Introductie

Deze vacature is Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

MCC Omnes is in 2007 opgericht als regionale organisatie, met als werkgebied de Westelijke Mijnstreek en Echt e.o., met als hoofdtaken:

 • de inkoop van eerstelijnsdiagnostiek en,
 • de ontwikkeling en implementatie van regionale werkafspraken tussen huisartsen en specialisten

MCC Omnes ziet zichzelf als neutrale partner voor het zorgveld, altijd vanuit de inhoud startend met als doel: de juiste zorg op de juiste plaats met de juiste expertise in goede afstemming.

Vanuit deze “integratorrol” in het medisch zorgveld pakt MCC Omnes issues en dossiers op waar niemand anders zich “eigenaar” van voelt maar die wel belangrijk worden gevonden vanuit de patiënt of vanuit maatschappelijk perspectief.

MCC Omnes profileert zich dan ook als regionale implementatie- en verbetermotor voor zinnige en zuinig zorg, door gebruik te maken van vele elkaar versterkende initiatieven.

MCC Omnes heeft een aantal kernactiviteiten ontwikkelt:

 • als diagnostisch centrum voor (eerstelijns) diagnostiek
 • als ontwikkelaar van regionale transmurale werkafspraken
 • als regionaal innovatie- en implementatie platform en partner in de proeftuin “Anders Beter”
 • coördinatie rondom kwetsbare ouderen en ketenzorg dementie
 • als academische werkplaats met doelmatige inzet van diagnostiek in de zorgketen
 • opereren als professioneel bureau
 • opereren als financieel administratief bureau

Zie: www.mcc-omnes.nl

Functie

MCC Omnes BV heeft een vacature voor een part time Financial Controller die verantwoordelijk is voor de volgende werkzaamheden:

 • verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening incl. alle voorbereidende werkzaamheden voor de accountant
 • opstellen jaarbegroting t.b.v. de directie en de accountant en de RvC.
 • tariefafspraken maken met de zorgverzekeraars en directie Zuyderland (dus zowel inkoop- als verkoopprijsafspraken maken) en contractuele vastlegging
 • tariefvoorstellen zorgverzekeraars indienen via Vecozo platform
 • AvA voorbereiden en alles rondom jaarrekening afwikkelen
 • kostprijsgegevens opmaken en rapporteren aan Nza
 • cijfermatige rapportages verzorgen naar de zorgverzekeraars
 • eindverantwoordelijk voor rapportage aan Pggm en Welzijn, en andere verzekeringszaken
 • eindverantwoordelijk voor salarisrapportage aan Meditta, arbeidscontracten en de bijhorende administratie
 • verzorgt alle belastingaangiftes plus de daarbij horende afhandeling
 • het opstellen van diverse periodieke financiële rapportages ten behoeve van alle stakeholders (maand- kwartaal- halfjaarcijfers, productie aantallen etc.)
 • het leiding geven aan de uitvoering van de totale financiële administratie in de ruimste zin des woords

Van de financial controller wordt verwacht dat hij of zij de gevoerde (financiële) administratie verder zal automatiseren en perfectioneren.

Functie eisen

De financial controller (m/v) is part time beschikbaar en flexibel in de tijdbesteding gemoeid met deze functie.

HBO/ Academisch werk- en denkniveau is vereist met afgeronde studies op financieel-administratief terrein. De functionaris heeft veel ervaring in het (doen) uitvoeren van een brede financiële administratie in de ruime zin des woords.

De functionaris dient ruime ervaring te hebben op het terrein van algemeen management, en specifiek op financieel en organisatorisch terrein (AO/IC).

De functionaris die wij zoeken is een strategisch denker, is oplossingsgericht, heeft een goed ontwikkeld empathisch vermogen en werkt proactief. De functionaris werkt niet vanuit de hiërarchie maar is meewerkend voorman, inspirator en stimulator en een uitstekend communicator, met een goed ontwikkeld gevoel voor de zorgsector in het algemeen en de plaats en de rol van alle betrokkenen in de zorgsector in het bijzonder.

Zijn of haar focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit en de performance van de organisatie.

Kennis van en het werken met de diverse financieel-administratieve automatiseringsprogramma’s is onontbeerlijk.

Sollicitatie

MCC-OMNES wordt in deze procedure begeleidt door Frank van Buren van Delfin Executives, voor meer inlichtingen kunt u contact met hem opnemen: 0652 376 777

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This