Introductie

Verbinder die integriteit, openheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan

Organisatie

Allereerst omdat je de nieuwe Service Unit bestaande uit vijf afdelingen mag gaan inrichten. Het is jouw taak als directeur om de afdelingen Financiële Administratie, Leerlingen Administratie, P&O, Facilitaire zaken en ICT met elkaar te verbinden en er één unit van te maken die gericht is op een optimale ondersteuning van de totale organisatie in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder. De Service Unit vormt het onderwijsondersteunende en daarmee dienstverlenende onderdeel van de OGVO-organisatie.

Daarnaast moet de dienstverlening zoals deze nu ervaren wordt verbeteren. Hierbij staat het denken vanuit “de bedoeling” centraal: de klanttevredenheid moet omhoog door het voldoen aan specifieke verwachtingen.

Een derde element binnen deze functie is dat je medeverantwoordelijk wordt voor de kanteling van een ambtelijke organisatie naar een meer professionele organisatie. Eerlijkheid, transparantie, integriteit, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn daarbij belangrijke kernwaarden.

Functie

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsstichting is een samenwerkingsstichting opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Het is een bewuste keuze om te werken vanuit 3 brede schoolgemeenschappen, kansengelijkheid bieden aan leerlingen zit in de genen van OGVO. Iedere campus is een weerspiegeling van een inclusieve maatschappij. Vanuit Bedrijfsvoeringsperspectief wellicht niet de meest efficiënte vorm, maar wel een kans voor de Directeur Bedrijfsvoering om te excelleren in professionaliteit, creativiteit en procesmatig denken. Je wordt stevig uitgedaagd.

De organisatie staat open voor andere invalshoeken, ook van buiten het onderwijs. Er is een koers ingezet (van een ambtelijke naar een professionele organisatie), maar de weg er naar toe ligt nog open. Er is volop ruimte om jouw inzichten en ideeën in te brengen. Je krijgt volop de ruimte om mee te bouwen aan een uitstekende dienstverlening.

De organisatie kijkt ook in de spiegel. OGVO staat open voor nieuwe ideeën en wil innovatief zijn, maar heeft soms moeite om het oude los te laten. Ook hier ruimte voor jou om de organisatie verder te brengen.

Functie-eisen

Samen met de directeuren van de Campussen en de Voorzitter CvB vorm je het directieteam van OGVO en geef je mede richting en uitvoering aan de strategische koers van de organisatie en vertaal je deze naar meerjarenplannen en begrotingen voor de Service Unit.

Je legt rechtstreeks verantwoording af aan het College van Bestuur en je fungeert tevens als stevige en inspirerende sparringpartner van het College van Bestuur en van collega-directeuren.

Als Directeur Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van de Service Unit, waarbij je tevens hiërarchisch leiding geeft. Samen met de afdelingshoofden vorm je het managementteam van de unit die bestaat uit 83 medewerkers.

Jouw gedrag weerspiegelt de cultuur en identiteit waar OGVO naar toe wil groeien en heeft daarmee een positieve invloed op het gedrag van anderen. Waarden als Integriteit, Openheid, Transparantie, Samen en Professionaliteit staan daarbij centraal. Je bent een verbindend leider en stuurt daarin op vertrouwen, ontwikkeling en samenwerking van en tussen medewerkers en richting het onderwijs, docenten, leerlingen en ouders.

De belangrijkste opdrachten die daarbij om jouw sturing, kennis en ervaring vragen zijn:

 • Je hebt een duidelijke visie op het ontzorgen van het onderwijs (of in ieder geval op het ontzorgen van een primair proces) en weet de vertaalslag en afstemming hierin te maken richting de Service Unit en stuurt hierop.
 • Je zet de Service Unit organisatorisch neer. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het optimaliseren van de Financiële processen, P&O, ICT en facilitaire zaken die allemaal randvoorwaardelijk zijn om het onderwijs optimaal te kunnen verzorgen.
 • Jij weet alle betrokkenen, intern en extern, te motiveren om een bijdrage aan het grotere geheel te leveren; goed onderwijs. Daarbij zorg je intern voor heldere kaders en een effectief en efficiënt functionerende onderwijsorganisatie; zowel in processen als in samenwerking.
 • Je weet het uitgangspunt “Onderwijs aan de basis, de rest doen we samen” te vertalen naar de Service Unit en brengt vernieuwingen aan in de ondersteuning van het onderwijs vanuit die visie. Als koersvaste directeur breng je focus aan en durf je keuzes te maken.
 • Je hebt een scherp oog voor bedrijfsvoering en je bent eindverantwoordelijk voor plannen en begrotingen van jouw eenheid én je neemt medeverantwoordelijkheid voor plannen en begrotingen van OGVO als geheel. Je herkent risico’s en weet deze tijdig te signaleren en op te pakken.
 • Je levert met jouw verbindingskracht een gerichte bijdrage aan de betrokkenheid en verbinding binnen de Service Unit en met OGVO als totaal.
 • Je stimuleert samenwerking tussen de medewerkers binnen de dienst maar zeker ook daarbuiten, bent helder in je verwachtingen, belegt verantwoordelijkheden en eigenaarschap, spreekt mensen hierop aan en zorgt ervoor dat mensen aanspreekbaar worden.

Je stimuleert de ontwikkeling van een open professionele cultuur, bevordert ontwikkeling en groei, hebt aandacht voor goed werkgeverschap en bent in staat een professionele en constructieve werksfeer te creëren.


Profiel

Als Directeur Bedrijfsvoering heb je een actieve en innovatieve persoonlijkheid met een verbindende leiderschapsstijl. Je kunt bruggen slaan en bent in staat mensen met elkaar te laten samenwerken. Je gelooft in het voeren van een open dialoog, elkaar aanspreken op gedrag, werken vanuit vertrouwen en ruimte geven aan medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen. Jouw blik is naar buiten gericht zonder de binnenwereld uit het oog te verliezen

Daarnaast herken je jezelf in het volgende:

 • Academisch werk- en denkniveau, met bij voorkeur een afgeronde Master opleiding richting Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde, eventueel aangevuld met een RA opleiding.
 • Je hebt vanuit je achtergrond een visie op de ondersteuning van een primair proces. Dat hoeft niet perse onderwijs te zijn, als je de vertaalslag maar kunt maken.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met de expertisegebieden van de Service Unit waardoor je een goed klankbord bent voor zowel in- als externe partners.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met veranderingstrajecten en het doorontwikkelen van een organisatie en het meenemen van de mensen daarin met oog voor individuele ontwikkeling
 • Ervaring binnen een onderwijsorganisatie is niet noodzakelijk. Veel belangrijker is dat je de juiste kennis, kunde en attitude meebrengt om samen met je collega’s de koerswijziging van OGVO succesvol te laten verlopen.

Aanbod

Het betreft een functie voor minimaal 32 uur per week. De Directeur Bedrijfsvoering is voorlopig ingeschaald in schaal 14 van CAO Voortgezet Onderwijs . Definitieve functiewaardering zal nog plaatsvinden

Uiteraard biedt OGVO goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO en geeft ze je alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Inlichtingen

Deze procedure wordt begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Simons via 06-52376775 of Elise Lansu via 06-23909009.

Als je wilt solliciteren op deze positie dan ontvangen wij graag uiterlijk 25 oktober jouw CV en Motivatiebrief.

De planning van de gesprekken is als volgt:

 • Gesprek bij Delfin Executives wordt gepland in de periode van 29 oktober – 3 november
 • Gesprek bij OGVO met de Benoemingsadviescommissie als de Benoemingscommissie op maandag 9 november (hele dag) of woensdag 11 november (middag). Je hebt dan op 1 dag aansluitend 2 gesprekken
 • Verdiepend gesprek met de Benoemingscommissie op donderdag 19 november

Share This