Introductie

Deze vacature is succesvol ingevuld via Delfin Executives!

Organisatie

De vraag naar zorg is groter dan het aanbod. Het kabinet voorziet voor de periode tussen 2022-2025 een tekort van 110.000 arbeidsplaatsen in de zorg- en welzijnssector. Onder het motto alleen ga je sneller maar samen kom je verder, pakken de samenwerkende zorg-, onderwijs en welzijnsorganisaties de arbeidsmarktproblematiek samen aan. Krachten bundelen, netwerken en samen op zoek naar innovatieve oplossingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kennis delen, kennis maken en ontwikkelen: dat is Zorg aan Zet. De basis ligt er en nu doorpakken. Om sturing te geven aan de verdere uitvoering en oplossingsgerichtheid van uitdagingen in arbeidsmarktproblematiek van de zorg is Zorg aan Zet in verband met het vertrek van de huidige functionaris op zoek naar een directeur-bestuurder.

Over Zorg aan Zet

Zorg aan Zet is het samenwerkingsverband van ruim 90 organisaties binnen de sector zorg en welzijn in Limburg. Zorg aan Zet is hét startpunt voor alle arbeidsmarktvraagstukken. Zorg aan Zet inspireert graag met de kennis van nu, in de rol van aanjager en verbinder. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij initieert en stimuleert de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid in Limburg. Verbinden, inspireren en daadkracht zijn de kernwaarden die Zorg aan Zet leiden in haar activiteiten. 

Samen met haar deelnemers werkt Zorg aan Zet aan balans op de regionale arbeidsmarkt. Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector, behartigt zij gemeenschappelijke belangen, biedt dienstverlening en fungeert als netwerk- en kennisplatform. 

Zorg aan Zet toont ondernemerschap met betrekking tot arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken in zorg en welzijn in Limburg. Zorg aan Zet kijkt of er in gezamenlijkheid op vernieuwende wijze vorm gegeven kan worden aan concepten, projecten en samenwerking. Van ‘denken naar doen’ door middel van kortcyclisch ontwikkelen is daarbij een kenmerkende aanpak. Zorg aan Zet werkt vanuit een duidelijke visie, durft risico’s te nemen, probeert uit, en begeeft zich, in samenwerking met deelnemers en stakeholders, ook buiten gebaande paden om resultaten te boeken en van meerwaarde te zijn.

Positie en organisatie

Zorg aan Zet is één van de samenwerkende werkgeversorganisaties in Nederland, met RegioPlus als koepel- organisatie. De directeur/bestuurder participeert in het landelijk overleg. De inkomsten van de stichting bestaan uit de deelnemers-bijdragen, subsidies vanuit het Ministerie VWS, Provincie, gemeenten, andere strategische partners en vanuit de door Zorg aan Zet aangeboden dienstverlening en producten. De financiële administratie (controller en financieel administrateur) is deels insource en deels outsource. Het volledige team van Zorg aan Zet wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur/bestuurder.

Functie

Als directeur/bestuurder heb je de dagelijkse leiding van de organisatie Je stelt het beleid vast en hebt op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag. Je bent het boegbeeld van Zorg aan Zet. Door jouw persoonlijke drive en charisma zorg je dat Zorg aan Zet een autoriteit is.

Niemand kán en wíl om Zorg aan Zet heen want daar zit de kennis en kunde waaruit de toegevoegde waarde van de samenwerking blijkt. Een groot gedeelte van je tijd besteed je aan het onderhouden en uitbreiden van je netwerk, zowel intern als extern. Als directeur/bestuurder ben je uiteraard verantwoordelijk voor taken die bij een directeur horen zoals de ontwikkeling van de langetermijnvisie, het bepalen en vasthouden van de koers, geef je leiding aan een team professionals en ben je eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Aanvullend ben je verantwoordelijk voor het

  • Verdiepen, uitbreiden en uitnutten van het relevante strategische netwerk (werkgevers zorg en welzijn, overheid, onderwijs, Intersectorale partners, vakbonden, subsidieverstrekkers en andere relevante stakeholders) en het enthousiasmeren van het netwerk voor een (vernieuwende) gezamenlijk aanpak van arbeidsmarktvraagstukken.
  • Realiseren van dienstverlening, flexibele, vernieuwende samenwerkingsvormen en concepten ter herstructurering van de arbeidsmarkt.
  • Vertalen van landelijk beleid naar de eigen regio en verantwoordelijk voor landelijk en regionale afstemming op het gebied van beleidsontwikkeling.

Functie-eisen

Netwerken en verbinden zit in je DNA , je ademt als het ware samenwerking. Jij bent degene die Zorg aan Zet nog meer op de kaart zet, je ruikt kansen, je ziet mogelijkheden en je aanstekelijk enthousiasme zorgt dat partijen Zorg aan Zet gevraagd en ongevraagd weten te vinden. Om dit voor elkaar te brengen heb je een academisch werk- en denkniveau. Zorg aan Zet is als arbeidsmarktspecialist niet alleen geïnteresseerd in jouw ervaringen maar vooral in jouw toekomstmogelijkheden. Wat bied jij om je rol tot een succes te maken. Kennis van arbeidsmarktvraagstukken en/of de zorg- en welzijnssector is niet noodzakelijk. Vanzelfsprekend ben je wel in staat om je dit snel eigen te maken indien je niet over deze kennis of ervaring beschikt. Belangrijk voor deze functie is dat het boegbeeld van Zorg aan Zet een relevant netwerk heeft op bestuurlijk niveau in de sectoren zorg en welzijn, onderwijs en overheid.

Aanbod

Bij een verantwoordelijke functie hoort ook een conforme beloning. De inschaling van deze functie is in schaal 80 CAO Ziekenhuizen (max. € 9.781 bruto per maand / 36 uur per week). Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en staat een team van professionals klaar om samen Zorg aan Zet te laten floreren.

Inlichtingen

De Raad van Toezicht van Zorg aan Zet wordt bij het werving- en selectietraject ondersteund door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342. Meer informatie over Zorg aan Zet zoals een samenvatting van het beleidsplan 2020-2024 “Samen Regionaal Sterk” is in te zien via deze link.


Sollicitatie

Indien je voldoet aan het gevraagde profiel en het nieuwe boegbeeld van Zorg aan Zet wilt zijn, dan kun je je curriculum vitae en motivatiebrief voor 19 augustus 2022 uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina.