Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

Waterleiding Maatschappij Limburg NV, WML, is de drinkwaterproducent en –leverancier voor de provincie Limburg. WML maakt en levert jaarlijks 72 miljard liter fris, helder en betrouwbaar drinkwater aan circa 530.000 huishoudens en 15.000 bedrijven in Limburg. Het hoofdkantoor van WML is gevestigd in Maastricht. Er werken ruim 400 mensen bij WML.

Kwaliteit, gemak, lage kosten, betrouwbaarheid en service staan voorop als het om het product en haar diensten gaat. WML ontwikkelt innovatieve producten en diensten voor de zakelijke markt en is nauw betrokken bij waterprojecten in ontwikkelingslanden.. Vanuit expertise en betrokkenheid in de hele watercyclus ziet WML kansen liggen om de doelmatigheid in de waterketen van Limburg te vergroten.

WML is een ambitieus, financieel gezond en goed georganiseerd bedrijf en werkt met goed opgeleide vakmensen en moderne technologieën. De uitdaging is het garanderen van de drinkwaterkwaliteit en -levering voor alle Limburgers, nu en in de toekomst en de ambitie om WML in alle opzichten klaar te maken voor de toekomst.

Om aan deze ambities invulling te kunnen geven, zijn wij namens WML per 1 juli 2019 op zoek naar een inspirerende, resultaatgerichte en verbindende directeur-bestuurder.

Functie

Als directeur ontwikkelt u de strategie van WML en bent u eindverantwoordelijk voor de vorming en uitvoering van het beleid. Dit in samenwerking en verbinding met de Raad van Commissarissen, het Managementteam, de Ondernemingsraad en de medewerkers van WML, steeds gericht op het waarborgen van de continuïteit van WML en de realisatie van de lange termijn doelstellingen.

De missie en visie van WML fungeert als richtinggevend kompas voor toekomstige activiteiten. In uw rol als directeur bent u eindverantwoordelijk voor de uitvoering en(door)ontwikkeling op dit vlak en tevens belangrijk boegbeeld en ambassadeur.

Er zijn enkele in het bijzonder te benoemen inhoudelijke accenten:

 • Het inzetten op verdergaande samenwerking in de Limburgse waterketen. Een intensievere samenwerking tussen gemeenten, Waterschap, Waterschapsbedrijf Limburg en WML is logisch en wenselijk. WML verwacht hierin belangrijke stappen te zetten. De directeur draagt de visie van WML actief uit.

 • Het continueren van en inzetten op het (door)ontwikkelen van een inspirerende, ruimtegevende en resultaatgerichte werkomgeving waarin WML-medewerkers kunnen excelleren inclusief de hierbij passende leiderschapsstijl.

 • Het inzetten op het in verbinding staan met in- en externe stakeholders inclusief het krachtig uitdragen en staan voor het WML- en algehele sectorbelang. Als directeur bent u hierin de zichtbare in- en externe bruggenbouwer.

Daarnaast bent u als Directeur verantwoordelijk voor:

 • Strategie: u draagt zorg voor de strategievorming van WML en de realisatie en borging ervan over de verschillende sectoren en vakgebieden heen.

 • Beleid: u draagt, compliant aan relevante wet- en regelgeving, zorg voor de vertaling van de strategie naar sector- en/of ketenbeleid, doelstellingen en de realisatie en borging ervan.

 • Planning en control: u draagt zorg voor het vertalen van de strategie en het beleid in (non)financiële doelstellingen en budgetten, stuurt hierop en draagt zorg voor rapportage richting (externe) belanghebbenden.

 • Personeel en organisatie: u draagt zorg voor de inrichting van de WML-organisatie en voor de ontwikkeling en instandhouding van een gezonde, inspirerende en resultaatgerichte cultuur.

 • Belanghebbendenbeheer: u vertegenwoordigt WML in brede zin en draagt zorg voor de gewenste positionering van de organisatie. Onderhoudt contacten met stakeholders, draagt de visie en standpunten van WML uit en draagt zorg voor een solide basis voor optimale samenwerking.

Functie-eisen

Naast het feit dat u een inspirerende, resultaatgerichte en verbindende directeur-bestuurder bent, beschikt u over:

 • Een integere, transparante, open, toegankelijke en laagdrempelige bestuursstijl.
 • Communicatieve vaardigheden, toe te passen op alle niveaus.
 • Een klant- en mensgerichte manier van werken.
 • Een ruimte gevende werkstijl gericht op samenwerking en in teamverband werken.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een brede maatschappelijke belangstelling.
 • Een positief kritische attitude.
 • Empathisch en zelf reflecterend vermogen.
 • Zakelijke nuchterheid en ondernemende, daadkrachtige besluitvaardigheid.
 • Een relevant netwerk dan wel bent u bereid dit actief op te bouwen.
 • Enthousiasme en bevlogenheid.
 • Kennis van en/of ervaring met de (drink)waterwereld, -techniek en/of -beleid ( is een pré).

U heeft een WO werk en denkniveau en minimaal 10 jaar relevante bestuurlijke en bedrijfsmatige ervaring, voldoende financiële expertise en is Good Governance voor u een vanzelfsprekendheid.

Aanbod

WML volgt in haar arbeidsvoorwaarden de Wet Normering Topinkomens (WNT). Daarnaast is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van toepassing.

Inlichtingen

Deze procedure wordt begeleid door Delfin Executives. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Elise Lansu via 06-239 09 009 of Mark Simons via 06-523 76 775.

Voor meer informatie over WML kunt u op onderstaande items klikken:

Sollicitatie

Graag ontvangen wij uiterlijk voor 25 maart 2019 uw CV en motivatiebrief. Door op de sollicitatielink te klikken kunt u uw CV en Motivatiebrief uploaden.

De volgende data hebben wij gereserveerd voor gesprekken:

 • Gesprek bij Delfin in Maastricht op 29 maart, 1 of 2 april
 • Gesprek met de selectiecommissie op 12 april, locatie wordt nog bepaald

Een assessment en een pre-employmentscreening maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This