Introductie

Deze vacatures zijn door Delfin Executives succesvol ingevuld

Organisatie

L1 met de merken L1 en 1Limburg, is toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk en maatschappelijk relevant. Van belang en boeiend voor elk deel van Limburg, voor elke Limburger en voor iedereen die in Limburg is geïnteresseerd. L1 scoort vergeleken met de andere regionale omroepen goed, zowel qua bereik als waardering. De nieuwssite 1Limburg is de best bekeken Limburgse site. Om goed toezicht te houden op de bedrijfseconomische doelstellingen, koers te houden en ambities te monitoren, is Delfin Executives namens L1 op zoek naar twee leden voor de Raad van Commissarissen.

De structuur van L1
L1 heeft 83 fte’s aan medewerkers in vaste dienst en 35 fte’s aan freelancers. De commissarissen houden toezicht op de activiteiten van Omroepbedrijf Limburg BV en Televisiebedrijf B.V. Deze zijn beiden 100% dochteronderneming van Stichting Omroep Limburg. Stichting Omroep Limburg is eigenaar van de zendmachtiging en heeft aan beide vennootschappen de opdracht verstrekt om zorg te dragen voor de productie, realisatie en uitzending van het media-aanbod.

Functie eisen

Elke toezichthouder:

 • heeft kennis en (leidinggevende) ervaring op het gebied van commercie, algemeen management, financiën, HR, cultuur en media;
 • heeft affiniteit met de missie en strategie van de regionale publieke omroep L1 en heeft inzicht in de complexiteit van dit type organisatie;
 • heeft het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen;
 • heeft het vermogen om een goede gesprekspartner voor het Bestuur te zijn en tevens het beleid en het functioneren van het Bestuur kritisch en constructief te toetsen;
 • heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van de regionale publieke omroep;
 • beschikt over een voor de organisatie relevant netwerk;
 • is onafhankelijk en onpartijdig;
 • is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie;
 • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • heeft een academisch werk- en of denkniveau;
 • is bekend met het werkgebied van de regionale publieke omroep en is in staat zich een oordeel te vormen omtrent de beïnvloeding op mediagebied door nationale en internationale ontwikkelingen zowel algemeen als op het terrein van de technologie

Voor de totale RvC dienen de volgende specifieke deskundigheden aanwezig te zijn:

 • ruim voldoende kennis en ervaring op het gebied van media, in relatie tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen in de Limburgse samenleving;
 • kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, medezeggenschap en HRM;
 • financieel-, bedrijfseconomische- en bedrijfskundige kennis;
 • politiek/bestuurlijk kennis en ervaring;
 • juridische kennis en ervaring

Aanbod

De vergoeding voor de leden van de nieuwe RvC is marktconform.

Sollicitatie

L1 wordt bij de werving- en selectieprocedure van deze toezichthoudende functies begeleid door Max Ruiters (06 – 46117342) en Frank van Buren (06 – 52376777), beiden partners bij Delfin Executives. Indien u geïnteresseerd bent in een van de functies voor de Raad van Commissarissen en u voldoet aan het gestelde profiel, dan nodigen wij u van harte uit uw curriculum vitae en motivatiebrief voor 30 september 2018 te uploaden via de onderstaande sollicitatiebutton.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This