaald in FWG 70 (CAO VVT) met een maximum brutosalaris van € 6.942 per maand bij een 36-urige werkweek. Waardering krijgen van je werkgever vindt Sevagram minstens zo belangrijk als de arbeidsvoorwaarden. Dat hoort bij goed werkgeverschap. Sevagram heeft daar de afgelopen jaren een grote sprong in gemaakt. Vanuit haar Planetree-visie op uitstekende zorg heeft Sevagram een programma ontwikkeld waarin aandacht, ook voor haar medewerkers, centraal staat. Daarmee geven ze jouw bezieling en betrokkenheid ruim baan: doen waar je goed in bent en daarin blijven groeien.

Inlichtingen

Sevagram wordt bij het werving- en selectietraject van deze functie begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, via tel. 06-46117342. Indien je voldoet aan het gevraagde profiel dan nodigen wij je graag uit om je curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk 18 september 2021 te uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina. De gesprekken met de selectiecommissie van Sevagram vinden plaats op dinsdag 5 oktober 2021 (ochtend).

Share This