Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld


SGL is sterk in ontwikkeling. Wil jij als toezichthouder hieraan bijdragen?

Organisatie

“SGL helpt mensen met hersenletsel verder”: een zin die alles zegt over SGL en meer is dan een slogan. SGL biedt cliënten en hun naasten ondersteuning op maat zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Een leven met perspectief, waarbij het waarmaken van dromen centraal staat. Elke dag werken ruim 600 medewerkers en 350 vrijwilligers op 31 locaties in heel Limburg aan het verwezenlijken van die droom voor de ruim 1600 cliënten. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden, ontstaat er binnen de Raad van Toezicht een vacature voor een lid met het aandachtsgebied Zorg.

De droom van SGL

Iedereen wil zijn leven op zijn eigen manier leiden. Een belangrijk levensdoel is het laten uitkomen van wensen en dromen. Voor mensen met hersenletsel is deze uitdaging echter groot. Het leven met hersenletsel is vaak totaal anders dan het leven voor het letsel. Dromen en wensen zullen moeten worden bijgeschaafd. Wij stellen ons ten doel om onze cliënten hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij in staat zijn een leven te leiden zoals zij het graag willen. Onze droom is om samen met cliënten en naasten de droom van onze cliënten binnen de grenzen van het mogelijke te verwezenlijken.

Missie

SGL gelooft dat elke persoon zelf kan bepalen hoe hij zijn of haar eigen leven leidt, óók na het ontstaan van hersenletsel. Het leven is mooier met een toekomstperspectief, waarbij het verwezenlijken van dromen centraal staat. Een leven waarin jij verder gaat.

Visie

Vanuit haar expertise ondersteunt en begeleidt SGL haar cliënten om, binnen de eigen mogelijkheden, het leven te leiden dat ze zelf willen. Dit doet SGL door de dromen, wensen en mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar omgeving (naasten) centraal te stellen en in te zetten op eigen regie. Door de behoeftes van cliënten steeds beter te leren kennen, SGL hierop aansluiten met haar uitgebreide, kwalitatief hoogwaardige dienstenaanbod. Hierin focust SGL continu op verbetering en op het individu.

SGL is sterk in ontwikkeling. De wijze hoe SGL haar droom wilt verwezenlijken, is vastgelegd in Het Kompas van SGL.Klik hier voor de strategische koers 2021-2024.


Functie

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen SGL. De raad van toezicht fungeert tevens als een belangrijk klankbord voor de eenhoofdige raad van bestuur. De Raad van toezicht en de bestuurder werken volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten enerzijds en kwaliteiten voor een specifiek aandachtsgebied/portefeuille anderzijds. Integraal denken is daarbij belangrijker dan het zijn van een specialist op een specifiek vakgebied. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De Raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling. De Raad van Toezicht werkt met de volgende commissies: Commissie kwaliteit & veiligheid, Auditcommissie, Commissie Remuneratie & HRM.De RvT streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen waardoor vrouwen nadrukkelijk worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken voor een toezichthoudende rol bij SGL.

Wie zoeken we?

De voornaamste drijfveer van leden van de Raad van Toezicht is de behoefte om zich vanuit een toezichthoudende rol in te zetten voor de maatschappelijke doelstellingen van SGL.Ontwikkelingen van de omgeving en organisatie vragen om nabijheid en het zijn van een sparringpartner voor de bestuurder en de Raad. U beschikt over het vermogen om een juist evenwicht te vinden waarbij afstand houden en toch nabij zijn, belangrijke aspecten zijn. De leden zijn nieuwsgierig, betrokken, onafhankelijk. relativerend en met een goed gevoel voor humor. Zij zijn in staat goed door te vragen en een stevig gesprek te voeren, de Raad staat voor een open communicatie waarbij ieders mening gehoord en gerespecteerd wordt.

Functie-eisen

Elk lid van de Raad van Toezicht bij SGL

 • heeft kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht;
 • heeft nadrukkelijk oog voor het cliëntenperspectief waarbij de mens centraal staat;
 • onderstreept de missie en visie van SGL;
 • heeft het vermogen om behalve een goede gesprekspartner te zijn, ook het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur kritisch en constructief te toetsen;
 • onderschrijft het Rijnlands gedachtegoed, waarin vertrouwen en vakmanschap de belangrijkste pijlers zijn. Een belangrijke succesfactor daarbij is het je kunnen verplaatsen in de zorgen van de ander en het proberen daarop te anticiperen;
 • heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de zorg in het bijzonder;
 • beschikt over een relevant netwerk;
 • is onafhankelijk en onpartijdig;
 • is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie;
 • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • hecht groot belang aan kwaliteit, zowel van de interne organisatie als op zorggebied;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau en is in staat op hoofdlijnen toezicht te houden;
 • is bekend met werkgebied/sociaal economisch klimaat van de regio en maatschappelijke context van de organisatie

Zorgprofiel

De ideale kandidaat voor deze functie beschikt over bestuurlijke danwel eindverantwoordelijke ervaring in de zorgsector.

SGL investeert in haar medewerkers en cliënten. Om de kwaliteit van de aandachtsgebieden Zorg te waarborgen, is dit profiel ook verankerd in de Raad van Toezicht . Daarnaast is kennis van HRM een pré bij deze toezichthouder. De toezichthouder die wij zoeken heeft dan ook aantoonbaar kennis van c.q. een visie vanuit een bestuurlijk perspectief op:

 • Relevante aspecten voor het leveren en waarborgen van een uitstekende kwaliteit van zorg.
 • Kennis en affiniteit met de zorgsector
 • Ontwikkelingen in de zorg voor wat betreft :
  – Landelijke ontwikkelingen breed (incl. regelgeving);
  – Innovaties in de zorg;
  – Hoe de “zorgmarkt” zich ontwikkelt t.a.v. aanbestedingsbeleid, actieve partijen en samenwerkingsverbanden;
  – Deelname in complexe samenwerkingsverbanden.
  – Kennis op het gebied van modern werkgeverschap,
  – Het beoordelen van veranderingsprocessen in organisaties en met de bestuurder/het MT te sparren over changemanagement;
  – Consequenties beoordelen van beleidsvoorstellen ook in relatie tot de toekomstige arbeidsmarktpositie van SGL.

Aanbod

SGL biedt een verantwoordelijke en boeiende rol binnen een organisatie die vanuit een heldere missie en visie volop in beweging is om mensen met verstandelijke beperkingen kwaliteit van leven te bieden. De raad van toezicht functioneert als team en heeft aandacht voor goede onderlinge samenwerking. De functie is bezoldigd.

Inlichtingen

SGL wordt bij de werving en selectie van een nieuw lid Raad van Toezicht begeleid door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342.

Sollicitatie

Indien u interesse heeft in deze functie dan verzoeken wij u om uw curriculum vitae en motivatiebrief te uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina.