Rabobank Zuid-Limburg West

Lid Raad van Commissarissen

Solliciteer voor 18 september 2023

Heb jij de expertise om impact te maken op één van de thema’s Duurzaam ondernemen, Energietransitie en/of Financieel gezond leven? Dan wordt dit jouw eerste stap naar toezicht houden. Van traditioneel naar maatschappelijk toezicht. Midden in de lokale samenleving, formele toezichthoudende taken maar vooral ook ambassadeur van de Rabobank. Iets voor jou?

Duurzaam Ondernemen, Energietransitie, Financieel Gezond leven, nieuw toezicht, lokaal bijdragen, Zuid-Limburg

Rabobank als organisatie

Rabobank beschikt over een omvangrijk nationaal & internationaal bankbedrijf. Het internationale bankbedrijf richt zich op internationale zakelijke en rurale activiteiten en kent een bijzondere focus op de Food & Agri-sector. Binnen Nederland zijn er op dit moment zo’n 77 lokale Rabobanken geworteld in een eigen werkgebied via een eigen directeur, eigen ledenraad en eigen raad van commissarissen (RvC). De leden van de RvC worden benoemd door de ledenraad. De RvC is onder andere gedeeld werkgever voor de directeur van het lokale gebied. De ledenraad en de RvC hebben een grote mate van zelfstandigheid om gezamenlijk lokaal invulling te geven aan de maatschappelijke thema’s, met als doel om de lokale omgeving te verbeteren. Deze lokale werkgebieden zijn ingedeeld in 14 regionale kringen. Rabobank Zuid-Limburg West maakt deel uit van kring Limburg samen met de lokale banken Zuid-Limburg Oost, Midden-Limburg en Noord-Limburg. Het werkgebied van Zuid-Limburg West bestrijkt het Westelijk deel van Zuid Limburg van Susteren t/m Eijsden en kent twee stedelijke gebieden (Westelijke Mijnstreek en Maastricht). De bank bedient 115.000 particulieren klanten en 12.750 ondernemingen, het balanstotaal is 4,5 miljard.

Rabobank als Coöperatie

Rabobank is een coöperatieve bank met als missie “Growing a better world together”. Als coöperatie heeft de Rabobank geen aandeelhouders maar leden. Haar leden zijn betrokken klanten. De leden kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de bank onder meer over hoe Rabobank van betekenis kan zijn voor de leefomgeving. Samen met klanten, leden en regionale partners zet Rabobank zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarbij richt Rabobank zich op vijf thema’s:

 • financieel gezond leven
 • duurzaam wonen
 • de energietransitie
 • duurzaam ondernemen
 • Banking4Food

Klik hier voor meer informatie over de vijf thema’s van de Rabobank. 

___::DELETED!!___

Wat ga je doen als Lid Raad van Commissarissen?

Als lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Zuid-Limburg West heb je aan de ene kant je formele toezichthoudende taken maar ben je vooral ook ambassadeur. Je ademt het DNA van de bank, van de coöperatieve gedachte, van de leden. De maatschappelijke thema’s financieel gezond leven, duurzaam wonen, de energietransitie, duurzaam ondernemen en Banking4Food spreken je aan. Van één van die thema’s ben je expert binnen de RvC. Je staat open voor de transitie van ‘traditioneel toezichthouden’ naar ‘maatschappelijk toezichthouden’. Samenwerken midden in de maatschappij is een rode draad in je leven en die bijdrage wil je ook leveren aan de bank, haar medewerkers en haar leden. ‘Growing a better world together’ is je op het lijf geschreven.

Als lid van de RvC heb je uiteraard ook de formele taken zoals:

 • Verbinden van de leden uit het werkgebied en de samenleving met de lokale bank, de kring waartoe de afdeling behoort en het collectief van Rabobank
 • Uitoefenen van de werkgeversrol; een (gedeelde) verantwoordelijkheid voor benoeming en beoordeling van de lokale directeur en directeuren in de kring
 • Toezicht houden op de lokale worteling, commerciële en maatschappelijke doelen en performance van de bank op zowel lokaal als kringniveau
 • Adviseren over de mate van lokale invulling van het lange termijnbelang van de klant en de maatschappelijke oriëntatie door de lokale directeur

De Raad van Commissarissen

De RvC van Rabobank Zuid-Limburg West bestaat uit 5 leden. In onderling overleg worden taken en rollen verdeeld zoals het voorzitterschap van de Raad, het voorzitterschap van de lokale ledenraad, een vertegenwoordiging in de Kringraad, expert-rol namens de bank in een van de klankbordadviesgroepen en lokale themagroepen rondom de maatschappelijke thema’s en een vertegenwoordiging in de remuneratiecommissie. Van het nieuwe lid van de RvC wordt ook verwacht om minimaal één van deze rollen op zich te nemen.

Betrokkenheid van RvC-leden

Van een commissaris van een lokale RvC wordt op de eerste plaats verwacht dat deze hart heeft voor de leden en de lokale samenleving. Commissarissen zien erop toe dat de belangen van alle bij de bank betrokken partijen evenwichtig in acht worden genomen. Betrokken partijen zijn klanten, leden, de ledenraad, medewerkers en de lokale gemeenschap. Om te weten wat er leeft en speelt in hun omgeving heeft de RvC een sterke (ver)binding met hun lokale ledenraad. Samen met de lokale ledenraad speelt de RvC een actieve rol in het binnenhalen van de buitenwereld en het bewaken dat de maatschappelijke thema’s naar hun lokale omgeving worden vertaald. Commissaris zijn is goed voor de persoon zelf, de lokale omgeving en Rabobank.

Als Commissaris treed je op als ambassadeur namens de Rabobank. Als betrokken en actief lid van de lokale RvC zorg jij dat Rabobank bijdraagt aan het versterken van de samenleving en het welzijn van individuen. De lokale RvC zet zich gezamenlijk in voor de lokale leefomgeving in krachtige verbinding met elkaar. Daarnaast acteer je ook vanuit het bredere Rabobankperspectief. De commissaris verbreedt tegelijkertijd zijn eigen kennis en ontwikkelt zich door samen te werken met stakeholders uit het netwerk van Rabobank, deskundige medewerkers van Rabobank en door gebruik te maken van de opleidingsmogelijkheden op gebied van kennis en competenties.

Diversiteit in de RvC

Rabobank Zuid-Limburg West heeft 35 ledenraadsleden. Samen met deze ledenraadsleden vertegenwoordigt de RvC de leden. Diversiteit binnen de RvC is belangrijk omdat de leden zich moeten herkennen in hun raad. Diversiteit betekent een goede mix van leeftijd, geslacht en achtergrond, maar daarnaast ook verschillende expertises, netwerken, persoonlijkheden en interesses. Daarmee vertegenwoordigt de raad de verschillende vakgebieden en sectoren die relevant zijn voor het werkgebied en heeft iedere commissaris een unieke inbreng in de RvC. Gezien de huidige samenstelling van de RvC en het diversiteitscriterium nodigen wij nadrukkelijk jonge (aankomende) toezichthouders (rondom de 35-45 jaar) uit om te solliciteren op deze vacante positie met een expertise op Duurzaam ondernemen, Energietransitie en/of Financieel gezond leven. Ervaring met toezichthouden is geen vereiste, wel heb je affiniteit en de interesse om je nader te verdiepen in dit vakgebied.

Wat wordt verwacht van een lid RvC?

Je beschikt over aantoonbare expertise, een netwerk of ervaring met één van de maatschappelijke thema’s van de bank alsmede de bereidheid een actieve rol te spelen in de plannen die Rabobank rond deze thema’s ontwikkelt. De bank heeft 5 maatschappelijke thema’s gekozen: Banking4food, Duurzaam Wonen, Financieel Gezond Leven, Energietransitie en Duurzaam Ondernemen.

 • Een lid van de RvC heeft een levendige binding met en is actief betrokken bij de lokale gemeenschap en heeft daarmee zicht op de lokale ontwikkelingen.
 • Je onderschrijft het gedachtengoed van de coöperatieve organisatie en voelt je comfortabel in een coöperatieve omgeving en daarbij horende organisatieverhoudingen.
 • Je bewaakt de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden.
 • Je bent in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen.
 • Je hebt zicht op de samenhang van de uitgezette koers van Rabobank Zuid-Limburg West en bent betrokken bij het beleid van Rabobank als geheel.
 • Je kijkt op hoofdlijnen, vanuit klantperspectief en een breed (commercieel) perspectief naar zaken die van belang zijn voor de bank en bent in staat een evenwichtige afweging te maken van de diverse belangen.
 • Je hebt een positief-kritische en proactieve grondhouding en bent in staat om evenwichtig belangen af te wegen.
 • Je bent in staat een dialoog te kunnen voeren en leiden.
 • Je hebt ervaring met veranderingsprocessen.
 • Je bent woonachtig of werkzaam in Zuid-Limburg, bij voorkeur in de Westelijke Mijnstreek en hebt een HBO/WO werk- en/of denkniveau en bij voorkeur maatschappelijk actief.

En dan de formele zaken

Voor elke commissaris geldt dat deze minimaal 18 jaar of ouder moet zijn, klant en lid is van de Rabobank of bereid is dat te worden. Rabobank Nederland voert een FEC-toets uit (financial economic crime), een betrouwbaarheidsonderzoek en een toetsing onafhankelijkheid commissarissen (formulieren ontvangt kandidaat vanuit de bank). Daarnaast moet de kandidaat een VOG overleggen. De commissaris mag niet in dienst zijn van Rabobank Groep of onverenigbare functies uitoefenen. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de commissaris noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn.

Van een commissaris wordt verwacht dat je structureel investeert in je eigen professionalisering. Als lid van de raad zijn de competenties klantfocus, omgevingsgerichtheid, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, organisatie-sensitiviteit, integriteit, onafhankelijkheid en samenwerken belangrijk.  

Tijdsbesteding en vergoeding

Een lid van de lokale RvC wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De maximale zittingsduur is (3×3) negen jaar. Een commissaris moet bereid en in staat zijn om voldoende tijd voor de functie uit te trekken. De lokale RvC vergadert circa 4 tot 6 per jaar, er zijn 4 tot 6 ledenvergaderingen en 2 tot 4 themadagen per jaar. Gemiddeld besteed je zo’n 12-16 uur per maand aan alle commissarisactiviteiten zoals vergaderingen, voorbereidingen en deelname aan diverse andere bijeenkomsten. De basisvergoeding voor een commissaris is €12.240 bruto per jaar. Voor de aanvullende rollen is dit € 4.000,- bruto per rol per jaar.

Inlichtingen

Rabobank Zuid-Limburg West wordt bij het werving- en selectietraject voor een lid Raad van Commissarissen begeleid door Delfin impact executives. Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met Elise Lansu, tel. 06-23909009.

Sollicitatie

Graag ontvangen we je CV en motivatiebrief uiterlijk 17 september 2023. De RvC is voornemens de benoeming van de nieuwe commissaris voor ter besluitvorming voor te leggen aan de ledenraad op 28 november 2023.

Elise Lansu
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Elise Lansu.