Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

In een wereld waarin kennis, ondernemerschap en innovatie elkaar versterken wordt hard gebouwd aan de hotspot op het gebied van smart services. De Brightlands Smart Services Campus in Heerlen is een revolutionair instituut dat bestaat uit briljante onderzoekers en docenten, innovatieve ondernemers en toonaangevende bedrijven op het gebied van smart services.

Brightlands Smart Services Campus (BSSC) combineert een wetenschappelijk en zakelijk ecosysteem die innovatie en expertise samenbrengen – allemaal op één enkele strategische locatie. Dit maakt het een unieke plek waar innovatieve startups, spin-offs en bestaande bedrijven kunnen samenwerken met vooruitstrevende kennisinstituten, briljante onderzoekers, studenten en visionaire investeerders.

De BSSC is een gezamenlijk initiatief van 3 founding fathers: Algemene Pensioen Groep (APG Groep) N.V., Maastricht University (UM) en de Provincie Limburg.

De 3 founding fathers hebben in 2014 het initiatief genomen voor het oprichten van een nieuwe campus, speciaal gericht op de zakelijke en financiële dienstverlening, en daarbij een commitment voor minimaal 10 jaar (tot 2025) uitgesproken. De feitelijke opening vond plaats op 12 september 2016.

Om de verdere ontwikkeling van BSSC te ondersteunen hebben de aandeelhouders besloten een onafhankelijke RvC te installeren. Waarbij iedere aandeelhouder een kandidaat RvC lid mag benoemen.

Namens de Provincie Limburg zijn wij op zoek naar een Lid RvC voor Campus Heerlen Management & Development B.V. (CM&D).


Doelstelling BSSC

De belangrijkste opdracht van de Brightlands Smart Services Campus organisatie is het verder ontwikkelen van de campus community (broedplaats) en daarmee het aantal waardevolle samenwerkingen en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van smart services en talent ontwikkeling. Op de campus worden daartoe ook studenten opgeleid waardoor er naast bedrijvigheid ook een dynamiek ontstaat tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

De BSSC heeft de afgelopen jaren een voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. De belangstelling voor de campus groeit, de community krijgt steeds meer vorm en de activiteiten op de campus nemen toe. Om de verdere groei van de campus te kunnen blijven faciliteren, moesten er stappen worden gezet. Tegen deze achtergrond hebben de aandeelhouders de ambities uit het oorspronkelijke business plan herijkt en beschreven welke aanvullende inspanningen zouden moeten worden geleverd om deze ambities te realiseren. Hiertoe is het Business plan in het voorjaar van 2018 bijgesteld (BP 2.0).

In hoofdlijnen komt dit neer op:

 • Een verdere uitbouw van de kennisinfrastructuur
 • Het ontwikkelen van meer bedrijvigheid en open innovatie.

Functie

De toekomstige Raad van Commissarissen bestaat uit 3 leden en moet zodanig worden samengesteld dat onderstaande capaciteiten, kennis en ervaring voldoende vertegenwoordigd zijn:

 • Financiële, juridische en /of HRM en organisatie kennis
 • Kennis van corporate governance en bestuurlijke ervaring in een Triple Helix / PPS constructie;
 • In een marktomgeving te functioneren en te ondernemen zoals de Campus;
 • Ervaring met (semi)-publieke organisaties die functioneren in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.
 • Brede inhoudelijke kennis en ervaring in speelveld van smart services, big data, blockchain, etc.;
 • Het acteren van corporate organisaties en/of MKB bedrijven in relatie tot de Campus;
 • Het ontwikkelen en functioneren van start-ups / spin offs en alle benodigde instrumenten inclusief financieringsprocessen in verschillende fasen;
 • Het hebben van een relevant regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal netwerk;
 • Het hebben van relevante ervaring met campussen vergelijkbaar met deze Campus.

Elke Commissaris dient minstens vier van voornoemde capaciteiten te bezitten. In de RvC dienen alle opgenomen capaciteiten tenminste te zijn vertegenwoordigd.

Functie eisen

Alle leden van de RvC zijn/hebben:

 • van een goed statuur en beschikken over wijsheid en natuurlijk gezag
 • verbindend, inspirerend en stimulerend
 • positief kritisch en respectvol
 • teamspelers
 • goede strategische en analytische vaardigheden
 • financieel goed onderlegd
 • de signatuur om de campus te helpen groeien
 • netwerken die deuren kunnen openen, waarbij het naast politieke en
 • wetenschappelijke netwerken vooral gaat om zakelijke contacten (nieuwe leads)
 • in staat om onafhankelijk en als kritische sparring partner van het bestuur te opereren
 • aandacht voor het vervullen van de rol van werkgever door de RvC
 • een zekere binding met Limburg

Profiel commissaris Provincie Limburg

De commissaris namens de provincie Limburg:

 • heeft aantoonbare affiniteit met innovatie, bij voorkeur binnen het domein van smart services, blockchain etc.
 • kan als ambassadeur optreden voor MKB – bedrijven
 • heeft toegang tot het Haagse politieke netwerk
 • is in het bezit van internationaal netwerk (Duitsland, Brussel).
 • kan de verbinding leggen met topsectoren en/of nationale wetenschapsagenda.
 • heeft kennis en ervaring rondom nationale- en Europese subsidiemogelijkheden
 • begrijpt en heeft ervaring met het spanningsveld tussen overheid, politiek en initiatieven zoals de Campus

Daarnaast heeft de beoogde Commissaris:

 • Voldoende stevig postuur, maar dat moet zeker niet “te zwaar” zijn zodat er voldoende verbinding ontstaat met het MKB
 • Voldoende tijd en is intrinsiek gemotiveerd om in te stappen in deze RvC

In het kader van diversiteit en het karakter van de Campus moedigen wij vrouwen en junior executives (m/v) aan te reageren op deze vacature.

Aanbod

De vergoeding voor deze RvC positie valt binnen de WNT norm.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Frank van Buren (06-52376777) of Mark Simons (06-52376775).

Sollicitatie

Interesse, dan ontvangen wij graag uw CV en motivatiebrief via onze website. Door op de sollicitatielink te klikken kunt u uw CV en Motivatiebrief uploaden. De sluitingstermijn voor deze vacature is 16 januari 2019

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This