Introductie

De reactietermijn is verstreken


In het Zuid-Limburgse Heuvelland hebben 2 woningcorporaties de wens om te fuseren. Van twee sterke corporaties naar één nieuwe organisatie. Een nieuwe corporatie met een bezit van 3350 woningen. Een corporatie die dicht bij haar huurders blijft staan, die goede contacten heeft met stakeholders en ketenpartners. Een krachtige organisatie van en voor huurders midden in de samenleving. Klaar voor de toekomst met respect voor de meer dan 100 jarige historie.

Functie

Voor de nieuwe fusiecorporatie zoeken we een boegbeeld, een leider, een kartrekker maar vooral een mensen-mens. Iemand die tussen de mensen staat en van nature kan schakelen in verschillende situaties. Iemand die net zo gemakkelijk gast is op de buurtbarbecue en op het andere moment schakelt met de (landelijke) politiek of het ministerie. Dé directeur / bestuurder die we zoeken onderschrijft vanzelfsprekend de visie van de nieuwe corporatie en stuurt bij als ontwikkelingen in de sector dat noodzakelijk maken. Lokaal werken, dichtbij de huurder georganiseerd en aandacht voor mens en woonomgeving. Jouw uitstekende communicatieve vaardigheden zet je in om het (regionaal) netwerk uit te bouwen en te onderhouden.

Als directeur / bestuurder van een woningcorporatie is het natuurlijk ook van belang dat je affiniteit hebt met vastgoed. Verduurzaming, herstructurering en kwaliteitsverbetering zijn speerpunten die van belang zijn de komende jaren.

Om de functie goed uit te oefenen ben je instaat om vooruit te zien op vraagstukken en ontwikkelingen die op ons af komen. Je bent in staat dit te vertalen naar de woningcorporatie. Kortom, we zoeken een natuurlijk leider die beschikt over een strategisch denkvermogen en die ervaring heeft met veranderprocessen in organisaties.

Immers, een fusie is altijd ingrijpend met positieve en minder positieve kanten. Veranderen vergt veel van medewerkers, huurders en stakeholders. De nieuwe corporatie vraagt veranderbereidheid en verdere professionalisering. Dit geldt bijvoorbeeld met de ambitie om binnen afzienbare tijd een stevige stap te hebben gezet in de automatisering en digitalisering, zowel ten behoeve van direct klantcontact als de bedrijfsprocessen (kwaliteit en efficiency). Dit vraagt veel van de organisatie en de medewerkers. Als nieuwe bestuurder ga je voor resultaat maar je geeft anderen ook genoeg ruimte om te mogen leren.

Functie-eisen

Het is al vaker genoemd: we vinden de persoonlijkheid erg belangrijk. Graag zetten we het nog eens voor je op een rijtje.

We zoeken voor de fusiecorporatie een warme persoonlijkheid die open en transparant kan én wil communiceren met stakeholders. Een echt boegbeeld. Je hecht van nature belang aan een goede verstandhouding met raad van commissarissen, medewerkers, huurdersvertegenwoordigingen en de ondernemingsraad, zowel informeel als formeel in de functie van (WOR-)bestuurder. De nieuwe directeur / bestuurder is een mensen-mens met oog voor de belangen van de huurders die in balans zijn met de doelstellingen van de organisatie. Verbinden en netwerken zijn begrippen die de nieuwe directeur / bestuurder van nature bezit. Sociaal maatschappelijke bewustheid met de sector en steeds zoekend naar nieuwe ontwikkelingen ten gunste van huurders en stakeholders. Kennis van de regio, de netwerken en de cultuur van Zuid-Limburg is erg belangrijk voor het goed uitoefenen van de functie.

Naast de competenties die de Autoriteit Woningcorporaties eist van een directeur / bestuurder leidt dit profiel tot de volgende aanvullende functie-eisen:

  • Strategisch denk- en werkvermogen op academisch niveau.
  • Ervaring als leidinggevende in een vergelijkbare organisatie.
  • Ervaring met en het vermogen om de maatschappelijke opdracht van de fusiecorporatie in- en extern uit te dragen. Vaardigheid in het positioneren en profileren van de fusiecorporatie in het complexe krachtenveld (overheid – bedrijfsleven – corporatiesector en het vermogen om een relevant netwerk te ontwikkelen en te onderhouden.
  • Ervaring in het vormgeven van, leidinggeven aan en (doen) uitvoeren van cultuur en transitieprocessen.
  • Ervaring met modern werkgeverschap, coaching en affiniteit met het nieuwe werken
  • Bekend zijn met de maatschappelijke omgeving en de regionale bestuurlijke complexiteit.

Aanbod

De nieuwe fusiecorporatie biedt een uitdagende rol in een nieuw te vormen corporatie. Daarbij hoort een marktconform salaris met de passende arbeidsvoorwaarden conform de WNT-norm in het wettelijk vigerend kader.

Inlichtingen

De fusiecorporatie wordt in het Wervings- en Selectietraject voor de nieuwe directeur / bestuurder begeleid door Delfin Executives. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Max Ruiters (06-46117342) partner bij Delfin Executives. Indien je geïnteresseerd bent in de functie van Directeur/bestuurder en je voldoet aan het gestelde profiel, dan verzoeken wij u uw curriculum vitae en motivatiebrief vóór 24 mei 2020 te uploaden via onderstaande sollicitatiebutton. Nadat de selectiecommissie een keuze voor een kandidaat heeft bepaald, zal het aanvraagtraject voor de wettelijk verplichte zienswijze voor geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit Woningcorporaties in gang worden gezet (“Fit en Propertoets”).

Share This