Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 basisscholen, 1 openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ruim 1.700 leerlingen. De scholen van Stichting Prisma zijn historisch geworteld in een wijk of dorp. De identiteit van de gemeenschap in en om de school heeft een belangrijke impact op de identiteit van de school. Er is een natuurlijke binding tussen de gemeenschap in het dorp/de wijk, de school en de ouders. Om leiding te geven aan deze onderwijsstichting waar betekenisvol kindnabij onderwijs centraal staat, is er een vacature voor Directeur / Bestuurder.


De positie de Directeur/Bestuurder
De werkzaamheden worden voor Primair Onderwijs Regio Helden, bij afkorting genaamd Stichting Prisma. Stichting Prisma stelt zich primair ten doel het in stand houden en bevorderen van katholiek onderwijs aan de katholieke scholen die onder haar bevoegd gezag vallen alsmede het in stand houden en bevorderen van openbaar onderwijs aan de openbare scholen die onder haar bevoegd gezag vallen. De Stichting kent een eenhoofdig Bestuur en een Raad van Toezicht.

Functie

Wat zoeken we?
De directeur/bestuurder heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie conform het Bestuursreglement. Prisma zoekt een stevige persoonlijkheid die in staat is om de ingeslagen weg met betrekking tot verbetering van bedrijfsvoering en interne processen door te zetten. Aandacht voor onderwijs is meer dan vanzelfsprekend. We zoeken een echte verbinder die zowel intern als extern relaties onderhoudt en verstevigt. De relatie met de Raad van Toezicht is professioneel en verbindend tegelijk. Bestuurder en Raad van Toezicht zijn elkaars gesprekspartners en bespreken complexe zaken openlijk en transparant. Daarnaast heeft de nieuwe directeur/bestuurder een goede werkrelatie met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De directeur/bestuurder geeft leiding aan de Stichting, zit het Directieberaad van de directeuren voor, delegeert doelen en strategieën die richtinggevend zijn voor het management.


Persoonlijkheidsprofiel
Uw hoofd en hart liggen bij het onderwijs. U heeft daarvan blijk door een heldere visie te hebben op het primair onderwijs. U kent de omgeving waarin de scholen opereren. Verder bent u actiegericht en gemotiveerd om visie en strategie uit te dragen en de medewerkers nog enthousiaster te maken voor de gezamenlijke opdracht, zodanig dat zij zich mede-eigenaar daarvan voelen. U investeert ook in contacten met medewerkers op de diverse locaties van Prisma waarbij u zorgt dat de organisatie een adequate en professionele ondersteuning van het onderwijs biedt, met zo min mogelijk bureaucratie.

Het bestuurlijk vermogen dat u heeft, zorgt voor een optelsom van competenties, vaardigheden en een positieve grondhouding. Alles in het belang van het kind, de ouder, de medewerker en onze (samenwerkings)partners. Begrippen die u aanspreken en waar wij waarde aan hechten zijn:

 • proactieve houding
 • zaken van ‘buiten naar binnen’ kunnen vertalen
 • in staat zijn rollen en taken expliciet te maken
 • kunnen beheersen van de interne bestuurlijke dynamiek
 • verbindingen aangaan en onderhouden

U bent benaderbaar en besluitvaardig. De deur staat bij u open voor medewerkers, ouders, leerlingen, de GMR en andere stakeholders om samen de uitgezette koers verder vorm te geven. De stip op de horizon is gezamenlijk bepaald, de weg ernaar toe bepaalt u als kapitein op een prachtig schip. U beschikt dan ook over voldoende kennis, ervaring en bestuurlijk vermogen om deze uitdagende, boeiende maar vaak ook complexe rol adequaat uit te voeren.

Functie-eisen

 • Strategisch denk- en werkvermogen op HBO/academisch niveau.
 • Succesvolle ervaring als leidinggevende in een vergelijkbare organisatie.
 • Ervaring met en het vermogen om de maatschappelijke opdracht van Prisma in- en extern uit te dragen.
 • U heeft de vaardigheid om een relevant netwerk te ontwikkelen en te onderhouden.
 • Bekend zijn met de maatschappelijke omgeving en de regionale bestuurlijke complexiteit.
 • Bedrijfsmatige kennis
 • Affiniteit met de regio Midden/Noord-Limburg

Aanbod

Stichting Prisma hanteert de CAO voor bestuurders Primair Onderwijs. De functie is ingeschaald in salarisschaal B3 (€79.769 – € 101.653 bruto per jaar / op fulltime basis).

Inlichtingen

Voor meer informatie over de Stichting Prisma, haar visie, missie en doelstellingen, verwijzen wij u naar de website van Stichting Prisma.

Stichting Prisma wordt bij dit Werving- en Selectietraject begeleid door Delfin Executives. Voor inhoudelijke informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie en u voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan verzoeken wij u om vóór 10 februari 2019 uw motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden via de sollicitatiebutton. De gesprekken bij Stichting Prisma zullen in week 11 plaatsvinden. Stichting Prisma streeft ernaar dat de nieuwe bestuurder vanaf 1 juni 2019 kan starten.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This