Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld.

Organisatie

Ben jij de verbindende schakel voor cliëntenraad, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bij Envida? Envida is oprecht trots op haar bewoners, cliënten, medewerkers, leden en vrijwilligers en hecht veel waarde aan inspraak van cliënten en hun vertegenwoordigers. Envida vindt de mening van cliënten en hun familieleden over de zorg erg belangrijk. Bij alles wat Envida doet, houdt zij zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften. Vanaf 1 januari 2020 is er een vacature voor een onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad om de inspraak te borgen.

Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Envida is ondernemend en bruist. Bij Envida werken zo’n 3.500 medewerkers en bijna 1.400 betrokken vrijwilligers. Deze betrokken professionals zijn dagelijks in de weer voor de 1.200 bewoners en hun familieleden in de 17 zorgcentra, 3.000 klanten in de wijk en 37.000 leden. Daarmee is Envida één van de grotere zorgorganisaties in Zuid-Limburg. Elke locatie heeft een eigen cliëntenraad die de lokaal gebonden collectieve belangen van de cliënten behartigt. De wijkzorg heeft eveneens een cliëntenraad. Iedere lokale cliëntenraad vaardigt één lid af naar de Centrale Cliëntenraad (CCR). Daarnaast vaardigt de extramurale cliëntenraad twee leden af naar de CCR. Binnen de CCR worden onderwerpen besproken die van gemeenschappelijk belang zijn en de locatie overstijgen. De samenwerking en medezeggenschap zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Afspraken zijn vastgelegd in een bindend convenant met Envida.

Om blijvend kwaliteitszorg te kunnen bieden, is de betrokkenheid van cliënten van prioritair belang. Hun suggesties en ideeën voor verbetering, maar ook eventuele kritiekpunten zijn buitengewoon waardevol. De CCR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen . Dialoog en afstemming met de Raad van Bestuur vindt plaats in de overlegvergaderingen. Tweemaal per jaar is er overleg met de Raad van Toezicht.

Functie

Het woord klinkt vanzelfsprekend maar we benadrukken het graag: een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Envida is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraden van de instelling. We zoeken een verbinder, iemand die weet, begrijpt en van voelt wat het inhoudt om de belangen van cliënten te behartigen. Samen met medewerkers, organisatie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zorgen voor een optimaal leefklimaat en welzijn van cliënten. Niet tegenover elkaar maar met elkaar. We zoeken een onafhankelijk voorzitter die sparringpartner is voor de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de lokale cliëntenraden. De spin in het web. Iemand die in staat is veranderprocessen te doorzien, standvastig is en de dialoog boven het conflict verkiest. Kortom, een stevige functionaris die ook als voorzitter fungeert in het samenspel van de 17 lokale voorzitters van de cliëntenraden.

Functie-eisen

  • Je bent een inspirerend leider
  • Je bent verbindend en geeft ruimte
  • Je bent gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap en de noodzakelijke veranderprocessen
  • Je bent beschikbaar voor de gevraagde tijdbesteding en flexibiliteit m.b.t. eventuele extra overlegmomenten
  • Je vertegenwoordigt de Centrale Cliëntenraad zowel in- als extern

De voorzitter die we zoeken heeft een academisch werk en denkniveau, heeft affiniteit met de zorgsector in het algemeen en is betrokken bij de doelgroep. Vanzelfsprekend houd je de ontwikkelingen in de sector zowel landelijk als regionaal bij. Vanuit het cliëntperspectief heb je het vermogen om agendapunten te benaderen. Collectieve belangenbehartiging van cliënten staat samen met de lokale cliëntenraden voorop vanuit een kritische maar constructieve instelling.

Aanbod

Het betreft een onbezoldigde functie met een reis- en onkostenvergoeding. Verder biedt het Envida secretariaat en een ambtelijk secretaris professionele ondersteuning aan de Centrale Cliëntenraad.

Inlichtingen

Voor meer informatie over Envida, haar visie, missie en doelstellingen, verwijzen wij je naar de website van Envida,

De Centrale Cliëntenraad van Envida wordt bij dit Werving- en Selectietraject begeleid door Delfin Executives. Voor inhoudelijke informatie over de procedure kun je contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342. Indien je geïnteresseerd bent in deze functie en je voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan verzoeken wij je om vóór 6 december 2019 je motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden via onderstaande button.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This