Introductie

Deze vacature is succesvol ingevuld via Delfin Executives!

Organisatie

Centrummanagement Maastricht (CMM) zet zich in voor een dynamische (binnen)stad waar het goed wonen, ondernemen, werken, studeren en recreëren is. Een centrum dat blijft bewegen en zich onderscheidt van concurrerende steden. De interactie tussen mensen, organisaties en initiatieven zorgt dat de stad leeft en beweegt. Zo groeit Maastricht als een van de meest dynamische steden van Nederland, een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Centrummanagement Maastricht draagt hieraan bij door na te denken over het centrum in zijn totaliteit, als aanjager en facilitator van economische vitaliteit met aandacht voor leefbaarheid en goede bereikbaarheid. Vanuit het belang van ondernemers, onderwijs en cultuur en de meerwaarde voor bezoekers in balans met de behoeftes van bewoners. Voor morgen en overmorgen. Daar zet CMM haar kennis, ervaring en uitgebreide netwerk voor in.


Organisatie

Centrummanagement Maastricht is dé partner van de binnenstad Maastricht. De rol van CMM:

 • Belangenbehartiger: CMM zet zich in voor de belangen van ondernemers en de meerwaarde voor bezoekers in balans met de behoeften van bewoners. In overleg met de gemeente(raad) en stakeholders werken zij aan de binnenstad: een goed ontwikkeld, economisch vitaal, gastvrij en toekomstbestendig centrum.
 • Initiator: CMM ontwikkelt, organiseert en realiseert projecten die van toegevoegde waarde zijn voor de sfeer en beleving in het centrum van Maastricht. Bekende projecten zijn stimulering verblijfstoerisme, sfeerverlichting gedurende Magisch Maastricht, Cultuur op Zondag en Route du Soleil.
 • Verbinder: CMM is vaak de initiatiefnemer voor samenwerking en krachtenbundeling bij belangrijke issues. Dit draagt bij aan het behalen van beoogde doelen en resultaten. CMM zet in op verbinding en samenwerking en neemt vaak de rol van woord- en penvoerder. Voorbeelden hiervan zijn het kwartaaloverleg met brancheverenigingen en ondernemers, bestuurlijk en ambtelijk overleg, deelname in projectgroepen als GOC-overleg (Gemeente-Ondernemers-Covid), Programmaraad Evenementen en Actieplan Parkeren Maastricht
 • Partnership: CMM werkt samen met ondernemers(verenigingen), brancheverenigingen, de gemeente Maastricht, Maastricht Marketing, de culturele sector, Zuid Limburg Bereikbaar en vele anderen. CMM hecht veel waarde aan het leggen van verbindingen tussen partijen voor nu en in de toekomst en denkt te mogen vaststellen dat hiermee de afgelopen jaren successen zijn geboekt waardoor Maastricht als geheel beter is geworden.
 • Adviseur: CMM adviseert o.a. Stichting La Saison Culinaire, Stichting Jaarboek Maastricht en de werkgroepen Maastricht Awards en TEFAF & the City. Ook is CMM lid van de stuurgroep ‘Leisure’ die tot doel heeft een impuls te geven aan hotelovernachtingen, in het bijzonder gedurende de midweek.


Functie

De directeur-bestuurder is een strategische maatschappelijk gedreven ondernemer die met bevlogenheid en persoonlijkheid mensen en organisaties in de stad weet te verbinden en kansen te verzilveren. De directeur stuurt de organisatie aan en is verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, doorontwikkeling van de strategie en realisatie van de doelen: een dynamische (binnen)stad waar het goed wonen, ondernemen, werken, studeren en recreëren is. CMM staat voor een toegankelijk en toekomstbestendig centrum, een veerkrachtige voedingsbodem en een stabiele uitvalsbasis.

De directeur onderhoudt op strategisch, tactisch en operationeel niveau contacten met alle relevante stakeholders en sterke spelers zoals ondernemers, belangenorganisaties, gemeente, Maastricht Marketing, culturele instellingen en Maastricht University.

De directeur draagt de missie uit, creëert draagvlak en heeft samenwerking als leidraad. De directeur monitort pro-actief marktontwikkelingen, is senior gesprekspartner op dit gebied en draagt zorg voor optimale en afgestemde dienstverlening. De directeur is sparringpartner en klankbord voor de Raad van Toezicht en stakeholders.

Functie-eisen

We vragen

 • Een academisch werk- en denkniveau met ondernemerskwaliteiten.
 • Een aantoonbare visie op de duurzame, lange termijn ontwikkeling van het centrum, kennis en inzicht in de behoeften van de doelgroepen, nu én in de toekomst.
 • Iemand die de missie en visie kan vertalen naar concrete projecten, weet te enthousiasmeren en draagvlak en commitment creëert bij de samenwerkingspartners.
 • Resultaatgericht en ondernemend in het realiseren van (aanvullende) funding om projecten te kunnen uitvoeren.
 • Strategisch sterk, analytisch, een groot inlevingsvermogen, zowel ondernemerschap en de ondernemer begrijpen als ook het bestuurlijk en politieke krachtenveld, executiekracht en een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen zijn essentiële competenties en eigenschappen om deze functie te vervullen.
 • Kennis van één of meerdere thema’s als vastgoed, horeca, retail, cultuur, onderwijs, toerisme en/of marketing en promotie is daarbij gewenst.
 • Ook affiniteit met samenwerkingsverbanden tussen (netwerk-) organisaties op het snijvlak van het publieke en private domein, is een pré voor deze functie.
 • Als persoon hanteer je zowel intern als extern een coachende stijl, ben je inlevend en zoek je altijd de dialoog, bied je ruimte aan de ander, schakel je makkelijk tussen strategische, tactische en hands-on activiteiten en communiceer je helder, open en met tact in woord en geschrift.
 • Binnen het team draag je zorg voor een plezierige en veilige werkomgeving.

Aanbod

Centrummanagement Maastricht biedt een geweldige uitdaging met volop mogelijkheden in een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Het betreft een contract van 32 uur per week, een managementcontract geniet de voorkeur, loondienstverband is bespreekbaar. Tarief, dan wel salaris, is conform de zwaarte van de functie.

Inlichtingen

Centrummanagement Maastricht wordt in deze procedure begeleid door Delfin Executives te Maastricht. Voor vragen met betrekking tot de functie of procedure kun je contact opnemen met Elise Lansu, partner Delfin Executives, 06-239 09 009.

Sollicitatie

Je motivatiebrief en CV zien we graag tegemoet en kun je tot en met 2 september aanstaande insturen via de sollicitatiebutton hieronder.