Introductie

Deze vacature is succesvol ingevuld

Organisatie

Het media-aanbod van de publieke regionale omroep in Limburg wordt verzorgd door de mediabedrijven van L1 onder de merknamen L1 en 1 Limburg.

De mediaraad is de naam voor het onafhankelijke statutaire orgaan van L1 dat volgens de Mediawet verplicht is bij iedere regionale publieke media-instelling. De andere statutaire organen zijn de hoofdredactie, het bestuur en de raad van commissarissen. De mediaraad valt formeel onder het bestuur van Stichting Omroep Limburg (SOL) c.q. de directie van L1. De mediaraad bepaalt het media-aanbodbeleid en is representatief voor de belangrijkste in de provincie Limburg voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De mediaraad telt 15 leden plus een onafhankelijke voorzitter.

De mediaraad is onafhankelijk van alle andere organen binnen L1 en onafhankelijk van overheids- en commerciële invloeden. Het interne aanspreekpunt bij L1 voor de mediaraad is de hoofdredacteur die de redactionele onafhankelijkheid bewaart. De mediaraad beschikt over een eigen budget voor apparaats- en organisatiekosten, goed te keuren door de RvC.

Functie

Taak mediaraad

 • De mediaraad bepaalt het media-aanbodbeleid van L1 rekening houdend met de in art.2.70 van de Mediawet opgenomen voorschriften.
 • De mediaraad stelt jaarlijks het media-aanbodbeleid vast al dan niet op basis van voorstellen van de hoofdredacteur en toetst het beleid aan de missie/publieke taak en de publieke/programmatische uitgangspunten van L1.
 • De mediaraad evalueert of en hoe het door hem vastgestelde beleid zijn beslag krijgt in het concrete media-aanbod (programmering).
 • De mediaraad stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van het door hem vastgestelde media-aanbodbeleid, bespreekt deze rapportage met de hoofdredacteur en de directie en verwerkt deze rapportage in zijn jaarverslag.
 • De mediaraad zendt dit jaarverslag aan de directie en aan het Commissariaat voor de Media.
 • Op verzoek van de directie of van de hoofdredacteur dan wel op eigen initiatief kan de mediaraad adviseren over aangelegenheden die direct verband houden met het media-aanbodbeleid. Daartoe onderzoekt de mediaraad ook wensen, klachten of opmerkingen vanuit het “maatschappelijke veld” en rapporteert en adviseert hierover aan de hoofdredacteur en de directie.
 • De mediaraad heeft een adviserende taak bij de benoeming van een lid voor de raad van commissarissen van L1.
 • De mediaraad stemt in met het redactiestatuut van L1 en heeft een adviserende stem aan de raad van commissarissen inzake benoeming en ontslag van de hoofdredacteur.
 • De mediaraad vergadert circa 6 keer per jaar; de leden ontvangen een onkosten- vergoeding.

Taken van de voorzitter

 • Bereidt de vergaderingen voor, met de office manager met wie hij of zij nauw samenwerkt, leidt de vergaderingen en zorgt voor adequate besluitvorming in de mediaraad, dat alles in een plezierig en efficiënt vergaderklimaat.
 • Heeft nauw contact met en communiceert zo vaak als nuttig of nodig met de directie en raad van commissarissen over de ontwikkelingen binnen L1, en heeft nauw overleg met de hoofdredacteur van L1 betreffende de voorbereiding en uitvoering van het media-aanbod (beleid).
 • Vertegenwoordigt de mediaraad en onderhoudt daartoe alle noodzakelijke contacten.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de mediaraad.
 • Is verantwoordelijk voor tijdige invulling van vacatures in de mediaraad.
 • Is nauwkeurig op de hoogte van de wettelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen met betrekking tot de media in algemene zin en de publieke omroepen in het bijzonder.
 • Is verantwoordelijk voor de besluitvormingscyclus van beleid, uitvoering en evaluatie van het media-aanbod(beleid) door de mediaraad.

Functie-eisen

De voorzitter beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • affiniteit met en ervaring in de publieke sector;
 • bij voorkeur ervaring en affiniteit met media-organisaties;
 • en kan opereren op strategisch niveau.

De voorzitter heeft de volgende competenties:

 • heeft een verbindende persoonlijkheid, met uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • heeft een goed ontwikkelde antenne voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft het vermogen zich een onafhankelijk oordeel te kunnen vormen over het media-aanbod(beleid).

Inlichtingen

De mediaraad wordt in deze werving begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Frank van Buren, partner bij Delfin Executives. Hij bereikbaar via 0652 376 777. Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet middels het insturen van uw cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton. De reactietermijn voor deze procedure loopt tot en met 22 februari 2020.

HELAAS, DEZE VACATURE IS INGEVULD

maar wellicht hebben wij nog een andere open positie die u aanspreekt

OF MELDT U AAN VOOR DE VACATURE ALERT

Share This