Organisatie

LIOF is met ruim 45 medewerkers dé uitvoeringsorganisatie van het regionaal economisch beleid voor de provincie Limburg. Dit doet LIOF namens het ministerie van Economische Zaken en de provincie Limburg. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij stimuleert LIOF de economische structuurversterking in Limburg en creëert zij groei en banen. De belangrijkste doelgroep voor LIOF is het MKB in Limburg.

LIOF helpt het MKB van ‘voor de start tot voorbij de finish’ met innoveren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. LIOF financiert de start en groei van kansrijk MKB en initieert projecten en programma’s om de concurrentiekracht van het MKB te versterken. Ook werft LIOF buitenlandse bedrijven, in nauwe samenwerking met NFIA en de provincie Limburg, en zorgt dat hun vestiging en ontwikkeling in Limburg soepel verloopt.

Tot slot schept LIOF de voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de sectoren industrie, agrofood en logistiek. En werkt zij, samen met de Brightlands campussen, voor bedrijven in deze sectoren die aansluiten op de Limburgse campusdomeinen: agro/food, chemie & materialen, smart services en life sciences & health.

Ter ondersteuning van het MKB biedt LIOF een samenhangend geheel van kennis, kapitaal en netwerk.

Er is een Raad van Commissarissen die de toezichtfunctie uitoefent op de organisatie. Parallel aan de RvC wordt een investeringscommissie ingericht die de investeringsvoorstellen (financieringen en participaties) zal toetsen.

In verband met het verstrijken van de statutaire zittingstermijn komt de positie van Voorzitter Raad van Commissarissen beschikbaar.

Functie

Als voorzitter van de RvC bent u verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de RvC. U vervult een proactieve rol in de adviserende en ondersteunende taak richting Directie en geeft leiding aan de vergaderingen van de RvC en de AvA. Tevens vervult u als Voorzitter, indien gewenst, een intermediaire rol tussen LIOF en haar aandeelhouders en subsidiënten / participanten en initieert de jaarlijkse evaluatie van de RvC en de Directie.

Op basis van de gewenste kennis, ervaring en deskundigheid die nodig is om als RvC als geheel toezicht te houden op de werkterreinen van LIOF is per lid een apart profiel geformuleerd. Voor de voorzitter is een apart profiel opgesteld (zie functie-eisen). Deze profielen bestaan uit een aantal specifieke eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden. Individuele leden van de RvC beschikken over een dusdanige combinatie van een aantal van deze eisen zodat alle gewenste kennis, ervaring en deskundigheden door de voltallige RvC zijn afgedekt.

Functie eisen

De voorzitter is een bestuurder en/ of (ex) ondernemer die met natuurlijk gezag partijen en publieke belangen weet te verbinden. U beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met nadruk op financieel-economische disciplines. In uw ervaringsprofiel komen meerdere velden samen:

 • ondernemerschap
 • (internationale) ervaring met economische ontwikkelingen
 • ervaring met bedrijfsfinancieringen
 • innovatie, marketing, commercie
 • en ervaring en affiniteit met gemeenten, provincie, Rijk en publiek-private samenwerkingen.

Als Voorzitter van de Raad van Commissarissen herkent u zichzelf daarnaast in onderstaande:

 • (Ex) Bestuurder van een (middel) grote onderneming en/of een overheidsinstelling, met ruime ervaring met het werken op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven
 • Kennis van regionale economische ontwikkelingen in Limburg en relevant (internationaal) netwerk
 • Visie op regionale en nationale economische ontwikkelingen, overheidsbeleid, activiteiten van marktpartijen en rol en kerntaken van LIOF
 • Kennis van alle aspecten van het ondernemingsbeleid (w.o. strategievorming, algemeen management, financiën, business control, marketing, HRM en commercie)
 • Goede kennis van corporate governance en meer specifiek gevoel voor het samenspel tussen aandeelhouders, Directie en RvC vanuit ieders verantwoordelijkheden
 • In staat de reikwijdte van de te nemen beslissingen op de posities van bij LIOF betrokken stakeholders te overzien
 • Ervaring met het acteren op diverse niveaus in het openbaar bestuur en een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • Kennis van politieke / bestuurlijke besluitvormingsprocessen en scherp strategisch en bedrijfseconomisch inzicht om de reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten
 • Op basis van ervaring en netwerk goed in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met en een klankbord te zijn voor de Directie
 • In staat om de rol van voorzitter van de RvC op een adequate wijze te vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, bestuurlijke ervaring en gevoel voor belangentegenstellingen
 • Inspirerend en verbindend leider
 • Onpartijdig en onafhankelijk in opstelling en oordeelsvorming.

Inlichtingen

LIOF wordt in deze werving- en selectieprocedure exclusief begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Buren (06-52376777) of Mark Simons (06-52376775).

Voor meer informatie over LIOF verwijzen wij u graag naar www.liof.nl

Sollicitatie

De reactietermijn voor deze vacature is inmiddels gesloten. Mocht u toch interesse hebben neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt een van beide personen die genoemd worden bij Inlichtingen hiervoor benaderen.

Zelf geen interesse, deel dan deze vacature