Introductie

United World College is op zoek naar een lid schoolbestuur.

Organisatie

United World Colleges (UWC) is een wereldwijde onderwijsbeweging die mensen, landen en culturen samenbrengt voor een vreedzame en duurzame wereld.

In de turbulente wereld van vandaag is Educating for peace and impact steeds belangrijker. United World Colleges (UWC) draagt al meer dan 55 jaar bij aan intercultureel begrip, verdraag­zaamheid, duurzaamheid en samenwerking door uitstekend Internationaal Baccalaureaat-onderwijs in een internationale omgeving. UWC selecteert leerlingen met 150 nationaliteiten op hun ambitie, potentie en betrokkenheid, en ontwikkelen ze tot toekomstige leiders: sociaal, initiatiefrijk, creatief en gedreven. De bijna 60.000 alumni wereldwijd dragen iedere dag bij aan een meer vreedzame en duurzame wereld.

In Nederland worden partnerships aangegaan met individuen, stichtingen, bedrijven, overheden en alumni om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland de kans te geven zich de UWC missie eigen te maken: UWC zet onderwijs in als bron van kracht om mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame toekomst.

  • In 2019, 18 scholen wereldwijd en meer dan 150 nationaliteiten.
  • Tweejarige Internationaal Baccalaureaat opleiding (5&6 vwo) met top IB-scores.
  • Sterke combinatie van uitstekend onderwijs en selectie op ambitie en potentie.
  • Leerlingen doen 250 uur per jaar maatschappelijke dienstverlening.
  • Leerlingen bepalen en organiseren het grootste deel van de extra-curriculaire activiteiten.
  • United World Programma: korte programma’s in Nederland op en rondom scholen.
  • Culturele en sociaal-economische diversiteit gefaciliteerd door het UWC beurzenprogramma.
  • Wereldwijd netwerk van 60.000 alumni en 3.000 vrijwilligers.

De UWC scholen en colleges bieden uitdagend onderwijs met impact aan 9.500 leerlingen per jaar, in 18 landen op 4 continenten. Op de UWC scholen zitten leerlingen in de leeftijd van 3 tot 19 jaar; de colleges bieden het tweejarig IB Diploma Programma voor leerlingen in de laatste twee jaar van het vwo.

Alle scholen en colleges hebben hun eigen identiteit en leggen specifieke accenten in het curriculum, ingegeven door het land, de specifieke locatie, de culturele context en de gemeenschap waarin ze zijn ingebed. Ze zijn allemaal UWC’s vanwege hun diverse leerlingengemeenschap, met leerlingen van over de hele wereld met uiteenlopende achtergronden, die samen leven en leren. Alle UWC’s hebben hun gezamenlijke missie om met onderwijs te werken aan vrede en duurzaamheid.

UWC Maastricht is de Nederlandse vestiging van UWC en opgericht in 2009. De campus van UWC Maastricht werd in 2013 geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, alumnus UWC Atlantic 1983-1985. Onlangs werd bekend dat ook zijn dochter Prinses Alexia vanaf volgend jaar haar middelbare schooltijd gaat vervolgen aan UWC Atlantic te Wales.

UWC Maastricht bestaat uit een PO en VO school met MosaLira en LVO als ‘bevoegd gezag’. Dem school verenigt drie leden: de Foundation UWC Maastricht, Stichting MosaLira en Stichting LVO in de Coöperatieve Vereniging UWC Maastricht U.A. Deze drie leden vormen samen met een onafhankelijke voorzitter de Algemene Ledenvereniging. De ALV bewaakt de samenwerkingsovereenkomst en benoemt de leden van het Schoolbestuur. De leden van het schoolbestuur kiezen uit hun midden de voorzitter voor de periode van 3 jaar. De voorzitter kan eenmaal worden herbenoemd tot een maximale periode van 6 jaar. Het schoolbestuur is een faciliterend bestuur en streeft de gedachte “one goal, one school and one board” na. De leden van het bestuur delen een passie voor onderwijs, diversiteit en duurzaamheid. Ze onderschrijven de missie van UWC en dragen de missie en waardes van UWC uit. De leden zijn onafhankelijk en teamgericht. Ze zijn ‘supportive’ in hun contacten met de schooldirecteur, het leiderschapsteam en de medezeggenschapsraad.

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering en realisatie van het strategisch plan van de school met inbegrip van missie, visie, strategie en beleid zoals overeengekomen met het bestuur en binnen de statuten van de school. Het bestuur ziet toe op de prestaties en risico’s van de school en de naleving van alle reglementaire en wettelijke eisen. Het schoolbestuur adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur van de school. Het bestuur onderhoudt bestaande en nieuwe netwerken om het profiel van de school te versterken en treedt op verzoek van de schooldirectie op als ambassadeur ter ondersteuning van fondsenwerving. Het bestuur streeft naar een evenwichtige verhouding als het gaat om diversiteit en achtergrond.

Binnen het bestuur zijn er twee vacatures ontstaan:

de beoogd voorzitter en een lid.

Functie-eisen

Het bestuurslid dat we zoeken is specifiek verantwoordelijk voor de Governance en HR portefeuille. Dit bestuurslid is goed bekend met actuele wet- en regelgeving als het gaat om governance en goed bestuur. Het bestuurslid bewaakt de interne regelgeving en statuten van de school en de ALV. Fungeert als sparringpartner van de directie bij HR zaken of klachtenprocedures. Samen met de voorzitter is dit bestuurslid verantwoordelijk voor de beoordelings- en functioneringsgesprekken met de schooldirecteur.

Inlichtingen

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mw. Elise Lansu, 06-23909009 of dhr. Frank van Buren, 06-52376777.

Een Engelstalige versie van het profiel is op aanvraag beschikbaar.

Sollicitatie

Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet via de sollicitatiebutton hieronder. Gesprekken voor de functies, beoogd voorzitter en lid schoolbestuur, zullen gevoerd worden in september/oktober.

Share This