Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

De Provincie is actief en werkt nauw samen met een veelheid aan partijen en organisaties. Een aantrekkende economie, klimaatdoelstellingen, verduurzaming, terughoudende banken en beperkte slagkracht van de gemeenten zijn ontwikkelingen die leiden tot herijking van het grondbeleid. Het provinciale grondbeleid is gericht op het realiseren van doelen die zijn opgenomen in o.a. het coalitie akkoord en de Limburg agenda. Doelen waarvoor het hebben van grondposities (en eventueel vastgoed) noodzakelijk, dan wel gewenst is.

Gelet op de veranderende maatschappelijke vraagstukken en het beroep dat met name gemeenten op de provincie doen ligt het verder ontwikkelen van een actief provinciaal ontwikkelbedrijf – binnen de vastgestelde kaders nadrukkelijk- voor de hand. Provincie kiest voor een actieve risicodragende rol in partnership met andere partijen en organiseert de daarvoor benodigde kennis en kunde binnen het provinciale apparaat en bij voorkeur in samenwerking met andere partijen. Daarbij neemt de provincie een risicodragende rol in plan- en projectontwikkeling, veelal samen met andere publieke of private partijen in partnership.

Zo komt het Grondbedrijf in een nieuwe fase en evolueert naar een ontwikkelbedrijf. Dat betekent dat het Grondbedrijf, met de blik op de buitenwereld en partners van nu, een actievere rol gaat vervullen dan tot nog toe. Dit heeft geleid tot het vacant stellen van de positie Manager Vastgoed en Grondzaken.

Functie

Je geeft leiding aan de grond- en vastgoedactiviteiten van de Provincie waarbij je als meewerkend voorman, als coach en sparringpartner, op alle manieren het team weet te inspireren tot prestaties op het gebied van de provinciale ambities. Je stuurt het team strategisch en inhoudelijk aan, houdt supervisie op alle projecten en samenwerkingsvormen en rapporteert aan het clusterhoofd Ontwikkeling. Je bent verantwoordelijk voor de beheersing van de financieel-administratieve en bedrijfseconomische processen en bevordert de integratie van vakmatige en financieel-economische kennis binnen het grondbedrijf. Daarnaast draag je zorg voor de kwaliteit van de afzonderlijke Grondbedrijfproducten en de daarvoor noodzakelijke administratieve organisatie en archivering. Je gaat actief aan de slag met verdere uitbouw van activiteiten naar een provinciaal ontwikkelbedrijf en zoekt daarbij de samenwerking buiten. Je hebt contacten met vertegenwoordigers van andere (semi)overheden, bestuurders en private partijen over de implementatie en uitvoering van projecten, om provinciale standpunten bekend te maken en ervoor zorg te dragen dat tegengestelde belangen worden meegenomen.

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde universitaire studie en aantoonbare kennis op het vastgoed(her)ontwikkeling, bij voorkeur ook werkervaring bij marktpartijen zoals bijvoorbeeld corporaties of zorginstellingen. Je hebt kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het functioneren van het bedrijfsleven. Je bent op de hoogte van sociale, financieel-economisch en bestuurlijke ontwikkelingen en hebt inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen. Je bent ondernemend met een goed ontwikkeld commercieel gevoel, met een uitgebreid extern netwerk in zowel profit als non-profit.

Als persoon ben je conceptueel, vernieuwend, initiatiefrijk en resultaatgericht. Je bent een verbinder, bestuurlijk en organisatie sensitief en in staat draagvlak te creëren.

Aanbod

De provincie biedt een boeiende functie voor de duur van 2 jaar in een professionele werkomgeving met een passende salarisschaal en arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie

Delfin Executives begeleidt de provincie Limburg in deze wervingsprocedure. Voor meer informatie of vragen over het proces kun je contact opnemen met Elise Lansu, partner bij Delfin Executives. Zij is bereikbaar op 043 – 328 51 10 of 06 – 239 09 009. Je CV en motivatiebrief zien we graag vóór 21 februari 2019 tegemoet middels onderstaande sollicitatiebutton.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This