Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuldOrganisatie

Beekdaelen is een landelijke gemeente in Zuid-Limburg. Het is een groene long tussen de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. Het landschap, de kernen en bedrijvigheid zijn de basis voor de ontwikkeling van de gemeente. De A76 – met de aansluiting op de Buitenring vormt de as waarlangs de bedrijvigheid is geconcentreerd. Beekdaelen telt 15 unieke kernen met een eigen identiteit: Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Hulsberg, Jabeek, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, Puth, Schimmert, Schinnen, Schinveld, Sweikhuizen, Vaesrade en Wijnandsrade. Daarnaast is er nog een groot aantal gehuchten en buurtschappen. Allemaal ingebed in het decor van een prachtig groen landschap. Samen met inwoners en ondernemers wordt aan een bloeiend Beekdaelen gebouwd: een groene gemeente waar het fijn wonen, werken en ontspannen is. Beekdaelen is ook partner in diverse regionale samenwerkingen in Zuid-Limburg.

De gemeente Beekdaelen is een frisse ambitieuze, innovatieve gemeente. Zoals bij elke nieuwe organisatie betekent dit dat de gemeente nog volop in ontwikkeling is. De gemeentelijke organisatie telt ruim 235 medewerkers en bestaat uit de afdelingen Ruimte, Sociaal, Bedrijfsvoering, Publieksdiensten, een concernstaf en kleine eenheid projectregie. Een platte organisatie die werkt volgens de principes van zelforganisatie, een werkwijze waarbij medewerkers zichzelf organiseren in teams die met elkaar in verbinding staan, rondom een gezamenlijk gedragen resultaat waarvoor ieder individu zich eigenaar voelt en toont. Dit is een proces wat tijd vraagt, waarbij nieuwe manieren worden uitgeprobeerd en stap voor stap wordt gewerkt. De aanpak en het tempo kan per team verschillen.

Medewerkers en bestuurders van gemeente Beekdaelen spelen in op de veranderingen in de samenleving, de rol van de overheid daarin en de roep vanuit de samenleving om transparantie en participatie waarbij gestreefd wordt naar een optimale dienstverlening voor de inwoners. De organisatie is een samensmelting van drie culturen waarin de goede dingen bestendigen en andere zaken juist worden los gelaten. De lijnen binnen de organisatie zijn kort en er is een informele werksfeer. Medewerkers helpen elkaar en weten elkaar steeds beter te vinden. De kernwaarden zijn samenwerken, resultaatgericht en transparant. Deze kernwaarden sturen het gedrag, het denken en doen. Daarbij wordt ook het principe van “regelen en ontmoeten” in plaats van “regels en moeten” gehanteerd. Samen bouwen aan een bloeiend Beekdaelen voor de inwoners. Dit doe je niet in één dag, het is hard werken maar de voldoening daarom des te groter.

Afdeling Ruimte

De afdeling ontwikkelt beleid op ruimtelijk gebied waarbij gedacht moet worden aan omgevingskwaliteit, economische bedrijvigheid, bereikbaarheid, recreatie & toerisme, wonen, water, wegen, natuur & landschap, monumentenzorg. Daarnaast begeleidt de afdeling ontwikkelingsprojecten, al dan niet in samenwerking met marktpartijen, stelt bestemmingsplannen op en adviseert zij over visies, plannen en vergunningen. Het onderhoud van de openbare ruimte gebeurt door de buitendienst die wordt aangestuurd door een coördinator. De afdeling Ruimte heeft circa 80 medewerkers.

Klik op onderstaande afbeelding om de wervingsvideo van Gemeente Beekdaelen te bekijken.


Functie

Een dynamische organisatie vergt een stevig management met oog voor de ontwikkeling van medewerkers en een uitstekend politiek gevoel. Als lid van het managementteam ben je niet alleen collegiaal verantwoordelijk maar voel je dat ook, het zit in je DNA. Aan de ene kant ben je strategisch en aan de andere kant heb je oog en gevoel voor de diverse taken die binnen jouw afdeling spelen. We zoeken geen vakspecialist maar een manager die affiniteit heeft met de ruimtelijke omgeving. Jij bent de bruggenbouwer die waar nodig krachtig genoeg is om een buffer te vormen tussen politiek en ambtelijke organisatie maar ook het bestuur voldoende vertrouwen geeft dat de politieke keuzes en opdrachten worden uitgevoerd.

De kunst van prioriteren en structureren beheers je als geen ander, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Jij bent een situationele leider die medewerkers ruimte biedt voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Je geeft hierbij sturing en richting en waar nodig faciliteer, instrueer, inspireer, stimuleer en coach je jouw medewerkers. Je bent benaderbaar, betrokken en geïnteresseerd en geeft het juiste voorbeeldgedrag. Je bent bovenal een prettige collega met gevoel voor humor die in staat is om de samenwerking binnen de teams en het zelf organiserend vermogen van medewerkers verder vorm te geven. Binnen het managementteam ben je een strateeg die in staat is om op een soepele manier en goede oordeelsvorming tot besluitvorming te komen en die met realisme in staat is doelen te realiseren. Kortom, we zoeken niet het spreekwoordelijke schaap met de 5 poten maar met de 6 poten! We zoeken jou!

Functie-eisen

  • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau;
  • Je hebt managementervaring en ervaring met veranderopgaven;
  • Je bent bewezen succesvol in het ontwikkelen van medewerkers en teams;
  • Je hebt affiniteit met de vakgebieden binnen de afdeling Ruimte;
  • Je hebt kennis van de regio, politieke verhoudingen en ambities;
  • Je beschikt over een behoorlijke politieke sensitiviteit;
  • Je hebt ervaring met programmamanagement en ervaring met professionalisering van projectmanagement.

Aanbod

Binnen de jonge gemeente Beekdaelen is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het is een fijne informele werkgever die volop in verandering is en daardoor de mogelijkheid biedt om verdere invulling aan de functie te geven. De functie is ingeschaald in schaal 14 (max. € 6994 bruto per maand / 36-urige werkweek). Werktijden zijn gebaseerd op zelforganisatie en plaats- en tijdonafhankelijk werken. Verder is er een individueel keuzebudget (17,05% van je brutosalaris).

Inlichtingen

Voor meer informatie over gemeente Beekdaelen, haar visie, organogram, missie en doelstellingen, verwijzen wij je naar de website van de gemeente Beekdaelen. De gemeente wordt bij dit Werving- en Selectietraject begeleid door Delfin Executives. Voor inhoudelijke informatie over de procedure kun je contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342. Indien je geïnteresseerd bent in deze functie en je voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan verzoeken wij je om vóór 30 april 2021 je motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina. De gesprekken met de selectiecommissie zijn voorzien op 17 mei 2021.

Share This