Privacybeleid

Zo gaan wij met uw gegevens om

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Delfin Impact Executives kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Delfin Impact Executives, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Delfin Impact Executives verstrekt. Delfin Impact Executives kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw Curriculum Vitae

Waarom heeft Delfin Impact Executives uw gegevens nodig?

 

Wervingsdoeleinden


1. Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruiters benadert of door hen benaderd wordt, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van Delfin Impact Executives, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

2. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u Delfin Impact Executives toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het in artikel 1 genoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Hoe lang bewaart Delfin Impact Executives uw gegevens?

Delfin Impact Executives bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Gegevens delen met anderen

Delfin Impact Executives verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@delfin.eu.
Delfin Impact Executives zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies en vergelijkbare technieken

Delfin Impact Executives gebruikt alleen functionele cookies met het doel de website optimaal te laten werken.

Beveiligen

Delfin Impact Executives neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Delfin Impact Executives, www.delfin.eu, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Delfin Impact Executives verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Delfin Impact Executives op via info@delfin.eu.

Delfin Impact Executives is als volgt te bereiken:


Postadres:
Avenue Ceramique 223, 6221 KX MAASTRICHT

Vestigingsadres:
Avenue Ceramique 223, 6221 KX MAASTRICHT

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
14076898

Telefoon:
085 – 060 96 96

E-mailadres:
info@delfin.eu