Casuspresentatie + match

De twee eindkandidaten vragen we een casus te presenteren die past bij de actualiteit van jullie organisatie, liefst gebaseerd op ervaringen uit het verleden.

Casuspresentatie
De kandidaten geven antwoord op vragen als: Welke stappen hebben ze gezet? Hoe is de organisatie meegenomen? Hoe zijn ze omgegaan met weerstand of veranderende omstandigheden?

Match
Op basis van de getoonde stijl en aanpak schatten we samen in welke kandidaat het beste past bij jullie eigen uitdagingen en cultuur.

Voor vragen over casuspresentatie + match kun je contact opnemen met Mark Simons.