Introductie

U kunt niet meer reageren, de reactietermijn is verstreken.

Organisatie

Waarom u juist nu interesse moet hebben in de rol van toezichthouder!

Omdat Roda JC Kerkrade recent een belangrijke en noodzakelijke koerswijziging heeft ingezet waarin de kernwoorden ‘herkenbaarheid, transparantie, integriteit en ambitie’ hoog in het vaandel staan. Een koerswijziging waarin een duidelijke visie doorklinkt en waar regionale ondernemers zich aan verbinden met het doel weer de ‘Trots van het Zuiden’ te worden. Trots op de prestaties op het veld en (minstens zo belangrijk) trots op de prestaties buiten het veld. Regionale maatschappelijke verankering, de koempel-cultuur en het familiegevoel zijn belangrijke elementen die de ‘Trots van het Zuiden’ weer glans moeten geven.

In de afgelopen jaren zijn er bij Roda JC meerdere koerswijzigingen geweest. De huidige groep regionale ondernemers (Phoenix) is er alles aan gelegen om de club in rustiger vaarwater te brengen. Daartoe heeft de Phoenix-groep een plan gepresenteerd met een kraakheldere governance structuur en zal de werving en selectie van sleutelfunctionarissen open en transparant gebeuren. Voor de noodzakelijke ‘checks and balances’ zal er een Compliance Officer worden aangesteld, een noviteit in de voetbalwereld.

De organisatie

Roda JC Kerkrade is een Nederlandse Betaald Voetbal Organisatie, gevestigd in Kerkrade. De club werd in 1962 opgericht na een fusie van Roda Sport en Rapid JC. Roda JC kent een rijke historie op het hoogste niveau met twee gewonnen KNVB-bekers en verschillende aansprekende Europese wedstrijden. Momenteel spelen de Koempels in de Keuken Kampioen Divisie. Thuishaven is het Parkstad Limburg Stadion, eigendom van de gemeente Kerkrade.

Functie

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de BV. Ook adviseert en ondersteunt de raad van commissarissen de directie en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De raad van commissarissen fungeert als werkgever van de directie en voert de taken uit vanuit een onafhankelijke positie. Van de leden raad van commissarissen wordt verwacht dat zij lid worden van de KNVB en zich aan de door die organisatie gehanteerde regels onderwerpen. De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Roda JC Kerkrade, het (strategisch) beleid en het functioneren van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De relatie tussen de raad van commissarissen en de directie kenmerkt zich als constructief, positief en transparant.

In dit kader bewaakt de raad van commissarissen de:

 • uitvoering van de door de RvC goedgekeurde beleidsplannen, passend bij de missie en de (statutaire) doelstellingen van de organisatie
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • financiële verslaglegging
 • naleving van wet- en regelgeving
 • verhouding met belanghebbenden
 • doelstellingen op het terrein van maatschappelijke betrokkenheid op passende wijze uitvoering wordt gegeven
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie

Functie-eisen

Profiel lid Raad van Commissarissen

De leden van de raad van commissarissen beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden, constructief in te brengen en beschikken over specifieke deskundigheid relevant voor de uitdagingen waar de vernieuwde Roda JC-organisatie voor staat. Kandidaten hebben een open en betrokken instelling en zijn daarop aanspreekbaar en zelfreflecterend.

Kandidaten zijn zich persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in het betaalde voetbal. De leden van de raad van commissarissen hebben zicht op het strategisch management van professionele organisaties en leveren een bijdrage aan de raad van commissarissen vanuit het besef dat, naast de prestaties op het veld, een gezonde financiële positie met een stijgende begroting essentieel is voor toekomstig succes. Vanuit karakter en ervaring kunnen omgaan met verandering, emotie, onzekerheid en dynamiek is vereist.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij zich aantoonbaar kunnen identificeren met de geldende kernwaarden, missie en visie van Roda JC Kerkrade. De nieuw te vormen Raad van Commissarissen bestaat uit 4 leden en 1 voorzitter. De volgende aandachtsgebieden zijn in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd:

 • Financien
 • HR / Juridisch
 • Voetbalzaken
 • Marketing / Sales

Belangrijk is dat de commissarissen complementair aan elkaar zijn, hetgeen inhoudt dat verschillende in de persoon van één of meer commissarissen verschillende van bovengenoemde deskundigheden en soorten van ervaringen gecombineerd aanwezig zijn.

Algemene competenties voor elk lid van de Raad van Commissarissen

De volgende aspecten zijn onmiskenbaar aanwezig bij elk lid van de Raad van Commissarissen van Roda JC Kerkrade:

 • integriteit
 • relevante bestuurlijke danwel toezichthoudende kwaliteiten en ervaring
 • affiniteit met Roda JC Kerkrade
 • maatschappelijke ervaring met een goed inzicht in het bedrijfsleven
 • een brede maatschappelijke inbedding en een relevant netwerk in de regio Zuid-Limburg
 • kennis, vaardigheden en attitude om de directie met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren
 • in staat zijn een professioneel evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen om integraal toezicht te houden op het nieuw ontwikkelde beleid en op de algemene gang van zaken binnen Roda JC Kerkrade
 • in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van commissarissen en de directie onafhankelijk, zelfstandig en kritisch te opereren
 • goed oog en gevoel hebben voor de input en standpunten van anderen, zodat er steeds een veilige doch kritische omgeving van besluitvorming is

Daarnaast zijn de kwaliteitseisen van de KNVB integraal van toepassing. Klik hier voor meer informatie

HR / Juridisch

Aanvullend op genoemde algemene kenmerken, is Roda JC Kerkrade specifiek op zoek naar een lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied HR / Juridisch

De commissaris heeft ruime en aantoonbare ervaring op HR en juridisch gebeid. Zijn of haar kennis en ervaring zal de commissaris aanwenden om als sparringpartner te dienen voor de directie en de overige leden van de Raad van Commissarissen.

Aanbod

Als lid van de Raad van Commissarissen ontvangt u een gepaste vergoeding.

Inlichtingen

Deze procedure wordt begeleid door Frank van Buren van Delfin Executives. Voor vragen is hij te bereiken op 06-52376777.

Sollicitatie

Als u interesse heeft ontvangen wij graag uw CV en Motivatiebrief uiterlijk op woensdag 10 juni. De volgende spelregels zijn van toepassing:

 • Kandidaten die uitsluitend hun CV indienen worden niet meegenomen in de procedure
 • Solliciteren kan alleen via de website. Reacties die wij per mail ontvangen worden niet opgenomen in de procedure
 • Een integriteitsonderzoek kan onderdeel zijn van deze procedure

De planning voor deze procedure is als volgt:

 • Vrijdag 12 juni krijgt u bericht of u wordt uitgenodigd
 • Eerste gesprek zal plaatsvinden bij Delfin Executives op vrijdag 19 juni
 • Tweede gesprek op een nog nader te bepalen locatie zal plaatsvinden met de selectiecommissie op maandag 29 juni
 • Uiteindelijke kandidaat wordt benoemd door Stichting Roda
Share This