Introductie

Deze vacature is door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

Maastricht is een vitale, internationale stad met stevige ambities, zo blijkt uit het recente coalitieakkoord ‘Maastricht onbegrensd en ontspannen 2018-2022’. Om deze te realiseren en om de positionering van stad én (Eu)regio te versterken kiest het gemeentebestuur voor een actieve rol op het gebied van samenwerking, lobby en fondsenwerving. De medewerkers van het organisatieonderdeel Bestuurszaken en Externe Betrekkingen vervullen hierin een belangrijke initiërende, coördinerende en verbindende rol, intern én extern. Binnen dit organisatieonderdeel is een vacature voor de functie van Senior Adviseur Bestuurszaken.

Functie

Samen met je collega’s zorg je voor strategische advisering en ondersteuning van bestuur, directie en organisatie op het gebied van samenwerking, lobby en fondsenwerving, waarbij het zwaartepunt voor jouw functie ligt op samenwerking binnen met name Zuid-Limburg (onder meer Tripool en Heuvelland) en aanhaking van Maastricht richting landelijke platforms.

Vanuit een goede inhoudelijke basis lukt het je om resultaten te bereiken voor de gemeente Maastricht op (Eu)regionaal, provinciaal en nationaal niveau. Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, weet welke thema’s er intern en extern spelen, komt binnen op de juiste plekken, vangt relevante signalen op en haakt je collega’s en je bestuur goed hierop aan. Je brengt een goede inhoudelijke bagage mee, schuwt inhoudelijke trajecten niet en bent ook in staat te schakelen van de grote lijn tot aan het naadje van de kous.

Je hebt een uitstekende politiek/bestuurlijke antenne, een sterke externe focus, weet de weg te vinden richting bestuurders en in ambtelijke organisaties en werkt vanuit een open, proactieve instelling. Je adviseert het bestuur, directie en de ambtelijke organisatie over actuele ontwikkelingen en de te volgen strategie, met name op het gebied van samenwerkingsvraagstukken. Je zorgt in nauwe samenwerking met collega’s binnen het team en ambtelijke experts binnen de organisatie voor agendavorming en uitvoering van samenwerkingsambities, legt intern en extern verbindingen en entameert actie. Ook adviseer en ondersteun je bestuurders rondom regionale overleggen en organiseer je bestuurlijke overleggen.

Functie-eisen

 • WO denk- en werkniveau, bijvoorbeeld een afgeronde universitaire opleiding Bestuurskunde
 • Conceptueel, strategisch en analytisch denkvermogen
 • Ruime ervaring in een vergelijkbare rol binnen een, bij voorkeur, grotere organisatie in het publieke domein
 • Kennis van en affiniteit met de gemeentelijke overheid
 • Meerjarige ervaring met gemeenteoverstijgende samenwerkingsvraagstukken
 • Ruime ervaring met het soepel opereren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld, met soms tegenstrijdige opvattingen en belangen
 • Vermogen om complexe processen te regisseren en tegenstellingen op effectieve wijze te overbruggen
 • Vermogen om zich snel in te werken en op basis van persoonlijkheid een gezaghebbende positie te verwerven
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels, en bij voorkeur ook Duits en/of Frans

Competenties
Voor de functie van senior adviseur bestuurszaken gelden de volgende competenties:

 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Bestuurs- en organisatiesensitiviteit
 • Visie ontwikkelen
 • Resultaatgerichtheid
 • In staat zijn om een (inter)nationaal netwerk op te bouwen en te onderhouden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Overtuigingskracht

Aanbod

Een uitdagende functie op basis van 1 fte, met een bruto maandsalaris van maximaal € 5984,- (schaal 13), afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Inlichtingen

De procedure wordt begeleid door Delfin Executives. Voor vragen over de vacature of de procedure kun je contact op nemen met Elise Lansu, partner Delfin Executives en bereikbaar op 06-23909009.

Sollicitatie

Hebben we je interesse gewekt? Je motivatiebrief en CV zien we graag tegemoet via de sollicitatiebutton vóór 23 oktober aanstaande.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This