Introductie

Binnen de Concern Staf is de functie vacant van Concern Social Controller (36u)
HRM-deskundige, Strateeg en Netwerker.

Organisatie

MeanderGroep is een van de grootste zorgverlenende organisaties in Limburg en met ongeveer 5500 medewerkers ook meteen een van de grootste werkgevers in deze provincie. De activiteiten van MeanderGroep zijn gefocust op de regio Parkstad Limburg. MeanderGroep kenmerkt zich door een hoge gedrevenheid, ambitie en innovatiekracht met als doel de beste zorg voor haar cliënten te verlenen. Daarbij hecht men een groot belang aan haar maatschappelijke rol en zet men stevig in op initiatieven rondom Social Return. MeanderGroep is in 2018 voor het tweede jaar op rij als meest aantrekkelijke werkgever van Limburg uitgeroepen als beloning voor haar vooruitstrevende rol op het gebied van goed werkgeverschap. De organisatie heeft een jaaromzet van circa € 180 miljoen.

De organisatie wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Naast een Concern Staf is de organisatie opgedeeld in 5 clusters, waarvan 4 clusters zijn gericht op het verrichten van zorg, te weten Verpleeghuizen, Wijkzorgcentra, V&V Thuiszorg, Bijzondere Dienstverlening/WMO en het vijfde cluster verantwoordelijk is voor de Bedrijfsvoering. Binnen de Concern Staf is onder andere Concern Control ondergebracht, bestaande uit Concern Financial Control, Concern Quality Control en Concern Social Control elk met een kleine deskundige staf.

Functie

Als Concern Social Controller rapporteert u direct aan de Raad van Bestuur. U heeft nauwe afstemming met de bestuurssecretaris en de overige collega´s binnen Concern Control. U geeft leiding aan de staf van Concern Social Control.

Doel van de functie
U levert een bijdrage aan strategisch beleid, formuleert HRM beleid en adviseert de Raad van Bestuur hierover. Voorts bewaakt u een juiste toepassing van het vastgestelde HRM beleid. De belangrijkste uitdagingen voor u zijn de Arbeidsmarkt, Verzuim en Strategische Personeelsplanning

Taken
Proactief adviseert u gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. Hierbij inventariseert en vertaalt u de wensen vanuit de organisatie naar aanbod en dienstverlening. Ook het in control houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met geldende wet- en regelgeving behoren tot uw adviestaken. U signaleert strategische kansen en mogelijkheden voor de organisatie. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de HRM jaarplannen. Verder draagt u zorg voor een juiste, tijdige en volledige informatievoorziening middels bijdragen aan kaderbrieven, bestuur- en andere rapportages. U bereidt advies- en instemmingsaanvragen voor medezeggenschapsorganen. U voert de controlfunctie uit door middel van risicoanalyses en audits.
U geeft functioneel leiding aan de Social Controllers binnen de diverse clusters. U voert structureel overleg met de Social Controllers, in- en externe commissies, stuurgroepen en beleidsvormende overlegvormen om helderheid te krijgen over de implementatie en uitvoering van het beleid, gezamenlijke thema’s, kennisdeling en projecten die clusteroverstijgend zijn. Hierbij geeft u tevens leiding aan of participeert u in dienstoverstijgende projecten. U stemt de implementatie en uitvoering van beleid goed af met het cluster bedrijfsvoering. Uiteraard bewaakt u de afgesproken dienstverlening en doelstellingen en stuurt deze bij waar nodig. U onderhoudt de nodige in- en externe contacten. U onderhoudt goede contacten met de clusters zodat u weet wat nodig is op het gebied van HRM-beleid.

Functie eisen

Voor deze positie beschikt u over een aantoonbaar en relevante opleiding op academisch niveau. U bent een expert op uw vakgebied en heeft tevens een track record in veranderingsprocessen. Ook heeft u ervaring met belangrijke HRM thema´s als Arbeidsmarkt, Verzuim en Strategische Personeelsplanning. U heeft leidinggevende ervaring. U kunt uw rol zelfstandig vervullen en bent in staat om organisatorische, personele en budgettaire problemen op te lossen. U bent initiatiefrijk en sociaal vaardig. U beschikt over tact, luistervaardigheid, overtuigingskracht, conflicthantering en onderhandelingsvaardigheden. U bent integer en een uitstekend communicator in woord en geschrift. U bent in staat alle relevante ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren en hier een adequaat vervolg aan te geven. Voorts beschikt u over competenties als doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.

Aanbod

Het betreft een eindverantwoordelijke HRM positie waarbij veel ruimte is voor persoonlijke invulling. Salariëring is conform cao VVT , FWG 75 ( € 4.989,88 – € 7.870,99 bruto per maand). Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie

Heeft dit uw interesse gewekt en wilt u solliciteren? Dan nodigen wij u graag uit om via de sollicitatiebutton te reageren. Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Elise Lansu op 06-23909009 of met ons kantoor te Maastricht op 043-3285110.

DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN

u mag altijd de contactpersoon bellen en vragen of u nog kunt solliciteren

MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

OF BEKIJK DE VACATURE

Share This