Introductie

Realiseer jij de wensportefeuille van Woonpunt in 2030?

Organisatie

Woonpunt levert betaalbaar en prettig wonen aan mensen met lage inkomens. Samen met bewoners en andere partners werkt Woonpunt aan duurzame en leefbare wijken. De 180 medewerkers voelen zich betrokken bij bewoners en buurten. Het werkgebied is Zuid-Limburg, met een sterk accent op de steden Maastricht en Heerlen, waar het merendeel van de 18.000 verhuureenheden staan. Onder leiding van een ervaren interim-bestuurder werkt Woonpunt momenteel aan een verdere professionalisering van de gehele organisatie en het verstevigen van de kader stellende staforganisatie is daar een belangrijk onderdeel van. Daarvoor is Woonpunt op zoek naar een Portefeuillemanager Vastgoed, een Beleidsadviseur Duurzaamheid een (algemeen) Beleidsadviseur. Drie rollen die een cruciale rol hebben in de realisatie van het strategisch plan ‘Samen werken aan wonen.’

Functie

Als Portefeuillemanager Vastgoed geef je sturing aan de vastgoedportefeuille van Woonpunt. Je vertaalt de strategische uitgangspunten van de organisatie naar kaders en concrete doelstellingen voor het portefeuille- en assetmanagement en blijft deze actualiseren en optimaliseren. Je monitort, analyseert en rapporteert over de optimale samenstelling en het rendement van de vastgoedportefeuille op lange termijn waarin je de transformatie naar verduurzaming en verjonging van het vastgoedbezit zichtbaar maakt. Je maakt deel uit van het team Strategie & Beleid en rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder.

Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, de afstemming en implementatie van beleidsvoorstellen ter zake verkoop, duurzaamheid en onderhoud. Dit doe je in nauwe samenwerking met je directe collega’s van Strategie & Beleid (Assetmanagers, Beleidsadviseur Duurzaamheid en de algemeen Beleidsadviseur) en door een goede afstemming met het bestuur, management en collega’s in de organisatie. Doel is een integrale optimalisatie van de samenstelling en inzet van de wensportefeuille. Ook lever je een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en inrichting van integrale vastgoedsturing in nauw overleg met het bestuur en de afdelingen gericht op Vastgoed, Wonen en Financiën.

Daarnaast bouw je aan een extern netwerk en heb je regelmatig contact met gemeenten, collega-corporaties, overheden en marktpartijen.

Kortom:

  • Je volgt strategische marktontwikkelingen en vertaalt deze naar vastgoed gerelateerde beleidsvoorstellen;
  • Je ontwikkelt en stelt de wensportefeuille op lange termijn (10 jaar) van Woonpunt vast;
  • Je adviseert de organisatie in de volle breedte op het gebied van vastgoed, asset- en investeringsplannen;
  • Je monitort de doorontwikkeling van beleid naar implementatie tezamen met de Asset Managers en ondersteunt hen bij de uitvoering;
  • Je vertegenwoordigt Woonpunt in overleggen met collega-corporaties, gemeenten en andere externen.


Functie-eisen

Klantgericht, resultaatgericht, samenwerken en ontwikkelen zijn de kernwaarden van Woonpunt, deze competenties zien we graag ook bij jou terug. Als Portefeuillemanager Vastgoed breng je de buitenwereld naar binnen. Je bouwt aan een stevig extern en intern netwerk en weet deze aan elkaar te verbinden. Je hebt een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn, ziet mogelijkheden in de markt en weet deze op waarde te schatten voor Woonpunt. Je bent in staat draagvlak te creëren bij management en medewerkers, je bent verbindend, integer en gericht op samenwerking.

Je hebt een Academisch werk- en denkniveau op het gebied van vastgoed(sturing). Je hebt ruime ervaring in een coördinerende en adviserende rol in de vastgoedsector. Je bent cijfermatig sterk, bekend met vastgoed rekenen en denken vanuit rendementen. Vanuit je expertise ben je overtuigend, krachtig en besluitvaardig. In de externe en interne samenwerking weet je te verbinden en de buitenwereld effectief naar binnen te brengen. Je bent communicatief sterk op alle niveaus en communiceert helder en to-the-point.

Inlichtingen

Woonpunt wordt bij deze werving begeleid door Werving & Selectiebureau Delfin Executives. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elise Lansu, partner bij Delfin Executives, bereikbaar op 06-23909009 of per mail e.lansu@delfin.eu.

Sollicitatie

Hebben wij je interesse gewekt? Stuur ons je CV en motivatiebrief.

Share This