WERVING & SELECTIE PROCES

stap voor stap vinden wij voor u de ideale kandidaat

PLAN VAN AANPAK

In het plan van aanpak leggen wij iedere stap vast. Zowel de werkzaamheden die wij verrichten, als de tijd die daarvoor nodig is. Gemiddeld duren onze werving & selectie trajecten 6 tot 8 weken.

01

02

OMGEVINGS ANALYSE

Wat ons betreft de belangrijkste stap in het proces. Hier achterhalen wij gezamenlijk wat niet in het functieprofiel doorklinkt, maar cruciaal blijkt te zijn in het vinden van de juiste kandidaat.

01

PLAN VAN AANPAK

in het plan van aanpak leggen wij ieder stap vast. Zowel de werkzaamheden die wij verrichten, als de tijd die daadrvoor nodig is. Gemiddeld duren onze werving & selectie trajecten 6 tot 8 weken.

02

OMGEVINGS ANALYSE

Wat ons betreft de belangrijkste stap in het proces. Hier achterhalen wij gezamenlijk wat niet in het functieprofiel doorklinkt, maar cruciaal blijkt te zijn in het vinden van de juiste kandidaat.

wervings profiel opstellen

Op basis van de gesprekken die wij gevoerd hebben en onze ervaringen bij andere opdrachten stellen wij een wervingsprofiel op. Dit leggen wij ter goedkeuring aan u voor, zodat we 100% zeker zijn dat we allemaal op 1 lijn zitten.

03

04

doelgroep benadering

Aangezien recruitment bij ons gelijkstaat aan marketing, bepalen we eerst waar de doelgroep aanwezig is, met andere woorden hoe wij de betreffende vacature op het juiste moment op de juiste manier bij de juiste persoon onder de aandacht brengen. Daarvoor zetten wij slimme online marketingtechnieken in.

03

wervings profiel opstellen

Op basis van de gesprekken die wij gevoerd hebben en onze ervaringen bij andere opdrachten stellen wij een wervingsprofiel op. Dit leggen wij ter goedkeuring aan u voor, zodat we 100% zeker zijn dat we allemaal op 1 lijn zitten.

04

doelgroep benadering

Aangezien recruitment bij ons gelijkstaat aan marketing, bepalen we eerst waar de doelgroep aanwezig is, met andere woorden hoe wij de betreffende vacature op het juiste moment op de juiste manier bij de juiste persoon onder de aandacht brengen. Daarvoor zetten wij slimme online marketingtechnieken in.

actief searchen

Omdat de beste kandidaten niet actief op zoek zijn, benaderen wij deze passief oriënterende of latent zoekende doelgroep rechtstreeks. Natuurlijk op basis van vooronderzoek. De kandidaat die we benaderen moet het gevoel hebben dat hij of zij heel persoonlijk wordt benaderd.

05

06

interview

De potentiële kandidaten die bij ons op gesprek komen hebben al een aantal stappen in het proces doorlopen. Op inhoud moeten ze het kunnen. De vraag is of ze de extra kwaliteiten aantoonbaar in huis hebben om datgene voor elkaar te krijgen dat niet doorklinkt in het functieprofiel maar wel cruciaal is voor een succesvolle uitvoering van de functie.

05

actief searchen

Omdat de beste kandidaten niet actief op zoek zijn, benaderen wij deze passief oriënterende of latent zoekende doelgroep rechtstreeks. Natuurlijk op basis van vooronderzoek. De kandidaat die we benaderen moet het gevoel hebben dat hij of zij heel persoonlijk wordt benaderd.

06

interview

De potentiële kandidaten die bij ons op gesprek komen hebben al een aantal stappen in het proces doorlopen. Op inhoud moeten ze het kunnen. De vraag is of ze de extra kwaliteiten aantoonbaar in huis hebben om datgene voor elkaar te krijgen dat niet doorklinkt in het functieprofiel maar wel cruciaal is voor een succesvolle uitvoering van de functie.

selectie

Gezamenlijk bespreken wij onze bevindingen van de diverse gesprekken die wij gevoerd hebben. Samen brengen we de longlist terug naar een shortlist. Met deze kandidaten gaat u het gesprek aan.

07

08

gesprekken

U mag kiezen of wij participeren in de gesprekken. Opdrachtgevers hebben verschillende redenen om dat te doen: wij zien een kandidaat voor een 2e keer en kunnen een nog beter oordeel vormen, er is te weinig expertise in huis om een goed sollicitatiegesprek te voeren, etc.

07

selectie

Gezamenlijk bespreken wij onze bevindingen van de diverse gesprekken die wij gevoerd hebben. Samen brengen we de longlist terug naar een shortlist. Met deze kandidaten gaat u het gesprek aan.

08

gesprekken

U mag kiezen of wij participeren in de gesprekken. Opdrachtgevers hebben verschillende redenen om dat te doen: wij zien een kandidaat voor een 2e keer en kunnen een nog beter oordeel vormen, er is te weinig expertise in huis om een goed sollicitatiegesprek te voeren, etc.

afronding

U heeft uw keuze gemaakt en de kandidaat is ook positief. Het moment dat zaken geformaliseerd worden. Dat start vaak met een arbeidsvoorwaardengesprek. Bij de start van het proces hebben we dat al bij beide partijen afgekaart. Verrassingen worden op deze manier uitgesloten. Ontstaat er toch een verschil van inzicht, dat kunt u ons als intermediair inzetten.

09

10

voortgang

In het eerste half jaar hebben wij regelmatig contact hoe de samenwerking verloopt. Dat toetsen wij bij u als opdrachtgever, maar ook bij de door ons bemiddelde kandidaat. Als wij een verschil van inzicht bespeuren, zullen wij actie ondernemen om partijen weer bij elkaar te krijgen.

09

afronding

U heeft uw keuze gemaakt en de kandidaat is ook positief. Het moment dat zaken geformaliseerd worden. Dat start vaak met een arbeidsvoorwaardengesprek. Bij de start van het proces hebben we dat al bij beide partijen afgekaart. Verrassingen worden op deze manier uitgesloten. Ontstaat er toch een verschil van inzicht, dat kunt u ons als intermediair inzetten.

10

voortgang

In het eerste half jaar hebben wij regelmatig contact hoe de samenwerking verloopt. Dat toetsen wij bij u als opdrachtgever, maar ook bij de door ons bemiddelde kandidaat. Als wij een verschil van inzicht bespeuren, zullen wij actie ondernemen om partijen weer bij elkaar te krijgen.

volg delfin

vacature alert
executive bericht

of via social media

WERVING & SELECTIE - Interim management - Toezichthouders - linkedWERVING & SELECTIE - Toezichthouders - Interim management - twitter

COPYRIGHT © 2023

overige info

Nieuws
Contact
privacy statement
Disclaimer

KvK: 14076898
btw: NL8142.78.504.B01

stuur ons een bericht