Introductie

Op dit moment is onze opdrachtgever gesprekken aan het voeren met kandidaten

Organisatie

Vanuit Toezicht investeren in innovatie met focus op slimme materialen, life science en Agrifood: Voor de fondsen Brightlands Agrifood Fund en Chemelot Ventures zijn we op zoek naar een Voorzitter Raad van Commissarissen die voor beide fondsen deze rol wilt vervullen.

Brightlands Agrifood Fund en Chemelot Ventures zijn fondsen ondergebracht in twee afzonderlijke juridische entiteiten. Ze zijn ondergebracht bij Brightlands Venture Partners, een onafhankelijke regionale risicokapitaalfondsmanager in Zuid-Nederland met een focus op slimme materialen, life sciences en agrifood. Ze financieren innovatieve bedrijven die passen in het ecosysteem van de Brightlands-campussen. Brightlands Venture Partners heeft drie fondsen met een totale waarde van € 75 miljoen onder beheer:

 • Limburg Ventures is een fonds van € 15 miljoen dat is opgericht in 2004
 • Chemelot Ventures is een fonds van € 40 miljoen dat is opgericht in 2014
 • Brightlands Agrifood Fund is een fonds van € 20 miljoen dat is opgericht in 2017

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) staat het fondsmanagement van beide fondsen ter zijde (adviestaak) en houdt toezicht op het beleid van de respectievelijke fondsen. Daarnaast vervult de RvC de rol van investeringscommissie. Als voorzitter van beide RvC’s bent u verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de RvC’s. U vervult een proactieve rol in de adviserende en ondersteunende taak richting Fondsmanagement en geeft leiding aan de vergaderingen van de RvC en de AvA. Tevens vervult u als voorzitter, indien gewenst, een intermediaire rol tussen Brightlands Agrifood Fund/Chemelot Ventures en haar respectievelijke aandeelhouders en subsidiënten/participanten en initieert de jaarlijkse evaluatie van de RvC en het Fondsmanagement.

Functie

De voorzitter is een bestuurder en/of (ex)-ondernemer die met natuurlijk gezag partijen weet te verbinden. U beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met nadruk op financieel-economische disciplines. Het is een pré als u binnen een van de aandachtsgebieden van de fondsen een trackrecord heeft opgebouwd. Daarnaast herkent u zichzelf in het volgende:

 • Een constructief positief kritische insteek combineren met kennis van kansen en risico’s verbonden aan te verstrekken financiering;
 • Een ondernemende en doordachte instelling;
 • Ervaring met het beoordelen van businessplannen;
 • Affiniteit met Limburg en de Limburgse context waarbinnen de fondsen zijn ontstaan;
 • Conceptueel-strategische denkwijze;
 • Affiniteit met de sectoren waarin de fondsen investeren, Duurzame Chemie, Life Sciences en AgriFood, de campusontwikkeling en de daaraan gerelateerde start ups;
 • Ervaring als voorzitter, mede met het oog op het bewaken van de uitvoering van de taken van de commissie, en daarbij leiding kunnen geven aan besluitvorming;
 • Goede kennis van corporate governance en meer specifiek gevoel voor het samenspel tussen aandeelhouders, Fondsmanagement en RvC vanuit ieders verantwoordelijkheden;
 • In staat om de rol van voorzitter van de RvC op een adequate wijze te vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, bestuurlijke ervaring en gevoel voor belangentegenstellingen;
 • Op basis van ervaring en netwerk goed in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met en een klankbord te zijn voor het Fondsmanagement;
 • Kennis van besluitvormingsprocessen en scherp strategisch en bedrijfsmatig inzicht om de reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten.

Inlichtingen

Deze procedure wordt begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Lansu of Mark Simons, bereikbaar op respectievelijk 06-23909009 of 06-52376775.

Sollicitatie

Heeft u interesse, dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 december 2020 uw CV en motivatiebrief. Bij deze werving streven we naar diversiteit ten aanzien van afkomst, geslacht en leeftijd. Gesprekken voor deze vacature staan gepland voor week 50 en 3.

Share This