VISTA college - Heerlen

Opleidingsmanager TAAL+

___::DELETED!!___

Mensgerichte leidinggevende, intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief voor laaggeletterden en korter opgeleiden in onze samenleving.

___::DELETED!!___

Dit is waarom de rol van Opleidingsmanager voor jou interessant is

TAAL+ is de afgelopen 2 jaar sterk gegroeid in deelnemers en docenten. In de rol van opleidingsmanager maak je impact door nieuwe opleidingskansen te creëren, kwaliteit te borgen en vanuit vertrouwen leiding te geven aan de mensen in je team.

Over VISTA college

VISTA college is dé opleider van het Zuiden met verschillende locaties in Zuid-Limburg. Hun opleidingen en cursussen bieden jongeren en volwassenen toekomstperspectief. Ze bereiden ze voor op een wereld die voortdurend in beweging is. Dat doen ze door ondernemend en innovatief te zijn en samen te werken met het bedrijfsleven. Samen ontwikkelen ze Limburgse krachten voor morgen.

Over de opleiding TAAL+

Beter lezen, schrijven, rekenen en computeren: het zijn basisvaardigheden, die iedereen nodig heeft. Om de post of een bijsluiter te lezen. Om een belastingaangifte te doen of de boodschappen. Bij TAAL+ (voorheen volwasseneneducatie) heb je jong en oud in de schoolbanken en je verbetert hun leven.

TAAL+ verzorgt (volwassenen)onderwijs op de drie hoofdlocaties van VISTA college in Maastricht, Sittard en Heerlen en daarnaast op enkele sublocaties bij diverse gemeenten en bij verschillende bedrijven in de regio Zuid-Limburg. TAAL+ werkt met een 10 wekencyclus, waardoor er meerdere in- en uitstroommomenten per schooljaar zijn. TAAL+ heeft een nauwe samenwerking met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg en maakt deel uit van een groot netwerk (lokaal, arbeidsmarktregio en landelijk).

Het team TAAL+ is de afgelopen 2 jaar explosief gegroeid, zowel wat deelnemers als docenten betreft. Dit komt enerzijds door de gunning van de openbare aanbestedingen nieuwe Wet inburgering en anderzijds door het vertrouwen, dat samenwerkingspartners in Zuid-Limburg in de trajecten van TAAL+ hebben. Daardoor is er een vacature ontstaan voor een opleidingsmanager basisvaardigheden.

___::DELETED!!___

De rol van Opleidingsmanager basisvaardigheden TAAL+

Je bent sterk gericht op het verbeteren van de positie van laaggeletterden en korter opgeleiden in onze samenleving. Daarom creëer je in nauw overleg met de onderwijskundig leider samen met interne mbo-opleidingen en met bijvoorbeeld externe mensontwikkelbedrijven nieuwe (opleidings)kansen voor deze doelgroepen.

TAAL+ streeft samen met de gemeenten in Zuid-Limburg naar een publiek-publieke samenwerking voor de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Als opleidingsmanager basisvaardigheden ben je verantwoordelijk voor de ‘kritische prestatie indicatoren’ (KPI’s), zoals deze zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met gemeenten.

Je onderschrijft de visie van TAAL+ op taalleren en draagt deze, zowel intern als extern, uit.

Wat worden je taken en verantwoordelijkheden?

 • TAAL+ heeft twee opleidingsmanagers met ieder een eigen aandachtsgebied en opdracht die samen het team TAAL+ (bestaande uit circa 100 medewerkers) aansturen
 • Vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en regelvrijheid geef je samen met de andere opleidingsmanager ruimte aan jullie onderwijskundig leider, LC-docenten, het team en het Coördinatiepunt TAAL+
 • Integraal leiding geven aan de meerjarenontwikkeling van de opleidingen en dragen zorg voor management, bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
 • Voor het ontwikkelen, vormgeven en operationaliseren van onderwijskundige ambities van het team werk je samen met de andere opleidingsmanager intensief samen met de onderwijskundig leider en de LC-docenten TAAL+
 • Samen met de onderwijskundig leider en LC-docenten van TAAL+ houd je samen met de andere opleidingsmanager de regie, zetten jullie de lijnen uit en bepalen jullie de prioriteiten
 • Je draagt samen met de andere opleidingsmanager beiden zorg voor de ‘mensen en middelen’ (HR); in het kader van “Teams in the lead” stimuleren jullie alle medewerkers om hun (innovatieve) kwaliteiten maximaal in te zetten, zodat het team in beweging blijft en medewerkers zich verder blijven ontwikkelen
 • Bewaken van de begroting, het budget en de centrale kaders
 • Zorgen voor continuïteit en borging van structuren en processen
 • Behouden en bestendigen van bestaande relaties en het aangaan van nieuwe relaties met in- en externe stakeholders
 • Gezamenlijk verantwoordelijk voor de jaarlijkse audit Blik op Werk, de vierjaarlijkse audit Toezicht in de klas en de jaarlijkse accountantscontroles Wet Educatie en Beroepsonderwijs en inburgering

Met wie komen we graag in contact

Je hebt onze onverdeelde aandacht als je aantoonbare ervaring hebt in vergelijkbare rollen én als leidinggevende die toegankelijk en communicatief sterk is. We veren helemaal op als je affiniteit hebt met het speelveld basisvaardigheden/ laaggeletterdheid, de context waarbinnen gewerkt wordt en de doelgroep.

Met andere woorden:

 • Je bent in staat om vertrouwen te hebben, te houden en te geven aan het team bestaande uit de onderwijskundig leider, LC-ers, Coördinatiepunt TAAL+, projectleiders, docenten en onderwijsassistenten
 • Je bent een authentieke leidinggevende met humor die het team faciliteert en kwaliteiten van medewerkers stimuleert
 • Je weet mensen aan te spreken en sturing te geven aan gedrag, kwaliteit en cultuur
 • Je beschikt (bij voorkeur) over kennis van volwassenenonderwijs en kennis en ervaring met bedrijfsvoering en management
 • Je handelt proactief, je bent vaardig in het bovenhalen van onderliggende vragen en je durft te wijzen op blinde vlekken bij gemeenten en andere samenwerkingspartners
 • Je bent politiek sensitief
 • Je toont lef en durft de grenzen op te zoeken van te maken of gemaakte afspraken
 • Je bent in staat ook intern, VISTA-breed, te kijken naar mogelijkheden voor TAAL+ en daarnaar te handelen
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Relevante werkervaring in een positie binnen het werkveld volwasseneneducatie strekt tot aanbeveling
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep anderstaligen en/of korter opgeleiden
 • Je onderstreept de kernwaarden van VISTA college en draagt die uit: samen, nieuwsgierig, ondernemend, respectvol

Aanbod

VISTA college ziet wat jij voor leerlingen en collega’s mogelijk maakt en zorgt voor een goede werksfeer en veel vrijheid. Zo krijg je de ruimte én het vertrouwen om je functie in te vullen op jouw manier. Het betreft een functie voor 0,8 fte tot 1,0 fte. Je salaris bedraagt max. € 7.024,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de CAO mbo, schaal 13. Ook biedt VISTA ruime faciliteiten om je te ontwikkelen, een eindejaarsuitkering, 30 vakantiedagen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

Delfin impact executives begeleidt VISTA college in het vinden van hun nieuwe Opleidingsmanager. Voor meer informatie over deze functie en/of procedure staat Elise Lansu (06-23909009) jou graag te woord. Voor inhoudelijke vragen kun je ook contact opnemen met Robert Doyen, de huidige opleidingsmanager TAAL+, telefoonnummer 06-11374680.

Sollicitatie

Wil je reageren? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 6 februari jouw reactie. Je kunt je motivatiebrief en CV insturen via de sollicitatiebutton.

Elise Lansu
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Elise Lansu.