Introductie

De reactietermijn is gesloten


Zorg jij voor succesvolle Buurtmakers als strategisch bestuursadviseur a.i.?

Organisatie

HEEMwonen heeft een stevige positie in Kerkrade en Landgraaf. Deze woningcorporatie met een woningbezit van ongeveer 10.000 woningen voelt zich verantwoordelijk voor sterke, gevarieerde buurten waar bewoners zich thuis voelen. Om dat te realiseren is het essentieel om nauw samen te werken met bewoners en stakeholders. De opgave in de regio is groot en complex. HEEMwonen ziet vooral veel kansen en vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen en vanuit een stevige basis hun leven kunnen leiden. Om invulling te geven aan de nieuwe koers van HEEMwonen is er een vacature voor een interim strategisch bestuursadviseur vanaf 1 september 2022 tot 1 februari 2023 voor 3 tot 4 dagen per week.

Functie

De strategisch bestuursadviseur a.i. die we zoeken

 • Is de verbindende schakel tussen bestuurder, RvC en het directieteam.
 • professionaliseert de rol van bestuurssecretaris/ bestuursadviseur en verankert deze in de organisatie
 • is verantwoordelijk voor advisering en ondersteuning van de Bestuurder
 • draagt zorg voor het juist en tijdig doorlopen van het bestuurlijke besluitvormingsproces (vergadering RvC, DO, OR en bewonersparticipatie op organisatieniveau).
 • adviseert en ondersteunt de Raad van Commissarissen en haar commissies.
 • draagt zorg voor het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van bestuur en toezichthouder, onderhavige besluitvormingsprocessen en draagt zorg voor een heldere verslaglegging.
 • reikt op basis van ervaring en specifieke deskundigheid overtuigende en beargumenteerde voorstellen aan voor vraagstukken.
 • speelt een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van genomen besluiten. Je adviseert de bestuurder en het DO over strategische keuzes, de vertaling daarvan naar concreet beleid, de implementatie in de organisatie en zorgt voor afstemming en in- en extern draagvlak.
 • bewaakt dat de organisatie in al haar geledingen handelt conform de principes van good governance en adviseert over bijsturing waar nodig.

Functie-eisen

Wat verwachten we van je?

 • adviesvaardig.
 • uitstekende schriftelijke uitdrukkings- en verslaglegging vaardigheden.
 • oog voor ontwikkelingen in de omgeving, omgevingssensitiviteit en politiek-bestuurlijke antenne
 • overtuigingskracht en verbindend vermogen.
 • doelgericht en kan korte termijnbeslissingen verbinden aan lange termijndoelen.
 • met een helicopterview naar de organisatie kunnen kijken.
 • beschikken over brede kennis van relevante wet- en regelgeving ten aanzien van compliance en governance.
 • sterk analytisch vermogen

Inlichtingen

De interimopdracht start per 1 september 2022 en duurt naar verwachting tot 1 februari 2023 waarbij verlenging mogelijk is. De inzet bedraagt gemiddeld afhankelijk van beschikbaarheid en ervaring 3 tot 4 dagen. HEEMwonen wordt bij de werving van deze interim professional ondersteund door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342. Indien je geïnteresseerd bent in deze interim-functie, verzoeken we je om je cv (trackrecord) en korte motivatie (met je uurtarief en beschikbaarheid) voor 20 augustus 2022 te uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina.