MCC Omnes - Sittard

Voorzitter RvC

Solliciteer voor 27 augustus

Deze positie is via Delfin impact executives succesvol ingevuld!

___::DELETED!!___

Over MCC Omnes

Medisch Coördinatiecentrum Omnes B.V. (MCC Omnes) richt zich in de Westelijke Mijnstreek met 15 medewerkers op innovatie en verbetering in de zorg met de focus op huisartsen en medisch specialisten. MCC Omnes ondersteunt de regio bij:

  • inhoudelijke en transmurale samenwerking
  • kwaliteit & veiligheid in de keten (spiegelinformatie)
  • nascholing
  • regionale en maatschappelijke innovatie & verbetering tussen samenwerkende zorgprofessionals

Op deze manier ondersteunt MCC Omnes het aanbieden van passende, zinnige en zuinige zorg op de juiste plek. Om zo de zorgwaarde in de Westelijke Mijnstreek te verhogen.

___::DELETED!!___

Structuur van MCC Omnes

MCC Omnes is een vennootschap, opgericht in 2007 op initiatief van de huisartsen Westelijke Mijnstreek en Zuyderland Medisch Centrum. Beiden zijn voor 50% aandeelhouder. De vennootschap heeft een directie, bestaande uit twee (parttime) directeuren (een huisarts en een medisch specialist). De directie rapporteert aan de Raad van Commissarissen (RvC) en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

MCC Omnes is een kleine organisatie in de zin van de Governancecode Zorg 2022.


Samenstelling RvC

De RvC bestaat uit 3 leden waarbij complementariteit en diversiteit belangrijke voorwaarden zijn. De RvC benoemt uit haar midden een voorzitter. Deze vacature ontstaat door vertrek van de huidige voorzitter conform aftredingsrooster.

Met wie komen wij graag in contact

Als nieuwe Voorzitter Raad van Commissarissen van MCC Omnes heb je een bestuurlijke achtergrond in de zorg en breng je toezichthoudende ervaring mee. Je bent bekend met het opnieuw positioneren van een organisatie waardoor je de directie met raad en advies op dit thema kunt bijstaan.

Je hebt een visie op toezichthouden en bent in staat om samen met de andere RvC leden het toezicht verder te optimaliseren.

Maar ook:

  • een academisch werk- en denkniveau
  • binding met de Mijnstreek
  • voldoende tijd om deze rol uit te kunnen oefenen

Tijdsbesteding en Honorering

De RvC vergadert vijf maal per jaar (exclusief 2 vergaderingen met de AVA) of zoveel vaker als noodzakelijk is. De leden van de RvC ontvangen een passende honorering conform WNT. Voor de leden van de RvC is door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Inlichtingen

Delfin impact executives begeleidt de Raad van Commissarissen in deze werving- en selectieprocedure. Voor meer informatie over deze functie en/of procedure staat Mark Simons (06-52376775) jou graag te woord.

Meer informatie kun je ook vinden door te klikken op:

Sollicitatie

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Mark Simons.